התחזות היא עבירה פלילית האסורה על פי החוק. אדם שמתחזה לעובד ציבור או לבעל משרה מסוימת, כגון: שוטר, פקח עירייה, פקיד ממשלה וכדומה, ומתיימר לעשות פעולות שונות בשמו או מכוח תפקידו של אותו עובד ציבור, מבצע עבירה פלילית של התחזות כעובד ציבור.

 

העונש הצפוי בגין עבירה זו הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל, אולם כדי להרשיע אדם בעבירה של התחזות יש צורך להוכיח כי החשוד היה מודע להצגה השקרית, ושעשה זאת במטרה להונות אחרים או כדי לקבל טובות הנאה כלשהן.

 

על פי סעיף 283 לחוק העונשין, אדם המתחזה כעובד ציבור, כשאותו עובד נדרש מכוח תפקידו לעשות פעולה או להיות נוכח במקום לשם עשיית פעולה, או מציג עצמו בכזב כעובד ציבור ומתיימר מכוח תפקידו זה לעשות פעולה או להיות נוכח במקום לשם עשיית פעולה, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר.

 

כאשר אדם מתחזה ומציג בפני אדם אחר מצג שווא שהוא משמש כעובד ציבור, והאחר משתכנע ופועל לעשות פעולה בעקבותיה, האחר פעל בצורה מוטעית כי הוצג בפניו שקר. כדי שהמתחזה יואשם בביצוע עבירה פלילית, יש להוכיח כי היה מודע לכך שהוא מציג את עצמו כאדם אחר, גם אם המתלונן טעה בזיהוי והמתחזה לא תיקן אותו.

 

בנוסף יש להוכיח כי מעשה ההתחזות בוצע בכוונה להונות וכדי להשיג דבר כלשהו באמצעותו. כך למשל אם אדם לבש מדי שוטר, מתוך כוונה לעצור אחר לחקירה, או אם אדם התחזה למנהל חברה בכיר כדי שישולמו לו כספים מצד לקוחותיו, הוא עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של עד שלוש שנים.

 

התחזה לחוקר משטרה וגנב כספים

 

בכתב אישום שהוגש לאחרונה, (ת"פ 51686-12-12) הורשע אדם שהתחזה לשוטר וגנב בתחבולה סכומי כסף מידי אזרחים בעבירות של התחזות כעובד ציבור, שימוש במסמן מזויף וניסיון גניבה בתחבולה. בית משפט השלום בנתניה גזר על הנאשם שלוש שנות מאסר בפועל.

 

על פי עובדות כתב האישום, הנאשם כבן 40, ללא הרשעות קודמות, עבד כמפקד צוות כיבוי בתחנת מכבי האש והתנדב במשטרת התנועה, על כן קיבל תעודת מינוי מתנדב ממשטרת ישראל. זמן קצר לאחר שהחלה תקופת ההתנדבות, הנאשם זייף את תעודת המינוי, בכך שהדביק עליה את הכיתוב "משטרת תנועה ארצית".

 

במשך כשנה שלמה, הנאשם עקב אחרי אנשים שביצעו עסקאות של החלפת כספים אצל חלפנים, הזדהה בפניהם בכזב כשוטר באמצעות התעודה המזויפת ובתואנות שווא, כי הוא חוקר פרשה של זיופי כספים על ידי חלפנים, ונטל מהם את כספם בתחבולה.

 

כדי להקנות מהימנות למצגי השווא, הנאשם ניהל שיחות טלפון פיקטיביות עם אנשי משטרה אחרים, הורה למתלוננים למסור לידיו רישיונות והעמיד פנים של מי שבודק אותם, ומסר להם בתחכום רב פרטים מפוברקים בדבר חקירות משטרה המתנהלות כלפי חלפנים באזור. הנאשם אף לא היסס להתייחס אל קורבנותיו בתוקפנות מילולית כאשר לא נענו לו, ובדרך זו גנב מהם סך של 100,000 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום חקירות משטרה | חקירה פלילית

 

לאור חומרת המעשים, גזר בית המשפט על הנאשם: מאסר בפועל למשך 36 חודשים, 6 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו עבירת רכוש, זיוף או מרמה, ופיצוי עבור המתלוננים בסכום כולל של 100,000 שקלים.