נהגים המבצעים עבירות תנועה, קלות או חמורות, עלולים להיענש פעמיים: הן על ידי תשלום קנס והן על ידי צבירת נקודות על פי שיטת הניקוד. עבירות כגון נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, אי ציות לתמרור, נסיעה בכביש מהיר ללא אורות, דיבור בטלפון הנייד במהלך הנסיעה ועוד, עלולות להשליך באופן דרסטי על רישיון הנהיגה עקב רישום הנקודות, כאשר צבירה של 36 נקודות תוביל לפסילה אוטומטית של הרישיון.


שיטת הניקוד: איך הנקודות משליכות על הענישה?


בשנת 2003 הוחלט לשנות ולהחמיר את שיטת הניקוד במטרה לגרום להרתעה בקרב נהגים, ובעיקר עברייני תעבורה סדרתיים שמבצעים עבירות תנועה רבות, באופן שיגרום להם לחשוש מביצוע עבירות תנועה נוספות.


על פי שיטת הניקוד, עבירת תעבורה מובילה לצבירת נקודות על פי חומרת העבירה, כאשר לאחר צבירה של הרבה נקודות ייחשבו הנהגים לעברייני תנועה המהווים סכנה לציבור. הענישה בגין צבירת הנקודות מדורגת ומותאמת למספר הנקודות שצבר הנהג במשך תקופה של שנתיים.


לאחר כמה נקודות ניגשים לנהיגה מונעת, אחרי כמה נקודות מקבלים שלילה וכמה נקודות מקבלים על מהירות?


חשוב לדעת שאם נצברו פחות מ-12 נקודות במשך תקופה של שנתיים, בסיום פרק הזמן הן יימחקו אוטומטית ללא ענישה. רק אם נצברו יותר מ-12 נקודות במהלך פרק הזמן הנהג ייענש. בגין 12 נקודות יישלח הנהג לקורס נהיגה מונעת למתחילים, אשר סיומו בהצלחה יוביל למחיקת הנקודות. בגין 16 נקודות יוטל על הנהג לגשת לקורס נהיגה מונעת למתקדמים.


אם במהלך פרק זמן של 24 חודשים נצברו 22 נקודות, הנהג יישלח לקורס נהיגה מונעת, ונוסף על כך תוארך תקופת הצבירה שבה לא יימחקו לו נקודות לארבע שנים.


אם הנהג צבר 36 נקודות או יותר מכך, רישיונו ייפסל באופן אוטומטי לתקופה של שלושה חודשים, כאשר לאחר תום התקופה הוא ייאלץ להיבחן בתאוריה. הענישה בגין צבירה שנייה של 36 נקודות היא תשעה חודשי שלילה, כאשר בסיומה של התקופה הנהג יידרש לעבור מחדש טסט ותאוריה, וכמו כן לבצע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


מהו מספר הנקודות שניתן בגין עבירות התעבורה השכיחות?


עבור עבירות תנועה שנחשבות קלות יינתנו שתי נקודות, כגון נסיעה על מדרכה או נהיגה כאשר הנוסע במושב האחורי אינו חגור. עבירות שנחשבות חמורות יותר יזכו בארבע נקודות, ובין היתר אפשר למנות עבירות כגון סיכון עוברי אורח בנהיגה ברוורס, עקיפה מימין, שימוש בטלפון סלולרי ומערכת אורות לא תקינה.


שש נקודות יצטברו במקרה של נהיגה ללא חגורה, הסעת ילדים מתחת גיל 14 במושב הקדמי או אי ציות להוראות המשטרה. בגין נהיגה ללא רישיון, סיכון חיי אדם או עקיפה לפני מעבר חצייה יינתנו שמונה נקודות.


עבירות תעבורה חמורות גוררות ענישה של עשר נקודות, כגון הפקרת פצוע בשטח לאחר תאונת דרכים, נהיגה ברמזור אדום, גרימת מוות ברשלנות, אי עצירה בתמרור עצור, עקיפה בקו הפרדה רציף, נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים, עקיפה בדרך לא פנויה או נהיגה בזמן פסילה.

 

יש לך שאלה?

פורום פסילת רישיון | שלילת רישיון


חשוב לזכור ולהביא בחשבון שכל עבירת תנועה עלולה להוביל לצבירת נקודות, ובמקרים מסוימים למספר גדול של נקודות. צבירת נקודות מובילה לענישה בדרגות שונות, שמתחילה בקורס נהיגה מונעת ומבחן תאורטי או טסט מחדש, ויכולה להסתיים בפסילת רישיון הנהיגה.