כל עוסק חושש מהרגע שבו מבקרי מס הכנסה יגיעו לעסקו ויבקשו להציץ בחשבוניות, בקבלות, בספרי ההזמנות, במערכת ניהול החשבונות ובמסמכים אחרים הקשורים בניהול העסק. מכיוון שהדוחות השוטפים לרשויות המס מתבססים על ניהול הספרים השוטף בעסק, לביקורת ניהול הספרים עלולות להיות השלכות משמעותיות על בעל העסק.


מהן החובות החלות על עוסק לפי הוראות ניהול ספרים?


פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוקי המס האחרים דורשים מעוסק לנהל את ספריו באופן קפדני ומפורט, וכל הפרה או חריגה מהוראות ניהול ספרים עלולה להוביל לענישה. הוראות ניהול הספרים כוללות את כל סוגי הספרים שאותם צריך לנהל בהתאם לעסק, לרבות פירוט על התיעוד השוטף של ההכנסות וההוצאות באמצעות קבלות וחשבוניות וכן על ספר ההזמנות, ספר התשלומים וכדומה אשר כל עסק מחויב לנהל.


הוראות ניהול הספרים אף עורכות הבחנה בין סוגי העסקים השונים, כגון נותן שירותים, יצרן או בעל מקצוע חופשי, וכן את סוג הספרים שיש לנהל בכל אחד מהם. מלבד זאת כוללות ההוראות את תוספת י"א, אשר לפיה יש לנהוג כאשר העוסק אינו נכלל באחת התוספות האחרות.


אי רישום תקבול, אי ניהול ספרים או ליקויים מהותיים בספרים: מהן הסנקציות בגין פסילת ספרים?


במהלך ביקורת ניהול ספרים יבצעו המבקרים תצפית על העסק ויבחנו את אופן ניהול הספרים. לאחר מכן יופק דוח המסכם את הממצאים, כאשר בעל העסק רשאי להגיב על כך. על פי הדוח ייקבע האם נמצאו ליקויים בניהול הספרים ובאילו ליקויים מדובר.


עוסק שיואשם באי ניהול ספרים למרות חובתו לנהל ספרים, עלול להיות מואשם בעבירה פלילית הגוררת קנסות ואף תקופות מאסר בפועל במקרים חמורים. זאת מעבר לסנקציות נוספות שעלולות להיות מוטלות עליו כגון אי הכרה בהוצאות ואי הכרה בהפסדים מועברים משנים קודמות, כך שלא ניתן יהיה לקזז אותם, וכן ביטול מדרגות מס מופחתות וחיוב ההכנסה בשיעור של 30% ומעלה.


כאשר מתגלה ליקוי מהותי בספרים אשר אינו מאפשר לבצע ביקורת, הליקוי עלול להוביל לפסילת הספרים ולסנקציות נוספות עם השלכות כלכליות משמעותיות. גם אי רישום תקבול עלול לגרום לפסילת הספרים של בית העסק, אף אם מדובר באי רישום תקבול בספרים בפעם הראשונה.


איך לפעול במהלך ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה?


כאשר מתבצעת ביקורת בבית העסק, חשוב לוודא שכל פרט, שאלה, בירור ותשובה נרשמים באופן תקין בדוח הביקורת. חשוב להבין כי כל תשובה עלולה להחמיר את המצב מבחינתו של בעל העסק, ולכן כדאי לשקול היטב את הדברים הנאמרים.


חשוב לזכור כי פסילת ספרים עלולה להוביל לסנקציות שונות, להטלת מס בשיעור גבוה, לקנסות ועוד. אם הביקורת הסתיימה בפסילת ספרים, ניתן להגיש ערר ולהתנגד להחלטה, זאת כמובן בליווי איש מקצוע מתאים.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


הדבר הנכון ביותר הוא לפעול באופן תקין כבר ממועד הקמת העסק, ולהימנע מראש מההשלכות הכבדות אשר מוטלות בגין אי ניהול ספרים או ליקויים בניהול הספרים. כדי להתנהל באופן תקין, כדאי לברר ולהבין את החובות הקשורות בניהול הספרים עוד לפני שהעסק מתחיל לפעול.