מה קורה כאשר חברה מגיעה למצב של חדלות פירעון? האם זו עילה מוכרת לפירוק החברה? למעשה, פקודת החברות קובעת שחדלות פירעון היא עילה לפנות לבית המשפט ולבקש את פירוק החברה, אך זאת כל עוד חדלות הפירעון הוכחה.


הטעם בפירוק חברה עקב חדלות פירעון הוא כלכלי, וכן לצורך הסדרת התחייבויות החברה כלפי הנושים. בקשה לפירוק חברה חדלת פירעון והליך הפירוק לאחר אישור הבקשה, יכולים לצמצם את הנזקים שנגרמו ואף למנוע נזקים עתידיים.


כמו כן, במסגרת הליך הפירוק ניתן למנוע שימוש לא תקין בנכסיה של החברה, ומתאפשרת העדפה לנושים באופן צודק והגון, ללא העדפת נושים פסולה וחלוקה לא הוגנת של הנכסים. באופן עקרוני, כל נושה זכאי להגיש בקשה לפירוק החברה גם אם הוא יכול לגבות את חובו מהחברה באמצעים אחרים.


מהי חברה חדלת פירעון?


על פי פקודת החברות, חברה מוגדרת כחדלת פירעון במצב שבו לא קיימה צו שיפוטי, לא משנה אם מדובר בנושא מהותי או עם חשיבות נמוכה, או לחלופין במצב שבו קיים חוב בחברה כלפי נושה בסכום של יותר מחמישה שקלים, אם כי חשוב לציין כי חובות מזעריים בדרך כלל לא יובילו לבקשת פירוק בשל סכום האגרות שיש לשלם בהליך הגשת הבקשה, אשר יכול להגיע לאלפי שקלים.


חלופה נוספת להגדרת חברה כחדלת פירעון היא החלטת בית המשפט כי אין באפשרותה של החברה לפרוע את חובותיה לנושים. במרבית המקרים מוגשת בקשה לפירוק מסיבה זו. כאשר הסיבה אינה משמעותית, בית המשפט לא ימהר לאשר את בקשת הפירוק, מהסיבה שמדובר בצעד מהותי אשר נעשה כדי לחסל את כל עסקי החברה באופן מוחלט.


למרות זאת, אם תוגש בקשה לפירוק החברה על ידי אחד הנושים בהתבסס על אחת עילות הפירוק, ויתברר שהחברה אינה פועלת כדי לתקן את המחדל, בסופו של דבר יורה בית המשפט על פירוקה.


מהם התנאים לפירוק חברה עקב חדלות פירעון?


ישנם מספר תנאים לסיווג חדלות פירעון, כאשר אם אחד מהם מתקיים אפשר לבקש את פירוק החברה. מלבד החוב אשר מגיע לנושה בסכום של יותר מחמישה שקלים, יש להראות כי מועד פירעון החוב חלף, כך שנושה מותנה או נושה עתידי אינם יכולים להגיש בקשה לפירוק לפי תנאי זה.


הנושה נדרש להציג הוכחות לקיומו של החוב ולגובהו, וכן כי דרש בכתב יד מהחברה לפרוע את חובה, אך למרות זאת לא קיבל את התשלום אף לא בחלוף שלושה שבועות לאחר שהציג את דרישתו.


אפשרות נוספת היא כאשר הנושה מציג ראיות מבוססות על חוסר יכולתה של החברה לפרוע את החוב. במקרה כזה יורה בית המשפט על הוצאת צו פירוק בשל חדלות פירעון.


הליכי חדלות פירעון לחברה בהקפאת הליכים


לאחר שהוכח כי החברה חדלת פירעון, היא תחל בהליך פירוק אשר בסופו תוכרז כמחוסלת ותימחק ממרשמי רשם החברות. יש לציין כי גם עובדי החברה יכולים להגיש את הבקשה לפירוק החברה כנושים, וכן ספקים שרוצים לגבות את חובם, רשות המסים ונושים אחרים.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


החברה יכולה להתנגד למינוי מפרק על ידי בית המשפט, ולהגיש בקשה להקפאת הליכים. אם יינתן לה צו הקפאת הליכים, תוקפו יימשך תשעה חודשים. צו הקפאת ההליכים יינתן אם קיימת אפשרות להבראת החברה, להסדר חובות או להסדר פשרה עם הנושים.