במרבית המקרים, זוגות נשואים נוהגים להתגורר בבית משותף במהלך שנות הנישואין. ההלכה מחייבת את הבעל לזון את רעייתו ולספק לה מדור, כלומר לספק לה קורת גג, כל עוד הם נשואים. מכאן עולה השאלה האם לפי הדין העברי זכותה של האישה להמשיך ולגור בבית המשותף כאשר הזוגיות עולה על שרטון ובני הזוג החלו בהליך גירושין?


על פי ההלכה, מלבד זכותה של האישה למזונות, אין לחייב אותה לעבור מנווה טוב לנווה רע. פירוש הדבר הוא שאם התרגלה לחיות בדירת מגורים מסוימת במהלך נישואיה, לא ניתן לחייב אותה לעבור לדירה שכורה. על כן, היא רשאית להגיש תביעה למדור ספציפי לבית הדין הרבני, בבקשה להישאר בדירה שבה היא מתגוררת.


תביעה למדור ספציפי: האם עדיף במסגרת תביעת מזונות או תביעת שלום בית?


מדובר באחד הסעדים שניתן לקבל במסגרת תביעת שלום בית או תביעת מזונות, אך ורק בבית הדין הרבני. בתביעה לשלום בית יכולה האישה לבקש מבית הדין לנסות ולשקם את הנישואין במסגרת חזרה של בני הזוג למגורים משותפים בדירה המשותפת.


אולם גם אם בית הדין יוציא פסק דין המורה על שלום בית, אין אפשרות מעשית לאכוף אותו ולא ניתן לחייב את הבעל לחזור לדירה המשותפת. על כן, כאשר הבעל מפר פסק דין לשלום בית ישוב בית הדין לדון בגירושין. אם יתברר שאין עוד סיכוי לשלום בית, בית הדין יכול לבטל את פסק הדין שנתן בעניין, וכתוצאה מכך גם העתירה למדור ספציפי תבוטל.


לעומת תביעה לשלום בית שאפשר להגיש רק בבית הדין הרבני, תביעת מזונות ניתן להגיש הן לבית הדין והן לבית המשפט לענייני משפחה. אולם, רק בבית הדין הרבני ניתן לכרוך את התביעה בתביעה למדור ספציפי. כאשר הבקשה למדור ספציפי מתקבלת, ניתן צו מדור ספציפי המשמש צו מניעה למכירת בית המגורים ולפירוק השיתוף.


האם גם הבעל יכול להגיש תביעה למדור ספציפי?


כאמור, צו למדור ספציפי מעניק לאישה את הזכות להישאר בדירה המשותפת. אין הגבלה בזמן על הצו, והוא יישאר בתוקפו עד שיבוטל על ידי בית הדין. כדי לגרום לביטול הצו, הבעל צריך לספק הוכחה שקיימת עילת גירושין מוצדקת. אם לא יעשה זאת, בית הדין יטיל את האשמה בסכסוך על כתפיו של הבעל ויפסוק מדור לטובת האישה.


גם הבעל רשאי לבקש צו מדור ספציפי אם הוא מגיש עתירה לשלום בית, אולם בפועל רק במקרים נדירים ומעטים, למשל במקרים שבהם הבעל הוא זה שמגדל את הילדים, ייעתר בית הדין הרבני לבקשתו ויעניק לו צו למדור ספציפי.


מהם היתרונות והחסרונות האסטרטגיים בתביעת מדור ספציפי?


היתרון הבולט בתביעה למדור ספציפי היא מניעת פירוק השיתוף בבית. עם זאת, בית הדין הרבני מודע לכך שלעתים מוגשת התביעה רק כדי לזכות ביתרונות אסטרטגיים בהליך הגירושין, ועל כן דייני בית הדין יבחנו לעומק מהי כוונתה האמיתית של האישה הדורשת מדור ספציפי.

 

יש לך שאלה?

פורום טוען רבני | סרבנות גט | כתובה - יש לך שאלה?


מכאן נובע גם החיסרון שבתביעה זו. אם מסקנת בית הדין תהיה כי הוגשה אך ורק מתוך אסטרטגיית גירושין ולא מתוך רצון כנה לשלום בית, הוא ידחה אותה.