המסלול המקוצר בהוצאה לפועל מיועד לגביית חובות ושיקים חוזרים בסכומים נמוכים, תוך זמן קצר יחסית, ועם התערבות מינימלית של הזוכה. השבוע (יום ג) אושר כי סכום התקרה יורחב מסך של 10,000 שקלים לסך של 25,000 שקלים, זאת במסגרת חוק ההסדרים בוועדת חוקה חוק ומשפט לפי הצעת האוצר.

 

ההליך המקוצר מתבצע תוך זמן קצר יחסית של עד שמונה חודשים, מהרגע שנשלחה לחייב אזהרה על פתיחת התיק, ללא בירוקרטיה וללא הוצאות נלוות, ומאפשר לסגור תיקי גבייה של חובות רגילים בהיקף רחב ובזמן קצר מהמסלול הרגיל. החסרונות בהליך המקוצר שלא ניתן לגבות חובות של תיק מזונות, והוא מוגבל לעיקול ומימוש כספים או זכויות הנמצאים בידי צד שלישי ואף מוגבל לעיקול ותפיסת רכב.

 

הסכום המרבי לתביעה בעקבות התיקון בחוק עומד על 25,000 שקלים, בתנאי שהחייב לא הוכרז כמוגבל באמצעים ולא נפתח נגדו תיק איחוד. ושסך חובותיו בהוצאה לפועל לא עולה על 100,000 שקלים, כאשר שיקים חוזרים ניתן לתבוע תוך שבע שנים מהיום שחזרו.

 

כיצד ניתן לפתוח תיק במסלול המקוצר?


זוכה המעוניין לגבות חובות או שיקים חוזרים, רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל במסלול המקוצר, במקרה של פסק דין הצהרתי, או במקרה של שיק חוזר או שטר חוב בסכום קצוב. הזוכה נדרש לפנות טלפונית אל לשכת ההוצאה לפועל ולבקש לנהל הליכי גבייה במסלול המקוצר נגד החייב. את התיק ניתן לפתוח בכל לשכות ברחבי הארץ, על פי בחירת הזוכה ובהתאם לצרכיו.

 

בעת פתיחת התיק הזוכה נדרש לשלם אגרה חד פעמית. האגרה כוללת תשלום עבור כל הליך הגבייה. איתור החייב והמצאת האזהרה היא באחריות המסלול המקוצר, כולל מסירה אישית בעת הצורך, כך שהזוכה לא נדרש לשאת בעלויות נוספות.

 

לאחר ביצוע הפנייה, הלשכה מאתרת את החייב ושולחת לו אזהרה, כדי ליידע אותו שנפתח נגדו תיק וכי עליו להגיע תוך פרק זמן הנקוב באזהרה להסדר טרם ינקטו נגדו הליכי גבייה. ההליכים שניתן לנקוט במסלול המקוצר הם רק לגבי כספים ורכבים, ולא ניתן לנקוט בהליכי מאסר, עיקול מיטלטלין, הגבלות או עיכוב יציאה מן הארץ.

 

משך זמן הטיפול בתיק הוא עד שמונה חודשים מהמועד שבו קיבל החייב אזהרה. קיימת אפשרות להאריך את משך ההליך ולהגיע להסדר תשלומים עם החייב, ואף ניתן להאריך את הזמן במקרים שבהם קיימים כספים או נכסים שעדיין לא ננקטו לגביהם הליכי גבייה.

 

במסלול המקוצר אין קבלת קהל ולא מתקיימים דיונים. זוכה הבוחר לגבות את החוב במסלול זה מקבל את כל המידע הנדרש במרכז הטלפוני או בלשכות ההוצאה לפועל, על כן הוא לא צריך להמתין בתור ולא לשלם אגרות נוספות, ולא נדרש לנהל אינטראקציה אישית עם החייב.

 

החוב נגבה על ידי הלשכה תוך שמונה חודשים, ולא מצטברות ריביות נוספות. הדרך נפוצה לגביית החוב היא באמצעות שובר מגנטי, כפי שנעשה גם במסלול הרגיל, אשר מגיע ישירות לידי הזוכה או באמצעות העברה בנקאית.

 

יש לך שאלה?

פורום גביית חובות | שיקים חוזרים

 

קיצור תקופת הגבייה מיטיב גם עם החייב, וחוסך לו תשלום ריביות והוצאות נלוות. במקרים שבהם יש לזוכה ייצוג של עורך דין, החייב לא יחויב בשכר טרחת עורך דין, מאחר שהלשכה מבצעת את כל הליכי הגבייה, וכל עוד החייב ישלם את החוב בתקופה המקוצרת, החוב יהיה מאוד קרוב לקרן, ללא הוצאות נוספות, למעט אגרת פתיחת התיק.