זכיינות היא שיטת ניהול שיווקית שלפיה הרשת המזכה מעניקה לזכיין את הזכות למכור את מוצריה או לספק את שירותיה, או את הזכות לשימוש ובשיטות עסקיות ובסימני מסחר, זאת בתמורה לתשלום אחוזים מהרווח של הזכיין.

 

הסכם זכיינות נחתם בדרך כלל לתקופה מוגבלת עם אופציה להארכה, עבור תשלום חודשי קבוע ותמורת אחוז ממחזור המכירות. ההסכם מגדיר את התנאים המסחריים והמשפטיים בין הצדדים והזכויות והחובות להענקת הזיכיון. ההסכם מפרט את גובה דמי הזיכיון, את משך תקופת הזיכיון, הקניין הרוחני, סנקציות בגין הפרת חוזה ועוד.

 

היתרון המרכזי של הזכיין בהסכם זכיינות הוא הקמת עסק חדש במהירות יחסית, המבוסס על שיטות שהוכיחו את עצמן בשוק העבודה. הזכיין רוכש את הנוסחה להצלחה עסקית, ואינו נדרש לבנות עסק חדש מן היסוד.

 

החיסרון ברכישת זיכיון הוא איבוד השליטה ועצמאות הזכיין, אשר מחויב לנהוג על פי דרישות הרשת ולקבל אישור עבור כל שינוי שהוא מבקש להכניס לעסק שלו. כמו כן, הרשת עשויה לדרוש סכום כסף רב עבור השימוש בסימני מסחר, ולהציב תנאים מחמירים לזכיינים.


מהם התנאים לביטול הסכם זיכיון?

 

לצורך קבלת הזיכיון, החברה המזכה עשויה להציב לזכיין דרישות שונות, כגון: לימוד שיטה עסקית, השקעה בפרסום, רכישת מיומנויות ושירותים נלווים לעסק. הרשת עשויה לקיים ביקורות אצל הזכיינים, כדי לוודא שהם עומדים בתנאי הזיכיון, כאשר אי עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול החוזה או לאי חידושו.

 

החוזה נועד למזער את הסיכונים המשפטיים הכרוכים בהתקשרות ואת הנזקים הצפויים. חברה מזכה שמפעילה עסק בשיטת זכיינות חשופה לבעיות משפטיות וכספיות רבות, לכן עליה לבחור בקפידה את זכייניה ולנסח חוזה שיתאים למאפייני פעילותה, הכולל את המורכבות העסקית והמשפטית הייחודית לה.

 

גם על הזכיין, אשר משקיע את מיטב כספו, יש לבצע תהליך קפדני של סינון הרשתות לפני הבחירה. עליו להכיר את ההיבטים המשפטיים הכרוכים בהקמת הסניף וניהולו, ועליו לדעת שאין מדובר בחוזה סטנדרטי וישנם סעיפים בחוזה שנתונים למשא ומתן.


זכויות וחובות הצדדים בהסכם התקשרות

 

במסגרת הסכם זיכיון יש לעגן את זכויותיו של המזכה ולקבוע את התחייבויותיו, כגון: זכותו העיקרית להכתיב את המדיניות הכללית, תנאי שימוש בסימן המסחר ומתן אישור לשימוש בו, מתן בלעדיות לאזור מסוים, התחייבות לייעוץ ניהולי שוטף ועוד.

 

זכויותיו של הזכיין כוללות עשיית רווחים ממוניטין המזכה. הזכיין מחויב בין היתר לנהל את העסק על פי נהלי וכללי הרשת, ועליו לעשות כמיטב יכולתו לשמור על האינטרסים ולקדם את הרשת.

 

בעת ניסוח החוזה יש להגדיר את המוצרים או השירותים נשוא הזכיינות, ולהסכים על האזור הגיאוגרפי שבו מובטחת בלעדיות הזכיין. חשוב לקבוע את תנאי התשלום, כולל דמי זיכיון, תמלוגים שוטפים מהמחזור, השתתפות בהוצאות פרסום והוצאות אחרות. יש לקבוע את משך תקופת הזיכיון, את התנאים להמשך החוזה והתנאים להפסקת ההתקשרות.


יש לך שאלה?

פורום דיני חוזים / הסכמים

 

חשוב להסדיר את תנאי השימוש בקניין הרוחני, לרבות סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים ועוד. יש למנוע מצב שבו הזכיין יתחרה ברשת, ואף לזכיין חשוב להגדיר את סעיף אי התחרות, באופן שלא ימנע ממנו לבצע פעילויות נוספות. חשוב לקבוע מה יהיו הסנקציות בגין הפרת ההסכם או חריגה מתנאי הזיכיון. יחד עם זאת רצוי ליצור מנגנון מאוזן שלא יגרום לקריסתו הכלכלית של העסק במקרה של הפרה.