ישנם הליכים שונים מגוונים להליכי פירוק חברה, תלוי בסוג החברה ובנסיבות שהובילו לפירוק, ובין היתר פירוק חברה מרצון, פירוק ביוזמת בעלי המניות, פירוק חברה על ידי בית משפט, פירוק חברה לא פעילה, פירוק חברה על ידי נושה ועוד. ואולם, לחברה משפחתית מאפיינים שונים מכל חברה אחרת בשל העובדה שקרובי משפחה, ולעתים בני זוג נשואים, הם בעלי המניות בחברה. אם כן, איך מתבצע פירוק שיתוף בחברה משפחתית?


חברה משפחתית מוגדרת בפקודת מס הכנסה כחברה אשר כל בעלי מניותיה הם בני משפחה מקרבה ראשונה. הן הרווחים והן ההפסדים הנצברים בחברה מיוחסים למי שמחזיק במרבית המניות בה, כלומר הנישום המייצג. כדי להפוך לחברה משפחתית, יש לפנות לפקיד השומה להגיש בקשה להיחשב חברה משפחתית.


שיקולי מס הם הסיבה העיקרית לבחירה במתכונת של חברה משפחתית, מאחר שסיווג זה מזכה בהטבות ובהקלות מס שונות, כאשר הכנסות החברה ימוסו כהכנסותיו של הנישום המייצג. בדרך זו ניתן לתכנן את המיסוי הצפוי בהתבסס על נתוניו של בעלי החברה.


מהם הגורמים לפירוק חברה משפחתית, ואיך בית המשפט מחליט אם לאשר את הפירוק?


לא פעם מוגשות לבית המשפט בקשות לפירוק חברה משפחתית, אם באמצעות הליך פירוק מרצון או מינוי מפרק על ידי בית המשפט. הסיבות לרצון בעלי המניות לפרק את השותפות העסקית רבות, ויכולות להיות בשל סכסוכים פנימיים בין קרובי המשפחה, גירושין או פרידה של בני הזוג המחזיקים בחברה, או בשל קשיים כלכליים ואף חדלות פירעון.


תהא הסיבה אשר תהא, בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה לעומקן ויפעיל את שיקול דעתו בכל הנוגע להמשך דרכה של החברה. אם יתברר שהחברה אינה יכולה עוד להמשיך בפעילותה בהרכב הנוכחי של בעלי המניות בה, יאשר בית המשפט את פירוקה ואף יבחן את דרך הפירוק, לצורך ביצוע חלוקה הוגנת של נכסי החברה בין בעלי המניות.


באופן עקרוני, בהליך פירוק של חברה משפחתית מועברים ההפסדים וגם ההכנסות של החברה אל הנישום המייצג.


איך אפשר להגן מראש על העסק המשפחתי?


כבר בשלב הקמת החברה המשפחתית או כאשר היא מועברת מדור לדור, מומלץ ביותר לנקוט פעולות מקדימות להגנה על החברה ולמניעת הליך פירוקה או מקרים של מיסוי יתר. הדרך לעשות זאת היא באמצעות הסכם מקיף שייחתם על ידי בעלי המניות בשלב מוקדם ככל האפשר, אשר יסדיר מראש את הסיכונים הגלומים בפירוק החברה, ויקבע לדוגמה מי יהיה מנהל העיזבון במקרה שאחד מבעלי המניות יילך לעולמו, ובכך יפשט ויזרז את ההליך העתידי.


פירוק חברה משפחתית במסגרת הליך גירושין


מה יעלה בגורלה של חברה משפחתית אשר הוקמה על ידי בעל ואישה, כאשר מגיע הרגע שבו הם מחליטים להתגרש? ישנן מספר אופציות במקרה כזה, ובין היתר ניתן לחלק את מניות החברה באופן שווה בין שני הצדדים, או לחלופין אחד מבני הזוג יכול לרכוש את חלקו של הצד השני, בדומה לחלוקת דירת מגורים במקרה של גירושין.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


מה כדאי לעשות? בשל מורכבות הנושא, כדאי לפנות לגורם מקצועי עם בקיאות בתחום החברות המשפחתיות ופירוק חברות, כדי לבחון את מכלול הנסיבות לעומק ולהגיע להחלטה מושכלת על הצעדים הטובים ביותר שיש לבצע.