פשיטת רגל הוא הליך משפטי המאפשר לאדם שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לממש את נכסיו ולעמוד בצו תשלומים חודשי, ובסופו של דבר לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים באמצעות קבלת צו הפטר הקובע כי החובות שולמו וההליך הסתיים.

 

בעקבות הרפורמה החדשה, הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים לתקופה קצרה יחסית שנמשכת בין ארבע עד חמש שנים. בנסיבות מסוימות מאפשר החוק פשיטת רגל שנייה לחייב שכבר ניסה להכריז על עצמו כפושט רגל ורוצה לעשות זאת שוב.

 

חייב שסיים את ההליכים וקיבל צו הפטר, אולם נקלע פעם נוספת לחובות כספיים שאינו יכול לעמוד בהם, רשאי לפנות בשנית אל בית המשפט במטרה לפתוח שוב בהליכי פשיטת רגל. כדי להגיש בקשה נוספת על החייב להמתין לפחות חמש שנים ממועד פתיחתו של ההליך הראשון.

 

החוק מטיל מגבלות על חייב שמעוניין להגיש פשיטת רגל שנייה, במטרה למנוע פגיעה חוזרת בקניינם של הנושים שהלוו את כספם לחייב. החייב נדרש לשכנע את בית המשפט כי הנסיבות השתנו, וכי פעל בתום לב במהלך הליכי פשיטת הרגל בפעם הראשונה ולא ניצלם לרעה, ואף נקלע שוב לחובות בנסיבות חריגות שלא ניתן היה להימנע מהן.

 

הנאמן הראשון הופך לנושה של החייב בסיבוב השני

 

פשיטת רגל שנייה יכולה להיות מוגשת גם ביוזמת הנושים, בטרם הסתיימה פשיטת הרגל הראשונה. עם ההכרזה על פשיטת רגל שנייה ומתן צו כינוס שני, נדרש הנאמן הראשון לעכב כל נכס שנרכש לאחר ההכרזה על פשיטת רגל הראשונה וטרם חולק לקופת הנושים, ולהעביר את הנכסים לנאמן בפשיטת הרגל השנייה, כך שלמעשה הופך הנאמן הראשון לנושה של החייב בסיבוב השני.

 

סעיף 88 לפקודת פשיטת רגל, קובע כי כאשר חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל שניתנו נגדו צווי כינוס נוספים, או פושט רגל שקיבל מבית המשפט הפטר מחובותיו וניתן צו שעזבונו ינוהל במסגרת הליכי פשיטת רגל, נהפך הנאמן לנושה בפשיטה השנייה, לגבי כל חוב שהוא בר תביעה.

 

כלומר, במצב זה הנאמן בהליך השני לוקח לידיו את הטיפול בהליך פשיטת הרגל והנאמן הראשון הופך לנושה לגבי החובות שטרם נפרעו, ובכך מגלם בתוכו את כל החובות שנתבעו בתהליכי פשיטת רגל בהליך הראשון.

 

סעיף 89 לפקודה קובע כי כל נכס שנרכש על ידי החייב לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל הראשונה וטרם חולק לנושים יוקנה לנאמן בהליך השני. הנושים המקוריים בפשיטת הרגל הראשונה נותרים נושים גם בפשיטת הרגל השנייה, ובהליך השני נכסי החייב מתחלקים בין כל הנושים באופן שווה, גם לנושים שתבעו כספים בפעם הראשונה.


יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

החוק אינו דורש להחזיר נכסים שנפרעו על ידי הנושים בהליך הראשון, כדי למנוע פגיעה בקניינם וכדי להגן על הנושים המקוריים, לפי הוראות סעיף 89, נכסים שכבר נפרעו מצו הכינוס הראשון, לא יושבו לקופת פשיטת הרגל, אולם נכסים שנרכשו על ידי החייב לאחר הכרזת פשיטת הרגל הראשונה, ושבמועד הגשת בקשת פשיטת הרגל השנייה לא חולקו בין הנושים בפשיטה הראשונה, ישמשו כנכסים לצורך פירעון החובות של הפשיטה השנייה.