אמנם עבירות מס נתפסות בעיני הציבור כעבירות קלות למדיי, אולם מדובר בעבירות פליליות לכל דבר ועניין. גם חקירת מס היא חקירה פלילית המבוצעת במטרה להשיג ראיות כנגד מי שנחשד בביצוע עבירת מס לצורך הגשת כתב אישום פלילי. אם מתעורר חשד להעלמת מס, השמטת הכנסות, התחמקות מדיווח לצורך השתמטות מתשלום מסים ועוד, רשות המסים רשאית לחדור למחשבי החשוד, לחשבונות הבנק שלו, לקבל צו חיפוש מבית המשפט ואף לצותת לשיחותיו.


חקירת מס עלולה להימשך זמן רב, תלוי בכמות החומר והמסמכים שיש לבדוק, ולהוביל לגיבוש כתב אישום פלילי כנגד החשוד בביצוע עבירות מס. הרשעה בעבירות מס עלולה להסתיים בענישה מחמירה כגון מאסר בפועל לתקופה ממושכת של עד שבע שנים ותשלום קנסות בסכומים גבוהים.


כיצד מתנהלת חקירה במס הכנסה?


במרבית המקרים, תחילה מתנהלת חקירה סמויה כנגד החשוד, למשל ביצוע פנייה לרואה החשבון של בעל העסק או תשאול לקוחות, נותני שירות או ספקים. לאחר מכן תתבצע פנייה רשמית לבעל החברה או העסק בדרישה לקבל מסמכים שונים.


כבר בשלב החקירה הסמויה כדאי לפנות לעורך דין ולהיערך לחקירה מבעוד מועד, וזאת גם אם החשוד או הנחקר לא ביצע כל עבירה או ביצע עבירות מס לא רציניות או בהיקפים כספיים לא משמעותיים.


בשלב החקירה הגלויה, החקירה יכולה להתבצע במשרדי רשויות המס, בביתו או במשרדו של הנחקר או, במקרה החמור ביותר מבחינתו של החשוד, לאחר מעצרו בעקבות הימצאותן של ראיות לביצוע העבירות.


ייתכן מצב שבו ההזמנה לחקירה תתבצע טלפונית, למשל אם שמו של החשוד עלה במהלך חקירת מס אחרת, או לצורך בירור פרטים נוספים לאחר חקירה. חשוב לדעת כי הנחקר חייב להתייצב לחקירה, ואם לא יתייצב עלולים להיפתח נגדו הליכי מעצר.


מהן זכויותיו של הנחקר?


כאשר חשוד מקבל הזמנה לחקירה במס הכנסה, אחת מזכויותיו הבסיסיות היא לקבל הסבר מפורט על החשדות נגדו ועל מהות החקירה. הנחקר רשאי להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא מגיע לחקירת המס, וזכותו המלאה לאי הפללה מאפשרת לו לשמור על זכות השתיקה או לא להשיב על שאלות החוקרים.


כמו בכל חקירה פלילית אחרת, גם בחקירת מס הכנסה ובייחוד כאשר מדובר בחקירה ממושכת, זכותו של הנחקר לשמור על פרטיותו כאשר הוא נשאל שאלות לא מידתיות או לא קשורות, למשל על עברו או העדפותיו המיניות. הוא זכאי לשיחת טלפון במקרה של מעצר, מלבד מקרים של חשד לשיבוש חקירה, וכן למזון, שתייה, הפסקות סיגריה ושינה.


חשוב לדעת כי כל שיחה עם חוקרי המס מתועדת כחלק מחומר החקירה, ולכן מומלץ לנחקר לשמור על זכות השתיקה ולא לנהל עם החוקרים שיחות חולין לא פורמליות, עד שייוועץ עם עורך דינו. אם הנחקר זומן לחקירה בטלפון, זכותו לדרוש את פרטיו של החוקר שיצר עמו קשר, לבקש לדחות את מועד החקירה וכמובן לפנות לייעוץ עם עורך דינו.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


אם החקירה מתנהלת בביתו או בעסקו של החשוד, הוא רשאי לדרוש לבדוק את צו החיפוש, את סיבת חיפוש ואת נושא החקירה. לא ניתן לערוך חיפוש במשרדי החשוד ללא שני עדים. חיפוש כזה ייחשב חיפוש בלתי חוקי, אלא אם כן החשוד ויתר באופן רצוני על הימצאותם של שני העדים. כאשר מדובר בחקירת עדים, ואחד מהעובדים או הספקים מתבקש לתת עדות במס הכנסה, חוקרי המס מוסמכים לגבות את העדות ולא ניתן למנוע מהם זאת.