נכסים רבים נבזזו מיהודים בפולין בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר פולין הייתה תחת הכיבוש הנאצי. לפני שמלחמת העולם השנייה פרצה, יהדות פולין הייתה אוכלוסייה אמידה. יהודים רבים החזיקו במספר גדול של נכסי נדל"ן בפולין כגון קרקעות, מפעלים ובתי מגורים, אולם במהלך המלחמה ותחת הכיבוש הנאצי הם גורשו מהנכסים ורכושם נגזל.


לאחר שהמלחמה הסתיימה הולאמו הנכסים על ידי המשטר הפולני הקומוניסטי. מרבית ניצולי השואה ששבו למדינה באותה תקופה והגישו תביעות רכוש, לא זכו לקבל את נכסיהם בחזרה. אחוז גבוה מהתביעות נדחה, ותביעות רבות עומדות תלויות עד עצם היום הזה.


כעת מאפשרת ממשלת פולין להגיש מחדש את אותן תביעות להשבת נכסים שנגזלו במסגרת כיבוש המשטר הנאצי, אך זאת למשך תקופה מוגבלת של תשעה חודשים בלבד. כ-2,600 כתובות מגורים פורסמו בימים האחרונים על ידי עיריית וורשה, ככתובות אשר הוגשו עבורן תביעות שעדיין עומדות פתוחות, אולם ללא שמות בעלי הזכויות בנכסים.


מאחר שעברו כ-70 שנים מאז שאותן תביעות רכוש הוגשו לראשונה תחת המשטר הקומוניסטי, בעלי זכויות רבים, בין שמדובר בניצולי השואה עצמם או בדור ההמשך, אינם מודעים לעובדה שהן תלויות ועומדות וכעת ניתן להפעיל אותן מחדש ולזכות לקבל בחזרה את הנכסים האבודים. מה כולל החוק הפולני החדש, איך ניתן לדעת האם יש זכויות על נכסים בפולין, וכיצד מגישים מחדש את התביעות?


מי יכול להגיש תביעה מחודשת להשבת נכסים שנגזלו בשואה?


החוק החדש שנכנס לתוקפו לפני כשלושה חודשים קובע כי בכל הנוגע לתביעות להשבת רכוש שהוגשו על ידי ניצולי שואה לאחר שנת 1945, על התובעים עצמם או על יורשיהם לדרוש מחדש לדון בתביעתם. מי שלא יגיש מחדש את התביעה בתוך פרק זמן קצוב - תביעתו תבוטל, והנכסים יועברו לרשות פולין או עיריית ורשה.


למעשה, הניצולים או היורשים צריכים להודיע בתוך פרק זמן של חצי שנה על כוונתם להפעיל מחדש את התביעה, מהמועד שבו תפורסם הודעה בתקשורת המקומית על הנכס, ונוסף על כך יהיה עליהם להוכיח את זכויותיהם בנכס בתוך פרק זמן מוגבל של שלושה חודשים.


נכון להיום קיימות תביעות רכוש פתוחות רבות, ומספרן מגיע לאלפים. עם זאת, ישנם יורשים רבים שכלל לא מודעים לעובדה שאי פעם בעבר הגישו בני משפחתם תביעה. לצורך איתור נכסים בפולין שהוגשו לגביהם תביעות, ניתן לחפש שמות ניצולים במאגר נתונים ייעודי שנפתח לשם כך על ידי ארגון איל"ר. ללא הגשת תביעה מחודשת, יעברו הנכסים לידיה של עיריית ורשה או לידי אוצר המדינה בפולין.


חשוב להדגיש כי לא ניתן להגיש תביעות חדשות בהתאם לחוק החדש, אלא מדובר אך ורק בתביעות שהוגשו לאחר תום המלחמה, משנת 1945 ובמשך שנות ה-50 וה-60. אמנם מאז החלפת הממשל הפולני בשנת 1989 הוחזרו נכסי נדל"ן רבים לניצולי שואה וליורשיהם, אולם קיימים אלפי נכסים נוספים שהתביעות בגינם עדיין עומדות ותלויות.

 

יש לך שאלה?

פורום השבת רכוש, נכסים מהארץ ומחו"ל


בתים רבים שהיו שייכים ליהודי פולין לפני המלחמה נרשמו על שם הרשות המקומית או על שמה של הממשלה, אך נכסים אחרים נותרו עם רישום בעלי הזכויות המקוריים. לגבי אותם נכסים ניתן לפעול כדי להשיבם לבעליהם המקוריים וליורשיהם. מומלץ לאסוף כמה שיותר נתונים ומידע על אותם נכסים ולהשיג כמה שיותר מסמכים הקשורים בבעלי הזכויות, מיקום הנכסים וכדומה.