על פי נתונים משטרתיים ומחקרים שנעשו בנושא, בכל שנה חלה עלייה מתמדת במספר עבירות צווארון לבן בישראל. מדובר בעבירות כלכליות, כלומר בעבירות שהבסיס לביצוען הוא הרצון להפיק רווחים כאלו ואחרים בדרכים האסורות על פי חוק. ניתן למנות עבירות מגוונות הנחשבות לעבירות צווארון לבן, אולם המקרים השכיחים שבהם מבוצעות עבירות אלו הם עבירות מס, עבירות שוחד, עבירות מרמה, עבירות בניירות ערך וכן מעילה בכספים.


המערכת השופטת נוהגת להתייחס באופן מחמיר עם עברייני צווארון לבן, וכאשר מדובר בעברייני מס אשר גרפו לכיסם כספים שהיו מיועדים לעבור לקופת המדינה במסגרת תשלומי מסים, היחס חמור אף יותר בשל הפגיעה שגרמו עבירות אלו לכלל הציבור. במקרים החמורים יותר של עבירות מס, מלבד הטלת קנסות כספיים בסכומים לא מבוטלים, עלולים בית המשפט לגזור גם עונשי מאסר בפועל, כאשר תקופות המאסר ייקבעו על בסיס ההיקף הכספי של העבירות וחומרתן.


האם חקירת חשוד בעבירות מס תתבצע ברשות המסים או במשטרה?


עבירות צווארון לבן מתאפיינות בכך שהן אינן קשורות לאיומים או לאלימות, ונועדו לגריפת כספים, ממון, טובות הנאה ורווחים באופן פלילי, אם באמצעות אי דיווח, אם באמצעות דיווח שקרי ואם על ידי דרכי רמייה אחרות.


בשל אופיין, ישנה דעה רווחת בקרב הציבור כי מי שמבצע עבירות צווארון לבן משתייך למעמד הגבוה. ואולם, עבירות צווארון לבן בכלל ועבירות מס בפרט, מבוצעות על ידי כל פלחי האוכלוסייה וחוטאים בהן גם אזרחים מהמעמד הנמוך וממעמד הביניים.


מי שנחשד בביצוע עבירות מס, עלול לקבל זימון לחקירה במס הכנסה או במשטרה, ובמקרים מסוימים ישהה במעצר במהלך החקירה. בכל שלב בחקירה, בין שהיא מתבצעת בתחנת המשטרה או על ידי חוקרי מס הכנסה, זכותו של החשוד להתייעץ עם עורך דינו.


מהם העונשים בגין עבירות מס כלכליות שנעשו במטרה לגרוף רווחים באופן לא חוקי?


לאחר החקירה יוחלט האם להגיש כתב אישום כנגד החשוד. אם הוגש כתב אישום פלילי, יחלו הליכים משפטיים בבית המשפט, שבסופם יוחלט האם לקבל את התביעה ולהרשיע את הנאשם. במקרה של הרשעה, בית המשפט יכריע מה יהיו העונשים, אשר ייקבעו לפי חומרת העבירות, מידת הנזק שנגרם, נסיבות אישיות, עבר פלילי או נקי, הסרת המחדל על ידי הנאשם, מצבו הבריאותי, הכספי והמשפחתי ועוד.


העונשים האפשריים בגין עבירות מס הנחשבות לעבירות צווארון לבן יכולים לנוע בין תשלום קנס כספי למדינה בגין הנזקים שנגרמו לקופה הציבורית בעקבות בעבירה, תשלום פיצויים או מאסר בפועל במקרים חמורים יותר, למשל כאשר הועלם מס בסכומים משמעותיים.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


מבחינת ההגנה, על פי נסיבות המקרה, ניתן לטעון בעבירות אלה כי הן בוצעו בתום לב או ללא ידיעה, כי הנזק שנגרם לא היה משמעותי אלא מינימלי, כי לנאשם אין עבר פלילי ומדובר בעבירה הראשונה שביצע, כי הוא לוקח אחריות על מעשיו, מביע עליהם חרטה ופועל למזעור הנזק שגרם, כי הוא מתחייב שלא לבצע עבירות מס או עבירות צווארון לבן בעתיד ועוד. במקרים מסוימים אף ניתן לטעון כי מדובר באכיפה סלקטיבית של החוק וכי הנאשם הועמד לדין באופן מפלה משום שרבים אחרים פעלו באותו אופן ולא הועמדו לדין דומה.