רישיון תוכנה הוא היתר המסדיר את אופן השימוש בתוכנה מסוימת, זאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם שנחתם בין יצרני התוכנה למשתמשי קצה, שהם האנשים שמשתמשים בפועל במוצר, לפי הצרכים והמגבלות של הצדדים ובכפוף למגבלות הדין.

 

רישיון שימוש בתוכנה הוא הסכם משפטי שבמסגרתו מקנה החברה בעלת זכויות היוצרים, את זכות השימוש בתוכנה ללקוחותיה, כך שהלקוח הרוכש את הרישיון ועושה שימוש בתוכנה, מתחייב לקבל את הכללים הכתובים בו.

 

להסכמי רישיון יש השלכות משפטיות משמעותיות רבות על חברות טכנולוגיה וחברות היי טק המעניקות רישיונות במוצריהן. קיימים סוגים רבים של הסכמי רישיון והם משתנים בהתאם לנסיבות. אולם בכל מקרה, הסכם רישיון תוכנה מגדיר את סוג הרישיון המוענק, ומסדיר את התנאים העסקיים והמשפטיים הכרוכים בהתקשרות בין החברה המעניקה את רישיונות לבין לקוחותיה העושים בהם שימוש.


הבעלות על התוכנה נשארת בידי המפתחים

 

כמו כן, בכל סוגי ההסכמים, כאשר קונים או מוכרים תוכנה, הבעלות על המוצר נשארת בידי החברה שהמציאה או פיתחה את התוכנה, גם לאחר התקנתה אצל המשתמשים, ולקוחות פרטיים או עסקיים, רשאים להשתמש בה על פי הוראות הסכם רישיון תוכנה.

 

ההסכם קובע מהי התמורה שתקבל חברה, אילו גרסאות של התוכנה עומדות לרשות הלקוחות ומה מותר להם לעשות תמורת השימוש. בעת ניסוח ההסכם חשוב להגדיר מהי התוכנה ומהם המסמכים שמלווים אותה.

 

חשוב להגדיר את השימושים המותרים בתוכנה, כגון: החומרה שעליה מותר להשתמש ובכמה עותקים, ומטרות השימוש המותרות. יש לציין בצורה מפורשת אם הרישיון מיועד או אינו מיועד לשימוש מסחרי.

 

הגדרת איסורים החלים על משתמשי קצה

 

החוזה קובע את הזכויות והחובות של המשתמש וכן מגבלות מסוימות כמו, אופי השימוש המותר במוצר, מספר העותקים שבהם ניתן לעשות שימוש ועוד. במסגרת האיסורים נהוג לציין בחוזה כי אין לשנות את התוכנה, אין להעתיק, לגלות, להנדס לאחור או לפרק אותה.

 

נהוג לאסור שימוש בתוכנה עם מוצרים מסוימים אחרים, ולקבוע איסור על העברת התוכנה ואיסור על הפצתה. יש להבהיר כי התוכנה והקניין הרוחני נותרים בידי המפתחים, ולהוסיף סעיף של פיצוי מוסכם בגין הפרת הסכם הרישיון.

 

הסכם רישיון תוכנה מסדיר את התשלום וקובע האם זה יהיה סכום קבוע או תשלומים תקופתיים, האם החברה תקבל אחוזים מההכנסה או מהרווחים, או משילוב של שניהם וכדומה. האם הסכום ישולם בסוף התקופה, או בתשלומים, והאם מדובר בתקופה מוגבלת לפרק זמן קצוב או שהיא אינה מוגבלת.

 

יש להגדיר הוראות ברורות בדבר תקופת הרישיון והתנאים לביטולו קודם לכן במידת הצורך. יש לקבוע במפורש כיצד על המשתמשים לנהוג בעת סיום תקופת הרישיון, כמו מחיקת התוכנה והשמדת כל המסמכים הקשורים.

 

יש לך שאלה?

פורום ליווי סטארט אפ

 

חשוב להגדיר בצורה מדויקת את אחריות החברה ביחס לביצועי התוכנה ואת תקופת האחריות, כמו למשל באמצעות הפניה למקומות המתאימים במסמכי התוכנה. בנוסף חשוב להגביל את הסעדים בגין הפרה של האחריות, כמו אחריות לתיקונים בלבד, במקרה של הפרות מהותיות.