לא פעם כאשר שומעים את סיפוריהם של ניצולי השואה, נחשפים למקרים רבים שבהם נכסים שונים ורכוש שהוחזקו על יד המשפחות היהודיות באותה תקופה, כגון נכסי נדל"ן, נכסים מסחריים, יצירות אמנות, מיטלטלין, קרקעות ועוד ועוד, נבזזו, הולאמו, אבדו או נלקחו. במקרים מסוימים הניצולים עדיין מחזיקים במסמכים ובשטרי בעלות על הרכוש שנלקח ממשפחתם על ידי המשטר הנאצי או מדינות רבות אחרות, והם מצויים כעת בארץ או בחו"ל.


נכסים רבים של יהודים הוחרמו גם בישראל באותה תקופה על ידי השלטון הבריטי. לאחר הקמת המדינה הועבר הרכוש לידיו של האפוטרופוס הכללי. ייתכן שהנכסים האבודים עדיין קיימים, ובעצם היורשים יכולים לדרוש את השבתם. איך ניתן לברר האם הרכוש עדיין קיים, וכיצד ניתן להשיבו ליורשים של בעליו החוקיים?


השבת רכוש המוחזק על ידי החברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה


החברה להשבת נכסי נספי השואה הוקמה בשנת 2006 לאחר חקיקת חוק הנכסים של נספי השואה, במטרה לאתר רכוש של נספי שואה הנמצא בתחומי הארץ ולהשיבו ליורשים החוקיים. נכסים אשר אותרו על ידי החברה מבלי שנמצא להם יורש משמשים למתן סיוע לניצולי שואה, כמו גם להנצחת זכר השואה ולמוסדות חינוך.


מהם סוגי הנכסים המדוברים?


יהודים רבים מאירופה השקיעו בארץ ישראל עוד לפני קום המדינה וטרם מלחמת העולם השנייה מתוך מניעים אידאולוגיים ציוניים, במטרה להטביע חותם ואף להכשיר עלייה לעתידית לארץ. למרבה הצער, רבים מהם הושמדו במהלך המלחמה, וכך ממון רב, נכסי נדל"ן ומגרשים נותרו מיותמים וללא בעלים, מבלי שמעולם הגיעו לידי היורשים החוקיים.


החברה מחזיקה ומנהלת כ-60 אלף נכסים שונים שהותירו בישראל נספי השואה. על פי החוק, נכס של נספה שואה מוגדר כרכוש כגון מיטלטלין, ניירות ערך ויצירות אמנות אשר בעלי הזכויות בהם נמצאו תחת השלטון הנאצי, ולא ברור אם נותרו בחיים לאחר שנת 1945. נוסף על כך, החוק מורה לכל מי שמחזיק רכוש של נספי שואה בישראל להעבירו לחברה לאיתור והשבת נכסים, כולל ריבית והפרשי הצמדה.


ביתר פירוט, מדובר בתכולת כספות, חלקות קרקע, בניינים או דירות, חפצי אמנות, ניירות ערך כגון אגרות חוב ומניות, חשבונות בנק שנפתחו בארץ, כסף שהתקבל מהפקעה, מכירה או השכרה של נכסי נדל"ן מניבים, וכן מניות י.ק.ט ההיסטוריות אשר הונפקו ונמכרו ליהדות התפוצות ככלי לביצוע פעולות כספיות מטעם התנועה הציונית. מניות אלה יכולות להיות מוחזקות על ידי החברה לאיתור והשבת הנכסים או על ידי האפוטרופוס הכללי.


איך ניתן להשיב את הנכסים?


אם אתם דור שני או שלישי לניצולי שואה, אם חלק מקרובי המשפחה נספו בשואה או אם ידוע לכם על קרובי משפחה שהותירו רכוש או נכסים בישראל, ניתן לנסות ולאתר את הרכוש לפי רשימת בעלי הנכסים המפורסמת באתר החברה לאיתור והשבת הרכוש.

 

יש לך שאלה?

פורום השבת רכוש, נכסים מהארץ ומחו"ל


הרשימה כוללת כ-60 אלף נכסים שבעליהם ככל הנראה נספו בשואה. לאחר איתור הרכוש העזוב, היורשים החוקיים יכולים להגיש בקשה להשבתו, גם לגבי רכוש שנמצא בישראל שאינו מופיע ברשימה.