במדינת ישראל חיה אוכלוסייה מגוונת המונה אלפי אנשים עם מוגבלויות שונות, בין שמדובר במוגבלות פיזית, נפשית, קוגניטיבית או אחרת, אשר זכאים להטבות, לקצבאות בביטוח הלאומי ולסיוע כלכלי בתחומים שונים כגון חינוך, בריאות ודיור.


בעלי מוגבלויות זכאים לקבל יחס שווה במקומות העבודה, לנגישות במשרדים, בבתי קולנוע, בחנויות, בתחבורה הציבורית, במשרדי ממשלה ועוד, וזכויותיהם מעוגנות ומוסדרות במגוון חוקים ותקנות. למרות זאת, לא פעם אנשים בעלי נכויות נתקלים בבעיות בשוק התעסוקה ובאפשרויות מצומצמות הפתוחות בפניהם אך ורק בשל נכותם. מהן זכויותיהם השונות של אנשים בעלי מוגבלות?


כיצד החוק מגדיר אדם עם מוגבלות?


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוא החוק הראשי המכיר בזכויותיהם המשפטיות של אנשים עם מוגבלות ונועד להגן עליהן. על פי החוק, אדם בעל מוגבלות הוא אדם הסובל מליקוי פיזי, נפשי או שכלי, בין שמדובר בליקוי זמני או בליקוי קבוע, אשר תפקודו מוגבל מהותית כתוצאה מאותו ליקוי.


על פי החוק, זכויותיהם של בעלי נכות וכן מחויבותה של החברה לדאוג ולהגן על זכויותיהם, מבוססות על עקרון השוויון וכבוד הבריות. במסגרת החוק זכאים בעלי מוגבלויות להעדפה מתקנת בתחומים שונים.


מהן זכויות בעלי מוגבלויות בתחום התעסוקה?


החוק אוסר על אפליה בקבלה לעבודה, בקידום או בתנאים בשל מוגבלות או נכות, ומחייב את מקום העבודה לבצע התאמות מבחינת השעות והציוד לטובת עובדים בעלי מוגבלויות.


כמו כן חלה חובה על מעסיק אשר מעסיק 25 עובדים ומעלה, לפעול לקידום ייצוג הולם בקרב עובדיו של אנשים עם מוגבלות, ולפעול בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בכל הנוגע לבעלי נכות.


זכותם של בעלי מוגבלויות לנגישות


החובה להנגיש שירותים הניתנים לציבור, מבנים ותשתיות לשימושם של בעלי מוגבלויות מעוגנת בחוק, אשר מחייב הנגשת מקומות ציבוריים, בין שהם מנוהלים על ידי גופים פרטיים ובין שעל ידי רשויות מקומיות או מוסדות המדינה, לרבות שטחי מסחר, קופות חולים, בנקים וכדומה. בעלי מוגבלויות שנתקלו במבנה ציבורי ללא הנגשה מתאימה, יכולים להגיש תביעה כנגד האחראים.


אילו קצבאות וגמלאות מגיעות לבעלי מוגבלויות בביטוח הלאומי?


המוסד לביטוח לאומי מעניק מגוון קצבאות לבעלי מוגבלויות, בהתאם לפרמטרים שונים כגון שיעור הנכות, אופי המוגבלות, גילו של המבוטח וכדומה. בין היתר, קצבת נכות כללית ניתנת לכל אדם מעל גיל 18 אשר איבד את יכולתו להשתכר ב-50% לכל הפחות בשל נכותו.


בעלי נכות שיוצאים לעבוד זכאים לקבל קצבת עידוד במשך 12 חודשים, כאשר בתקופה זו אם הם מפסיקים לעבוד ניתן לקבל אוטומטית בחזרה את קצבת הנכות.


קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לבעלי נכות הזקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות, ואילו ילדים בעלי נכות זכאים לקבל גמלת ילד נכה עד גיל 18.


הנחה בארנונה, סיוע במציאת פתרונות דיור והקלות בתשלומי מסים ואגרות


בעלי נכות זכאים לקבל הנחה עד לשיעור של 80% בתשלומי הארנונה לרשות המקומית, בהתאם לשיעור הנכות ומצבם הכלכלי. כמו כן, בעלי נכות או ליקוי ראייה זכאים לקבל הלוואת סיוע לקניית דירה ממשרד הבינוי והשיכון, או לסיוע כספי לתשלום שכר דירה.

 

יש לך שאלה?

פורום מימוש זכויות רפואיות כספיות


בעלי נכות בשיעור של 100% או עיוורים זכאים לפטור אוטומטי מתשלומי מס הכנסה, פטור מאגרות שונות הקשורות לעסקאות רכישת מקרקעין, וכן להנחה במס רכישה בקניית דירה.