עבירות מין חמורות עולות לכותרות בתקשורת באופן קבוע וכמעט יומיומי. רק אתמול (יום ד') גזר בית הדין הצבאי ביפו עונש מאסר לתקופה של 11 שנים, על קצין שהורשע בכך שביצע מספר של עבירות מין חמורות, וכן בשוחד ובסיכון ביטחון המדינה. הוא אף סולק מצה"ל, דרגותיו נשללו וכך גם הפנסיה הצבאית שלו.


עוד השבוע הטיל בית המשפט המחוזי בחיפה 15 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח על אדם בשנות ה-60 לחייו, אשר הורשע בשישה מקרים שונים של עבירות מין חמורות אשר ביצע בשלוש נערות בנות 14-17. מעשיו כללו תקיפה, הטרדה מינית, מעשים מגונים ואינוס, והוא חויב לפצות את המתלוננות בעשרות אלפי שקלים מלבד עונש המאסר שהוטל עליו.


באילו נסיבות יסווגו עבירות מין כעבירות מין חמורות?


כל מעשה בעל אופי מיני אשר נעשה ללא הסכמה נחשב לעבירת מין, הן על פי חוק העונשין אשר מפרט מהן עבירות פליליות ובין היתר מהן עבירות מין פליליות, והן על פי חוקים ספציפיים יותר כמו החוק למניעת הטרדה מינית.


במסגרת זאת, ישנן עבירות קלות יותר אשר מסתכמות באמירות מיניות כאשר הצד השני אינו מעוניין בכך, מעשים מגונים בפומבי כגון התערטלות בפומבי, הטרדות מיניות מסוימות וכדומה. מצדו השני של המתרס ישנן עבירות המסווגות כחמורות, כגון אונס, עבירות מין בתוך המשפחה, עבירות מין המבוצעות בקטין או בחסר ישע, תקיפה מינית, בעילה אסור בהסכמה, הטרדות מיניות המבוצעות תוך ניצול יחסי מרות, מעשה סדום ועוד. כל עבירת מין המבוצעת תוך איומים, אלימות או תקיפה מהווה עבירה חמורה.


חוק העונשין מגדיר את עבירת האונס כהחדרת חפץ או איבר בכפייה וללא הסכמה לאיבר מינה של אישה. כלומר, קורבן אונס על פי החוק יכול להיות רק אישה. כאשר גבר נופל קורבן למעשה דומה, מדובר במעשה סדום. מעשה סדום כולל גם החדרת חפצים או איברים לפי הטבעת או לפה.


בעילה בהסכמה היא למעשה קיום יחסי מין עם קטין מתחת לגיל ההסכמה כפי שנקבע בחוק, כלומר בין גיל 14 עד 16, והיא מהווה עבירה חמורה גם אם הקטין הביע הסכמה לקיום היחסים. הגדרה זו כוללת גם בעילה תוך ניצול יחסי מרות כאשר הקורבן בן 16 עד 18.


האם הענישה תמיד הולמת את חומרת העבירות?


באופן עקרוני, הענישה מחמירה בכל מקרה של ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה, בקטינים או תוך ניצול יחסי תלות או יחסי מרות, למשל במקום העבודה, בין מטפל ומטופל, במסגרת הצבאית וכדומה. כך גם כאשר העבירה מבוצעת תוך גרימת חבלות או איומים.


למשל, חוק העונשין קובע עונש מאסר של 16 שנים, וכאשר קורבן האונס הוא קטין מתחת לגיל 16 או כאשר האנס השתמש באיומים או בתקיפה, תוך התעללות בקורבן או בנוכחות אדם אחר, עונש המאסר יהיה 20 שנים.


אדם שמורשע באונס לא יוכל לרצות עונש מאסר קל יותר מרבע הענישה המקסימלית, אלא אם כן מדובר בנסיבות אישיות חריגות באופן קיצוני.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מין ותלונת שווא במשטרה


כך גם לדוגמה כאשר מדובר בהרשעה במעשה סדום, כאשר חוק העונשין קובע עונש מאסר בפועל למשך 16 שנים. אך כאשר מדובר במעשה סדום בקטין, תוך תקיפה וגרימת חבלות לקורבן, תוך איומים, תוך התעללות ועוד, תקרת עונש המאסר יכולה להגיע גם ל-20 שנים.


כמו בעבירת אונס, גם בגין הרשעה במעשה סדום לא ניתן לרצות עונש קל יותר מרבע הענישה המקסימלית, אלא אם כן מדובר בנסיבות אישיות חריגות וקשות באופן מיוחד.