היום (יום ב') נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר דינו של טייקון העבר נוחי דנקנר, אשר הורשע בעבירות מרמה בניירות ערך ובהרצת מניות. השופט אשר הרשיע את איש העסקים לפני מספר חודשים בהרצה של מניית אי.די.בי אחזקות במטרה להצליח בהנפקת המניות שבוצעה ב-2012, ולמעשה להציל את החברה שבה שלט, הדגיש כי לא מדובר במעשה חד פעמי אלא בהתנהגות רציפה ופסולה שפגעה באמון הציבור, ושלח אותו לרצות שנתיים מאחורי סורג ובריח.


מקורבו ושותפו של דנקנר לביצוע העבירות, איתי שטרום, הורשע אף הוא ונגזר עליו מאסר בפועל לתקופה של שנה. נוסף על כך הוטל על דנקנר קנס משמעותי בסכום של 800 אלף שקלים, ואיתי שטרום ישלם קנס בגובה של 500 אלף שקלים.


למעשה, איש העסקים הורשע במלוא העבירות שייחס לו כתב האישום, ושטרום הורשע במרבית האישומים וזוכה רק מעבירה אחת של הדחה בחקירה. דנקנר הורשע בהשפעה אסורה על שערי ניירות ערך באמצעות תרמית, עשיית פעולה ברכוש אסור, עבירות דיווח והנעה לרכישת ניירות ערך או ניסיון להנעה בניירות ערך.


על מה מדובר בדיוק במונח "הרצת מניות"? מה מותר ומה אסור לעשות בשוק ההון בכל הנוגע למכירת מניות והנפקת מניות? ומהם העונשים המקסימליים בגין עבירות פליליות אלה?


הרצת מניות: כך משפיעים על מחירי ניירות ערך בדרכים לא חוקיות


המושג הרצת מניות בא לתאר דרך לשנות את מחירי המניות וניירות הערך הנסחרים בבורסה באופן בלתי חוקי, אשר פוגע בפעילות התקינה של המסחר בניירות ערך. למשל, במקרה שבו המשקיעים מקבלים החלטות שגויות או לא נכונות בהתאם למידע שקיבלו, ורוכשים מניות שהורצו במטרה להעלות את שווין באופן שגורם להפסדים כספיים ניכרים.


החוק מגדיר "הרצת מניות" כפעולה הגורמת לרכישת או מכירת מניות באמצעות תרמית, מצג שקרי או מטעה, השפעה לא חוקית על תנודות השערים או העלמת עובדות מהותיות מפני המשקיעים. כלומר, מדובר במסחר שקרי במניות הנועד להשפיע על מחירן.


באופן עקרוני, מחירו של נייר ערך בשוק ההון נקבע על פי ביקוש והיצע, והשקעות רבות בבורסה מתבצעות על בסיס נתוני המסחר של מניות החברות בבורסה לניירות ערך. כאשר ערכה של המניה נקבע בתרמית ואינו מייצג את שוויה האמיתי בשוק המסחר, מדובר בהרצת מניה.


האישום נגד דנקנר התמקד בטענה שהיה מעורב בהרצת מניות אי די בי באופן בלתי חוקי, בסיועם של שותפים לעבירה. בשנת 2012 חברת אי די בי נקלעה לקשיים כספיים והיה צורך להזרים לה כספים, ועל כן החברה יצאה להנפקת מניות. על פי פסק הדין, דנקנר פעל באופן כזה שאנשים בכירים במגזר העסקי ייקחו חלק בהנפקה. ואולם, באותה תקופה ערכן של מניות החברה המשיך לרדת, כך שרכישתן למעשה היוותה הרצת מניות.


אילו פעולות בשוק ההון נחשבות להרצת מניות?


ישנן אפשרויות רבות להריץ מניות בבורסה באופן לא חוקי, כאשר אחת הדרכים הנפוצות היא ניפוח שערים באופן שקרי והגדלת היקפי המסחר. בשיטה זו נפתחים כמה חשבונות בנק המשמשים למכירת מניות ובמקביל לקניית אותן מניות. עצם פעולת הסחר מעלה את שווין של המניות הנסחרות. כאשר הערך גבוה, מי שגרם להרצת המניות יכול למכור את מניותיו ברווח, אולם יתר המשקיעים שנפלו למלכודת יישארו עם מניות בהפסד.


דרך אחרת היא להפיץ שמועה שקרית על דבר מה שאמור להשפיע על ערך המניות ולגרום לעליית שערים. משקיעים שמשתכנעים מהשמועה השקרית רוכשים את המניות של אותה חברה, והביקוש למניות גורם לעליית המחיר.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


חשוב לזכור שהרצת מניות היא עבירה פלילית הנחשבת חמורה במיוחד בשל פגיעתה בציבור הרחב, והעונשים המקסימליים בגינה יכולים להגיע עד חמש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח ואפילו שבע שנות מאסר בפועל, קנסות בסכומים משמעותיים ועוד.