הכונס הרשמי הוא יחידה באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים, והוא הגורם המופקד על הליכי פשיטת רגל, הליכי פירוק חברות, הבראת חברות והסדרי נושים. הליכי חדלות פירעון מתנהלים במשרדי הכונס הרשמי, והאפוטרופוס הכללי מכהן ככונס הנכסים הרשמי, כמפרק זמני של חברות וכנאמן עד מינוי מפרק או נאמן קבועים על ידי בית המשפט המחוזי.

 

לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או הנושה, מוציא בית המשפט צו כינוס להגנת נכסי החייב, כדי לחלקם באופן מוסדר בין הנושים לפי סדר עדיפות הקבוע בחוק. צו הכינוס מעכב את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים נגד החייב, ומעביר את נכסיו לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם יגיע להסדר פשרה עם נושיו או אם תוכרז הכרזת פשיטת רגל.

 

ממועד מתן צו כינוס החייב נדרש להגיש דו"חות תקופתיים על מצבו הכלכלי, עליו להעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות, וחלות עליו הגבלות שונות כמו צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על כרטיסי אשראי, הגבלות על תחומי עיסוק וכדומה.

 

החל ממועד מתן צו כינוס ולאורך כל הליך פשיטת הרגל החייב נדרש לשתף פעולה עם הכונס הרשמי והגורמים המוסמכים, עליו להתנהל בתום לב ולמסור מידע מלא ומפורט על מצבו הפיננסי כולל הוצאות והכנסות שונות. הפרת חובה זו מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

 

מינוי כונס נכסים זמני

 

במקרה הצורך, רשאי בית המשפט למנות כונס נכסים זמני לנכסי חייב, גם אם טרם ניתן צו כינוס, במטרה להגן על הנכסים מפני העברתם או למנוע פגיעה אחרת שלא תאפשר לנושים להיפרע מהם בהמשך. תפקידו של כונס הרשמי בתור נאמן זמני הוא להגדיל את קופת הנושים על ידי איתור נכסיו השונים של החייב. במקרה שבית המשפט לא ממנה מפרק או נאמן חיצוני, הכונס הרשמי משמש כמפרק או כנאמן קבוע. 

 

הכונס הרשמי רשאי למנות בעלי תפקידים מטעמו בהליכי חדלות פירעון, כמו נאמן ומנהל מיוחד. המנהל המיוחד הוא עורך דין פרטי הפועל בשם הכונס לניהול נכסי החייב, והנאמן מתמנה לצורך ניהול, מימוש וחלוקת נכסי החייב לטובת פירעון חלקי של החובות.

 

הכונס הרשמי אחראי על חקירת חייבים, הגשת דו"חות לבית המשפט בנוגע לחייבים ופיקוח על בעלי התפקידים. הוא אחראי על התנהגות וניהול נכסי החייבים במהלך ההליך, ורשאי לדרוש להציג בפניו מסמכים שונים ולקבל פרטים בדבר העברת נכסים בטרם הגשת בקשת פשיטת הרגל. כמו כן, הנושים יכולים להפנות אל הכונס דרישות כספיות, והוא רשאי להשביע על תצהירים כדי לאמת תביעות חוב, בקשות והליכים אחרים, ואף עליו לשמש כצד לכל הליך שמתנהל בבית המשפט.

 

הפרת חובת תום לב

 

מטרת הליך פשיטת רגל היא לאפשר לחייב, אשר באמת ובתמים לא יכול לפרוע את חובותיו, לפתוח דף כלכלי חדש בחייו, ולמנוע את התעמרות הנושים והשלטונות בו. לשם כך, הכונס נדרש לחקור את התנהגותו של החייב ולתת דין וחשבון לבית המשפט.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

הכונס נדרש לפרט אם יש יסוד להניח שהחייב הפר את חובת תום הלב, ועשה מעשה שהוא עבירה על חוקי פשיטת הרגל או משמש יסוד לסירוב בית המשפט לתת צו הפטר, להתליית צו הפטר או לקביעת תנאים אחרים. במידת הצורך הכונס נדרש להשתתף ולעזור בתביעה פלילית נגד חייב על מעשה מרמה.