פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או כל סכום אחר המתעדכן בחוק. החלוקה לנושים מתבצעת מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד, תוך הגבלת אפשרות הערעור ללא מינוי נאמן מטעם הנושים.

 

מצב זה עשוי מצד אחד לזרז את ההליך ולסיימו תוך זמן קצר יחסית, אך מצד שני עלול לפגוע בנושים. עם זאת האינטרס של הנושים עדיין נשמר והם רשאים תוך קבלת החלטה מיוחדת למנות נאמן מטעמם ולקבוע כי ההליך לא יהיה מקוצר, ולפנות להליך פשיטת רגל בדרך הרגילה.

 

פשיטת רגל קטנה היא הליך מזורז ויעיל המתאים לחייבים המצויים בקשיים כלכליים, שערך הנכסים המצויים ברשותם אינו עולה על סכום של 10,000 שקלים, או כל סכום אחר שמתעדכן בחוק מעת לעת. ההליך נועד למקסם ככל הניתן את כינוס נכסי החייב ואת מימושם לשם פירעון חובותיו לנושים, כאשר ישנם מעט נכסים שמהם יוכלו הנושים להיפרע.

 

לאחר שהוגשה בקשת חייב להכרזתו כפושט רגל על ידי החייב או על ידי הנושים, רשאי בית המשפט המחוזי לנהל הליך מקוצר על פי פקודת פשיטת הרגל, אם שוכנע כי סך נכסי החייב אינו עולה על הסכום שנקבע בחוק.

 

אופן חלוקת דיבידנדים והגבלת אפשרות הערעור

 

במסגרת הליך פשיטת רגל קטנה, במידה וניתן לחלק לנושים תשלומים מקופת פשיטת הרגל, נכסי החייב מחולקים בדיבידנד אחד, וכן, הצדדים אינם רשאים לערער על צו בית המשפט אלא בנסיבות חריגות ובאישור בית המשפט. שיטה זו של דיבידנד אחד והגבלת יכולת הערעור, מאפשרת לנהל את ההליך באופן מהיר ויעיל יותר, לטובת כל הצדדים, ולא להשקיע משאבים רבים ולבזבז זמן שיפוטי יקר בניהול הליך מסורבל.

 

סעיף 201 לפקודת פשיטת הרגל, מסמיך את בית המשפט שדן בבקשה להורות על ניהול הליך מקוצר, אם הוא שוכנע שערך נכסיו אינו עולה על הסכום המקסימלי שנקב, באמצעות תצהיר שיוגש לו על ידי החייב, או הודעת הכונס הרשמי בעניין זה.

 

במצב שבו הוכרז ניהול הליך פשיטת רגל קטנה, יחולו הוראות פקודת פשיטת הרגל תוך מספר שינויים. ראשית, הכונס הרשמי יהיה הנאמן של החייב שהוכרז כפושט רגל. שנית, לא תתקיים ועדת ביקורת, ושלישית, הכונס הרשמי רשאי לעשות כל דבר שהנאמן היה רשאי לעשותו. כמו כן, כדי לחסוך בעלויות ולקצר את ההליך ניתן לקבוע בתקנות שינויים מהוראות פקודה, מלבד הוראות בדבר חקירת יכולתו הכלכלית של החייב וקבלת צו הפטר.

 

כונס הנכסים הרשמי משמש כנאמן בפשיטת רגל קטנה

 

ההבדל המרכזי בין הליך פשיטת רגל רגיל לפשיטת רגל קטנה, הוא שבפשיטת רגל קטנה כונס הנכסים הרשמי משמש כנאמן. לעומת ההליך הרגיל שבו יכולים הנושים למנות נאמן מטעמם. כמו כן, בהליך המקוצר לנושים אין אפשרות להקים ועדת ביקורת במטרה לפקח על פעולות הנאמן, ובמקום אישור מוועדת ביקורת נדרש אישור מטעם בית משפט.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

למרות שלא מתקיימת ועדת ביקורת, על פי סעיף 201 (ב) לפקודת פשיטת הרגל, הנושים רשאים להחליט בכל עת שאדם אחר מלבד הכונס הרשמי ימונה כנאמן, ולאחר שהתקבלה החלטה זו יתנהלו ההליכים בדרך הרגילה, ולא ניתן יהיה לנהל יותר הליך מקוצר של פשיטת רגל קטנה.