העלמת נכסים היא פעולה שמבצעים לפעמים אנשים או בעלי חברות שנקלעו לחובות, רגע לפני חדלות פירעון, במטרה להסתיר את נכסיהם כדי שלא יחולקו במסגרת הסדרי החוב. זה יכול להיות אדם פרטי שנקלע למצב כלכלי קשה, אשר מנסה לרשום את נכסיו כגון הרכב שבבעלותו, דירת מגורים או קרקע על שמם של בני משפחתו או אנשים אחרים. במקרים אחרים, מדובר בבעל חברה שעומדת בפני פירוק עקב קשיים כלכליים אשר מנסה להעביר את הנכסים שנותרו בחברה לאדם אחר או לחברה אחרת, כדי להימנע מהעברת הנכסים הללו לידי נושי החברה.


באופן כללי, הליכי פירוק חברה כוללים מינוי נאמן או מפרק שתפקידם למכור את הנכסים שנותרו בחברה במטרה להשיב את החובות לנושים, ככל שהדבר מתאפשר. אך לא פעם מתגלה על ידי המפרק, בית המשפט או הנושים עצמם כי הנכסים אינם ניתנים לאיתור, או שהועברו לחברות אחרות, כך שהנושים אינם יכולים לקבל את החוב באמצעותם.


מדובר בעבירה על החוק, כמובן, אשר אוסר על בעלי המניות או נושאי התפקידים בחברה בהליכי פירוק להעביר את נכסי החברה במטרה להעלימם. אולם במקרים לא מעטים מנצלים בעלי החברה פרצות בחוק, ונוקטים פעולות שונות עוד בטרם החל פירוק החברה בפועל. איך הנושים או עובדי החברה המעוניינים לתבוע אותה יכולים להתמודד עם העלמת הנכסים מבחינה משפטית?


כיצד מתבצעת הברחת נכסים בחברה?


ישנן שיטות מגוונות לבצע העלמת נכסים לפני שהחברה נכנסת להליך פירוק, למשל משיכת הכספים המצויים בקופת העסק, וכן העברה פיזית של הנכסים הממשיים, מכירתם או העברת רישום הבעלות עליהם על שמו של אדם חיצוני או חברה שנפתחה למטרה זו. לא פעם הכספים מועברים לחשבונות בנק בחו"ל או לחברות הרשומות מחוץ לגבולות ישראל, כך שקשה יותר לאתר אותם.


לעתים במסגרת פירוק חברה גם נכסיהם הפרטיים של הבעלים נכנסים לקופת כינוס הנכסים, אולם במקרים רבים קיימת הבחנה ברורה בין נכסי החברה ונכסי הבעלים, כך שלא ניתן יהיה לגבות את החובות מהנכסים הפרטיים. עם זאת, כאשר בעל החברה היה ערב באופן אישי או סיפק בטוחות עבור הלוואות שניטלו לטובת החברה, למעשה הוא חשוף מבחינת תביעת חובות מנכסיו האישיים.


הליך הרמת מסך בעקבות העברת נכסי חברה בפירוק לחברה אחרת


מדובר בשיטה ידועה ונפוצה להברחת נכסים: לא פעם כאשר חברה נמצאת במשבר כלכלי ועומדת לפני חיסול, בעלי החברה מקימים חברה חדשה ומזרימים אליה את מלוא נכסי החברה, לרבות כספים, ציוד, זכויות בנדל"ן ועוד. הדרך להתמודד עם העלמה מסוג זה ברגע שהיא מתגלה, היא באמצעות הגשת בקשה לבצע הרמת מסך בחברה החדשה, ובמקרים מסוימים אף הגשת בקשה לפרק אותה.


הליך הרמת המסך למעשה מאפשר לגבות חובות מנכסיו הפרטיים של בעל החברה באמצעות הסרת ההגנה שניתנת לחברה בע"מ, לרבות מימוש מלוא הנכסים שנרשמו כנכסי החברה.


ואם נכסי החברה נרשמים על שמו של אדם אחר?


לא פעם מועברים נכסי חברה במשבר עוד לפני שהחלו הליכי פירוקה בפועל, לקרובי משפחתו של בעל החברה, למשל לבן הזוג או בת הזוג באמצעות הסכם ממון או לילדים, לחברים וכדומה. שיטה זו נועדה להקשות או למנוע את מימוש הנכסים לצורך הסדר החוב במסגרת הליך הפירוק.


מה הנושים יכולים לעשות?


בראש ובראשונה חשוב לזכור כי ישנן דרכי פעולה אפשריות מבחינת הנושים ומפרקי החברה. ניתן לבצע חקירה מעמיקה על ידי המפרק לאיתור הנכסים, ולהציג הוכחות לכך שבוצעה העלמת נכסים. במקרה כזה ניתן לנקוט סנקציות שונות לצורך השבת הנכסים.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר
פורום הלנת שכר - זכויות עובדים בפירוק או סגירת עסק / חברה


מלבד זאת, במקרים רבים הנושים עצמם שוכרים חוקרים פרטיים שתפקידם לאתר את הנכסים אשר הוברחו או הוסתרו מעיני המפרק. נכסים כאלו שמתגלים יוחזרו לקופת כינוס הנכסים ויהיו ניתנים למימוש לצורך החזר חובות החברה.