כל אדם שנחקר ושהה במעצר יכול להעיד שמדובר בחוויה לא קלה, מפחידה ומאיימת. כאשר מדובר בקטין שטרם הגיע לגיל 18 אשר מוחזק במעצר לאחר שעבר חקירה משטרתית בפעם הראשונה בחייו, מדובר בחוויה קשה במיוחד.


מאז שנת 2009, אז נכנס לתוקף תיקון 14 לחוק הנוער, היחס כלפי קטינים במסגרת הליכים פליליים שם דגש על שיקום הקטינים ושמירה על זכויותיהם השונות, אשר מבדילות בינם לבין עצורים בגירים. זאת בכל שלבי ההליכים, החל מהחקירה המשטרתית, המשך בתנאי המעצר וכלה בתנאי השחרור מהמעצר לפני שהוגש כתב אישום, לפני שהמשפט בעניינם החל ובמהלך הדיונים המשפטיים.


כמו כן, נקבע שמעצר קטין יתבצע רק אם אין כל חלופה אחרת לביצוע המעצר, ובכל מקרה הוא יוגבל בזמן אשר יצומצם ככל שניתן. לדוגמה, קטין בן 15 שהובא לחקירה במשטרה עקב חשד לתקיפה ודקירה, שוחרר ממעצרו על ידי בית המשפט לאחר שהודה במעשיו, חרף בקשתה של המשטרה להאריך את מעצרו. בית המשפט לנוער אשר אליו הוגשה בקשת המשטרה הבהיר כי איך להמשיך ולהחזיקו במעצר ללא צורך.


מהם כללי המעצר כאשר מדובר בקטינים, ומהן זכויות הקטינים במהלך המעצר?


תחילה חשוב להגדיר מיהו קטין שניתן לעצור אותו על פי החוק: קטין הוא ילד או נער שטרם מלאו לו 18 שנים, אולם לא ניתן לעצור ילד שטרם מלאו לו 12 שנים גם הוא חשוד במעורבות בעבירה פלילית. המשטרה מחויבת לנהוג בילד מתחת גיל 12 כעד בלבד.


כמו כן, המשטרה צריכה להקפיד לבצע את המעצר רק אם לא נמצאה חלופה אחרת, ולהשאיר את הקטין במעצר לתקופה הקצרה ביותר האפשרית. את ההחלטה על המעצר יש לקבל תוך התחשבות בגילו של הקטין, ורק חוקר נוער מורשה לבצע את המעצר.


מלבד זאת, המעצר לא יבוצע במסגרת החינוכית שבה נמצא הקטין, אלא במקרים שבהם אי אפשר לדחות אותו. במצב כזה מחויבת המשטרה לתאם את המעצר עם הצוות החינוכי, ולהסביר לקטין את מטרת מעצרו בלשון פשוטה וברורה.


נוסף על כך, אסור לאזוק קטין במקום ציבורי, אלא אם אין ברירה אחרת. גם אם כובלים קטין, יש לבצע זאת למשך זמן מינימלי בלבד. מיד לאחר המעצר יש להודיע להוריו של הקטין על המעצר, ואם אין אפשרות לאתר אותם - לקרובי משפחה אחרים.


האם ניתן להחזיק קטינים במעצר ללא צו מעצר?


אפשר להחזיק במעצר של 12 שעות לכל היותר קטינים עד גיל 14, גם ללא קבלת צו מעצר מבית המשפט. אם לא ניתן להביא את העצור לפני שופט במסגרת פרק זמן זה, קצין משטרה מוסמך להאריך את משך זמן המעצר ל-12 שעות נוספות לכל היותר.


בכל הנוגע לקטינים מעל גיל 14, תקופת המעצר היא עד 24 שעות. אם לא ניתן להביאם בפני שופט במשך היממה הזו, קצין משטרה יכול להאריך את תקופת המעצר ב-24 שעות נוספות לכל היותר.


כאשר מדובר במעצר לאחר קבלת צו מבית המשפט, אפשר להחזיק את הקטין במעצר עד עשרה ימים לכל היותר בטרם הגשת כתב אישום בעניינו. תקופה זו ניתן להאריך במקרה הצורך לכל היותר בעוד עשרה ימים. במצב שבו חלפו 40 ימים ועדיין לא הוגש כתב אישום, יש לשחרר את הקטין לאלתר. זאת גם אם הוגש כתב אישום אך לא ניתנה הכרעת דין בתוך חצי שנה.


בכל הנוגע לתנאי המעצר, אין להחזיק קטין במעצר יחד עם בגירים, אלא בבית מעצר או באגף נפרד המיועד לקטינים, תוך מתן שירותי פנאי וחינוך, שמירה על שלומו הנפשי והפיזי והגנה על כל הצרכים התואמים את גילו.

 

יש לך שאלה?

פורום מעצר | מעצרים


אם הקטין שוהה במעצר עם קטינים אחרים, יש להתחשב בהפרש הגילאים ביניהם, בעברם הפלילי, באפשרות שיתגלו ביניהם מעשי אלימות, בסוגי העבירות שביצעו וכדומה. במהלך המעצר, טרם הגשת כתב האישום, הקטין רשאי לשמור על קשר טלפוני עם קרובי משפחתו, וכן לקבל ביקורים מבני המשפחה. זאת כל עוד קצין המשטרה הממונה אינו סבור שהמפגשים עם קרובי המשפחה יכולים לפגוע במהלך החקירה המתנהלת כנגד הקטין.