עיקול רכב של חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל יכול להתבצע על ידי רישום העיקול במשרד הרישוי. מרגע רישום העיקול, החייב אינו רשאי להשתמש ברכב, ואם לא יפרע את החוב בתוך פרק זמן קצוב, ניתן למכור את הרכב שנתפס, והכסף שיתקבל מהמכירה ישמש לפירעון החוב.

 

עיקול הוא צעד המופנה נגד חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל במטרה להפעיל עליו לחץ לפירעון החוב. העיקול נועד להגביל את יכולתו בשימוש ברכב, לתפוס אותו ולמנוע מצב שבו החייב יעביר אותו לידי צד שלישי או יהרוס אותו ובכך יפגע באפשרות של הזוכה להיפרע ממנו. 

 

זוכה, המחזיק בפסק דין לטובתו המשמש אמצעי להבטחת ביצועו, יכול ליזום את עיקול הרכב ולהגיש בקשה מתאימה ללשכת ההוצאה לפועל. במסגרת הבקשה עליו לציין את פרטי החייב, פרטי הרכב ומספר הרישוי.

 

לאחר שליחת אזהרה לחייב והמתנה לתגובתו, יבחן רשם ההוצאה לפועל את הבקשה. כדי לממש את העיקול ולהשתמש ברכב לצורך פירעון החוב יש לבצע תפיסה פיזית של הרכב ולאחר מכן למכור אותו. אם הבקשה תאושר יוציא הרשם צו לעיקול הרכב, ולאחר מכן, נדרש המוציא לפועל לעדכן את הממונה על מרשם הרכבים אודות העיקול ולוודא את רישומו.


רישום הרכב ומימוש העיקול

 

עיקול רכב מתבצע בשני שלבים דרך שתי בקשות שונות, ראשית רישום הרכב לעיקול ולאחר מכן מימוש העיקול. במקרה של רכב פרטי או מסחרי, העיקול נשלח לרישום במשרד הרישוי. אם מדובר ברכב ציוד מכני הנדסי, נשלח העיקול לרישום במשרד התחבורה. כמו כן, ניתן לבקש לעקל כלי שיט או כלי טיס, אם ידוע שיש כאלה בבעלות החייב.

 

עיקול רכב במשרד הרישוי נעשה על פי מספר מזהה, עד חמישה כלי רכב. אם בבעלות החייב מעל חמישה רכבים, ניתן לבצע עיקולים נוספים על פי מספר מזהה, כך בשכל פעם יירשמו עיקולים על חמישה רכבים שונים.


בקשה לביטול עיקול רכב

 

רכבים מתחת לשנת 1990 לא ניתנים לעיקול והחייב יכול להגיש התנגדות לעיקולם על סמך טענה זו. כמו כן, החייב יכול לטעון לסיבות רבות אשר בגינן יש לבטל את העיקול, כמו למשל, אם המכונית נמכרה לצד שלישי אך הבעלות עליה טרם הועברה, או אם העיקול עלול לפגוע בפרנסתו מכיוון שהרכב משמש אותו לעבודה.

 

כאשר הבקשה המנהלית הוגשה לאחר שנמסרה אזהרה לחייב בגין עיקול רכבו, וחלפו מניין הימים הדרושים בחוק אין צורך לקבל את החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין העיקול. אם עוקל רכב בעל ערך למכירה, ניתן להתקדם להליך מימוש הרכב ולהגיש בקשה לתפיסתו. במקרה שהרכב אינו רשום על שם החייב וידוע לזוכה כי החייב עושה בו שימוש קבוע, באפשרותו להגיש בקשה מנומקת לביצוע העיקול בצירוף תצהיר וטפסים מתאימים.

 

הצו מסמיך את המעקלים לבצע תפיסה של הרכב. לצורך כך ניתן להיכנס לחצרי החייב, בשטחם מצוי הרכב או לחצרי צד שלישי, שאצלו מוחזק הרכב ולבצע את העיקול. לאחר התפיסה הרכב עובר למגרש העיקולים של ההוצאה לפועל.

 

יש לך שאלה?

פורום עיקולים, הגבלת רישיון נהיגה ועיכוב יציאה מן הארץ

 

בתום תקופה של שבועיים, שניתנת לחייב להסדיר את החוב שבגינו נתפס הרכב. אם החוב לא נפרע יחלו הליכי מכירת הרכב, באמצעות פרסום דבר המכירה בפומבי על ידי לשכת ההוצאה הפועל והזמנה של הציבור להשתתף בה. ההליך מתבצע במסגרת מכירה פומבית, לכל המרבה במחיר והאחריות לבדיקת תקינות הרכב מוטלת על הקונה.