סימני מסחר משמשים חברות לצורך זיהוי עסקי של המוצרים או השירותים שהן מספקות. הסימנים עצמם יכולים להיות מורכבים ממילים, אותיות, איורים, צבעים, סימנים תלת ממדים, סמלים גרפיים או שילוב ביניהם.

 

סימני מסחר נועדו לאפשר ללקוחות לזהות את מקור המוצרים או השירותים הנושאים את הלוגו או המותג ולאפשר לחברות להניב תוצאות להשקעותיהן בשיווק ובניית מוניטין. הסימן מקנה לבעליו זכות שימוש ייחודית ולהבדיל את עצמו ממתחרים.

 

סימן מסחר רשום מספק הגנה משפטית לסימון סחורה, כאשר ההגנה ניתנת על ידי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בהתאם לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב – 1972.

 

בישראל אין חובה לרשום סימן מסחר, אך כדי להגן עליו ולמנוע את השימוש בו על ידי חברות אחרות, יש צורך לרשום אותו אצל רשם סימני המסחר. עם זאת גם סימן שלא נרשם כחוק יכול לקבל הגנה מסוימת, מכוח חוק עוולות מסחריות, אולם העמידה עליו תהיה קשה יותר.

 

כיצד רושמים סימן מסחר?

 

טרם הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר, יש לערוך חיפוש מקיף כדי לוודא שלא קיים סימן דומה. ניתן לבצע חיפוש עצמי ללא עלות באמצעות מאגר הנתונים באינטרנט, וניתן לבקש חיפוש רשמי בתשלום שיבוצע על ידי בוחני המחלקה המשפטית לסימני מסחר.

 

בקשה לרישום סימן מסחר נדרשת להיעשות באופן מסודר, על גבי טופס בקשה ייחודי שניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד המשפטים. בעת הגשת הבקשה למחלקת סימני מסחר יש לשלם אגרת טיפול ששיעורה מתעדכן מדי פעם. נכון לחודש אוקטובר 2016 שיעור האגרה הוא כ - 1,600 שקלים.

 

לאחר הסדר התשלום, הבקשה עוברת לבחינה של גורמי משרד המשפטים, כדי לבדוק האם הסימן המבוקש מקורי או מועתק ולהבטיח כי סימן אחד לא יהיה דומה לסימן אחר. ברוב המקרים הבדיקה נמשכת עד 16 חודשים, במהלך תקופת ההמתנה בוחני המחלקה בודקים את כשירות הבקשה בהתאם לפקודת סימני מסחר ולתקנות סימני המסחר.

 

במועד הבחינה ישלח אל מגיש הבקשה דוח בחינה בדואר. משך הזמן עד לרישום תלוי בתוצאות הבחינה, ובחלופת המכתבים בין המבקש לבוחן. עליה להסתיים לכל המאוחר תוך שנתיים ממועד משלוח דוח הבחינה הראשון.

 

בתום סיום הליכי הבחינה, במידה והסימן נמצא מקורי וראוי לשימוש תשלח אל המבקש הודעת קבלה והבקשה תתפרסם ביומן סימני המסחר. אם לא תוגש התנגדות תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן יירשם ותשלח אל המבקש תעודת רישום.

 

אם הבקשה אושרה הסימן יירשם בפנקס סימני המסחר למשך עשר שנים. בתום תקופה זו, יש להגיש בקשה לרישום מחודש של סימן המסחר לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת.

 

יש לך שאלה?

פורום סימני מסחר | מדגמים

 

ההגנה על סימן מסחר רשום היא טריטוריאלית וחלה רק בארץ. אולם החל מאחד בספטמבר 2010, בעקבות הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד לרישום סימנים בינלאומיים, קיימת אפשרות להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, באמצעות המשרד הישראלי, על בסיס סימן רשום או בקשה לרישום סימן מסחר בארץ, וניתן לרשום את סימן המסחר במדינות החברות באמנה.