בעקבות כניסת הרפורמה החדשה, הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשת חייבים מאז חודש ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן לארבע עד חמש שנים. לצד היתרונות שבהליך, כמו מחיקת חובות בסיומו והגנה משפטית מפני הנושים, אשר אינם יכולים לפעול נגדו כל עוד הוא מצוי בפשיטת רגל, ישנם גם חסרונות, הבאים לידי ביטוי בחובות ובהגבלות החלים על החייב.

 

עם הכרזת פשיטת הרגל נכסי החייב עוברים לרשות הנאמן לצורך מכירתם וחלוקתם בין הנושים. כדי לקדם את מתן צו ההפטר על חייב להתנהל בתום לב, לשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים ולגלות כל מידע על רכוש שבבעלותו.

 

לאחר מתן צו כינוס, מוציא בית המשפט לחייב צו תשלומים הקובע תשלום חודשי שאותו נדרש לשלם לטובת פירעון חובותיו לנושים, בהתאם להכנסותיו ופוטנציאל השתכרותו. אי עמידה בצו התשלומים החודשיים עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.

 

ממועד מתן צו כינוס על החייב להגיש דו"חות תקופתיים למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי, הדיווח התקופתי מאפשר לבית המשפט לדעת מה מצבו הנוכחי של החייב ומהי התנהלותו הכלכלית השוטפת, ובהתאם לכך לשקול את ההחלטה על קבלת הפטר.

 

צו עיכוב יציאה מהארץ

 

נגד החייב ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ עד לסיום הליך פשיטת הרגל, במטרה לפקח על פעולותיו הכלכליות ועל התנהלותו בנכסיו, וכדי למנוע ממנו לברוח מתשלום חובותיו.

 

בנסיבות מוצדקות, רשאי החייב לבקש מבית המשפט לבטל את הצו לצורך יציאה מהארץ, כמו לשם ביקור קרוב משפחה חולה, לצורך נסיעת עבודה, טיפול רפואי מיוחד וכדומה, ואף ניתן לקבוע במסגרת תכנית פירעון שלאחר עמידה בחלק מהתשלום יבוטל הצו.

 

לקוח מוגבל מיוחד בבנק

 

פושט רגל נחשב ללקוח מוגבל מיוחד בבנק. במסגרת ההגבלה, הוא מנוע מלמשוך שיקים, ואסור לו להשתמש בכרטיסי אשראי, אלא באישור הנאמן. פושט רגל אינו רשאי לבצע פעולות עסקיות שונות כמו ניהול חברה בע"מ, ייסוד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד בצורה ישירה או עקיפה.

 

במסגרת ההגבלות, ישנם מספר מקצועות שבהם לא יכול לעסוק חייב, כמו תיווך מקרקעין, עריכת דין, קבלנות וייעוץ פנסיוני. ישנן מועצות שבהן לא ניתן לכהן כמו מועצה מקומית, מועצה של רשות שדות התעופה, מועצה של רשות הדואר ועוד.

 

הסרת הגבלות עם מתן צו הפטר

 

בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות או חלק מהן, אם ישנם שיקולים מיוחדים לביטול, או אם הוא אישר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושים. במקרה שבוטל צו כינוס, בשל התנהלות בחוסר תום לב, ההגבלות יוסרו, אך החייב יחזור למצבו הקודם, עם החובות וללא הגנה מפני נקיטת הליכים משפטיים על ידי הנושים.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי

 

צו ההפטר אמור להסיר כל מגבלה שחלה על החייב, אולם עם סיום הליך פשיטת הרגל, עשויות להישאר מספר הגבלות, ובעיקר הגבלות על תחום עיסוק. כך למשל לא ניתן להגיש מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות, וההגבלה עשויה להישאר בתוקפה גם לאחר ההפטר, למשך פרקי זמן משתנים.