בנק ישראל, בהחלטה משותפת עם משרד האוצר, הודיע כי זכאי מחיר למשתכן אשר צריכים לקחת משכנתא מהבנק לצורך רכישת הדירה, יוכלו לקבל משכנתא עד שיעור של 90% ממחיר הדירה, וזאת בניגוד למשכנתא רגילה שיכולה להגיע עד לשיעור של 75% משווי השוק של הדירה. משמעות הדבר היא כי ההון העצמי שרוכשי הדירה נדרשים להשיג יכול להיות נמוך יותר מ-25%, אם כי לא נמוך יותר מסך של 100 אלף שקלים.


תנאים מיוחדים אלו הניתנים לזכאים שונים מאוד מתנאי המשכנתא הניתנים לרוכשי דירות במסלולים הרגילים. כאשר ניתנת משכנתא למשתתפי מחיר למשתכן, חישוב שיעור ההון העצמי הנדרש כולל את ההטבה המוקנית להם במסגרת התוכנית. שווי הדירה מחושב לפי מחיר השוק, אף על פי שהדירה נמכרת בפועל במחיר מוזל. על בסיס חישוב זה, המשכנתא יכולה להגיע לעד 90% מהסכום שיש לשלם.


עם זאת, בנק ישראל קבע גם הון עצמי מינימלי שהזכאים מחויבים להביא, בסכום של 100 אלף שקלים. זאת כדי למנוע מצבים שבהם ניתן יהיה לזכות בדירת מגורים מבלי שיש לרוכשים הון עצמי כלל. מלבד זאת, לא כל מי שזוכה בהגרלת מחיר למשתכן ומבקש לקבל הלוואת משכנתא, יקבל את המשכנתא המוטבת באופן אוטומטי, אלא יצטרך לעמוד בתנאים שיציב לו הבנק לצורך קבלת ההטבה.


מה צריך לעשות כדי לקבל משכנתא בתנאים המיוחדים?


מכיוון שהבנקים למשכנתאות הם אלו שקובעים בפועל את תנאי המשכנתא ואת שיעור ההלוואה, ולאור העובדה שהחלטת בנק ישראל ומשרד האוצר מהווה המלצה בלבד ואינה מחייבת את הבנקים, לא כל אדם שמעוניין לקנות דירה במסגרת מחיר למשתכן יזכה במשכנתא המוזלת בפועל. מכיוון שהבנקים רשאים לקבוע מהם התנאים שבהם יתנו את הלוואות המשכנתא בכל מקרה ומקרה לפי ראות עיניהם, ייתכנו פרויקטים מסוימים שבהם ההלוואה המוטבת לא תינתן כלל.


באופן עקרוני, כדי לקבל הלוואת משכנתא גם במסגרת מחיר למשתכן, יצטרכו הזכאים להוכיח את יכולתם הכלכלית, הכנסות קבועות ובגובה מסוים, וכן הון עצמי. אם לא, ייתכן שייאלצו לוותר על הזכייה בהגרלה מאחר שלא יוכלו לקבל משכנתא בתנאים מוטבים. כמו כן, הבנקים יכולים להתנות את מתן תנאי המשכנתא האטרקטיביים בבדיקת שמאי מטעמם אשר יאשר את גובה ההנחה המגולמת במחיר הדירה.


מהן הבעיות העיקריות בהלוואת משכנתא שנתקלים בהן הזכאים במחיר למשתכן?


חשוב להבין כי מי שמקבל משכנתא בתנאים המיוחדים למחיר למשתכן, נדרש לשלם באופן כמעט מיידי את התשלום הראשון לחברה הקבלנית, עוד במועד החתימה על ההסכם. כלומר, יש לעמוד בהוצאות כבר בשלבים המוקדמים ובמשך תקופה שיכולה להימשך אף מספר שנים עד למסירת הדירה.

 

יש לך שאלה?

פורום משכנתא


מלבד זאת, ייתכן שריבית המשכנתא שתיגבה מאנשים אשר קיבלו הלוואת משכנתא במחיר למשתכן תהיה גבוהה יותר מהריבית במשכנתאות רגילות, מאחר שמבחינת הבנקים מדובר בהלוואות עם סיכון גבוה יותר, היות שעדיין לא ידוע אם התוכנית תצליח ומה יהיה שווי הדירות בפועל. על כן כדאי לגשת אל בנק המשכנתאות עם איש מקצוע שיוכל להעניק ייעוץ על הדרך הנכונה לקבל את ההלוואה בתנאים הטובים ביותר, גם במסגרת תוכנית מחיר למשתכן.