מהן זכויות הקניין שניתן לקבל בהמצאת טכנולוגיה חדשה, תרכובת כימית לייצור תרופות שלא חשבו עליה קודם, תהליך ייצור טכנולוגי חדשני, שימוש טכנולוגי שלא בוצע לפני כן וכדומה? למעשה, חוקי הקניין הרוחני דנים בשימוש בהמצאה ובהגנה על המצאה, אולם אינם מגדירים בדיוק מהי המצאה.


המצאה אינה תגלית, אשר חושפת דבר שלא היה ידוע קודם לכן אך היה קיים בעולם. המצאה אף אינה פטנט, אשר למעשה מקנה זכות בלעדית לבעל ההמצאה להשתמש בה. המצאה היא כל רעיון חדשני, הליך ייצור טכנולוגי, יצירת מוצר, מכונה, רכיב וכדומה, אשר המציא אדם לראשונה, ולא היה ידוע קודם לכן.


עם רישום ההמצאה כפטנט, ניתנת לבעל הפטנט הזכויות בלעדיות לשימוש בהמצאה לפרק זמן מוגבל. כלומר, הפטנט מקנה לבעל ההמצאה זכות בלעדית בכל הנוגע לייצור, ייבוא, ייצוא, שיווק, מכירה ומתן אישור לשימוש בהמצאה על ידי אחר.


מהם התנאים לרישום המצאה כשירת פטנט?


באופן עקרוני, חוק הפטנטים קובע כי המצאה כשירה לרישום כפטנט היא כל המצאה מהתחום הטכנולוגי, לרבות ייצור טכנולוגי, תהליך טכנולוגי, מוצר טכנולוגי וכדומה. התנאים לקבלת הגנה על הקניין הרוחני הם שמדובר בהמצאה מועילה וחדשנית, שטרם פורסמה באופן פומבי, הכוללת התקדמות המצאתית ואפשר להשתמש בה באופן תעשייתי ותפעולי.


אם ההמצאה עומדת בקריטריונים, אפשר לרשום אותה כפטנט אצל רשם הפטנטים במשרד המשפטים, ולקבל הגנה משפטית מפני שימוש ללא אישור בהמצאה על ידי גורמים שלישיים.


בישראל וברוב המדינות בעולם, ניתן לקבל הגנה על ההמצאה באמצעות רישומה כפטנט לתקופה של 20 שנים ממועד הגשת הבקשה לרישום פטנט, כל עוד בעל הפטנט עמד בתשלומי האגרות השוטפים. זאת מלבד המצאות בתחום התרופות אשר ניתן לקבל עבורן הגנה לתקופה ממושכת יותר, וזאת בשל זמני הפיתוח ורישיון השיווק הממושכים של תרופות.


מה נחשב לתחום טכנולוגי? בין היתר, המצאות בביולוגיה, בכימיה, באלקטרוניקה, במכניקה, בננו-טכנולוגיה וכדומה. מה לא נכלל בתחום טכנולוגי ולא ניתן להגנה כפטנט? יצירות מתחומי האמנות והמוזיקה, לדוגמה, ניתנות להגנה כזכויות יוצרים אולם לא ניתן לרשום אותן כפטנטים.


מה נחשב להמצאה חדשנית? על פי החוק, כל המצאה העומדת בשאר הקריטריונים ולא פורסמה בציבור באופן מפורט לפני שהוגשה הבקשה לרישומה כפטנט, עומדת בקריטריון החידוש. חשוב לדעת שגם אם ההמצאה פורסמה ברבים, עדיין ניתן לקבל בגינה זכויות פטנט כל עוד הפרסומים לא כללו פירוט המאפשר לאיש מקצוע לבצע אותה.


לא ניתן לרשום פטנט על גילוי צמחים ובעלי חיים, או על פיתוחים בתחום הרפואה הקשורים בגוף האדם.


כיצד רושמים המצאה כפטנט אצל רשם הפטנטים?


כדי לקבל הגנה על ההמצאה יש לרשום אותה כפטנט. תחילה יש להגיש בקשה לרישום הפטנט הכוללת הסברים מפורטים על ההמצאה, שרטוטים, דרכי שימוש וכדומה. בוחן פטנטים מקצועי מטעם רשם הפטנטים, עם השכלה רלוונטית לתחום, יבחן האם מדובר בפטנט בר רישום והאם הוא עומד בכל הקריטריונים הקבועים בחוק.

 

יש לך שאלה?

פורום פטנטים


אם הבקשה לרישום הפטנט מתקבלת, בעל הפטנט למעשה יקבל זכות בלעדית על שימוש בפטנט, לרבות שיווקו ומכירתו, למשך תקופה של 20 שנה. בפרק זמן זה יוכל בעל הפטנט להפיץ ולקבוע את שווי ההמצאה על פי רצונו הבלעדי.