באופן עקרוני, כל יצירה מקורית נחשבת לקניין הרוחני של היוצר אשר יצר אותה, והיא מוגנת בזכויות יוצרים. כל שימוש אשר נעשה ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים יכול להתבצע אך ורק באישורו ובהסכמתו של בעל הזכויות, ואילו שימוש ביצירה אשר נעשה שלא כדין ופוגע בבעל הזכויות מהווה עילה לתביעת פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים.


עם זאת, לצד ההגנה המשפטית הניתנת ליוצרים עבור היצירות שיצרו, הדין מכיר גם באינטרס הציבורי לשימוש באותן יצירות, ובזכותו של הציבור הרחב להשתמש ביצירות לצורכי מחקר, דיון, לימוד ועוד.


המושג שימוש הוגן בדיני זכויות יוצרים הוא אחד הטיעונים השכיחים אשר עולים במסגרת הליכים משפטיים על הפרת זכויות יוצרים, משום שהוא מעניק הגנה משפטית למי שמואשם בהפרת הזכויות. מהי ההגדרה החוקית המדויקת לשימוש הוגן, ובאילו מקרים תכיר הפסיקה בשימוש הוגן שנעשה ביצירה מקורית?


אילו פעולות נחשבות לשימוש הוגן שאינו מפר זכויות יוצרים?


חוק זכויות יוצרים מכיר בפעולות מסוימות המשרתות תכלית ציבורית או חברתית כזו או אחרת, ומעניק להן הגנה משפטית מפני טענת הפרת זכויות יוצרים, גם אם הן הפרו זכות יוצרים הלכה למעשה. ההגנה הזו ניתנת בשל עקרון חופש הביטוי, ובשל האינטרס הציבורי הראשון במעלה במדינה דמוקרטית, והוא חופש המידע וזרימת מידע חופשי.


אולם בשל ההתנגשות בעקרונות הקניין הרוחני ובזכותו של כל יוצר להיות הבעלים על יצירתו, כל מקרה נבחן לגופו בבית המשפט, והרשימה המונה את המקרים שבהם מתאפשר שימוש הוגן ביצירות אינה רשימה סגורה אלא דינמית ותלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.


על פי החוק, מותר להשתמש ביצירה כאשר השימוש נעשה לצורכי הוראה, ביקורת, מחקר או לימוד עצמי, דיווח עיתונאי - הן בכלי התקשורת המסורתיים והן בתקשורת האלקטרונית, סקירה היסטורית או ביוגרפית, הבאת ציטוטים ועוד.


מהם המבחנים לקביעת שימוש הוגן?


החוק אף קובע כי לצורך הכרעה האם מדובר בשימוש הוגן ביצירה, יש להביא בחשבון את אופי היצירה, את מטרת השימוש הנעשה בה, כלומר האם מדובר במטרות מסחריות או במטרות שאינן משרתות עשיית רווחים, ואת היקפו של השימוש ביחס ליצירה השלמה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית, כמו גם את השלכות השימוש על שווי היצירה.


התנאים הללו אומצו על ידי החקיקה והפסיקה הישראלית מהדין האמריקאי, אשר לפיו בכל שימוש אישי או חינוכי שאינו מסחרי באופיו, הנטייה תהיה לאשר את השימוש. כאשר מדובר ביצירה עם אופי מסחרי, יש צורך משפטי רב יותר להגן עליה מפני שימוש מפר, וכן ככל שהפגיעה המסחרית ביוצר גדולה יותר בעקבות השימוש שנעשה ביצירה, כך יגברו הסיכויים כי בית המשפט יכריע שאכן מדובר בהפרת זכויות יוצרים המזכה את בעל היצירה בפיצויים.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות


מאחר שמדובר ברשימה פתוחה, ולבית המשפט ניתנת סמכות נרחבת להכריע האם שימוש ביצירה מהווה שימוש הוגן או שימוש מפר, מומלץ להימנע מראש ממקרים "אפורים" אשר עלולים להתפרש כהפרת זכויות יוצרים.


נוסף על כך, חשוב לדעת שאמנם החוק הישראלי והחוק בארצות הברית מכירים בשימוש הוגן, אולם המונח המשפטי "שימוש הוגן" אינו מוכר על ידי מדינות רבות בעולם, לרבות מדינות רבות באירופה.