לא פעם נתקלים רוכשי דירה חדשה מקבלן בבעיות ובליקויים אסתטיים או מבניים בדירה החדשה, ואם זה לא מספיק, פעמים רבות מתגלה כי תחלוף תקופה ממושכת עד שהליקויים יתוקנו, אם על ידי החברה הקבלנית או על ידי הרוכשים בעצמם.


ליקויי בנייה עלולים להתגלות גם בפרויקטים יוקרתיים, בבתים פרטיים או בדירות בבתים משותפים, וגורמים לאכזבה, ייאוש ועוגמת נפש גדולה בקרה הרוכשים. הליקויים יכולים להיות אסתטיים בלבד כמו סדקים על הקיר או אי התאמה בריצוף, אולם עלולים להיות גם הרסניים ואפילו לסכן את בטיחותם של הדיירים, למשל כאשר מדובר על ליקויים בשלד או בבנייה, ליקויי רטיבות קשים שפוגעים גם בנקודות החשמל בבית, ליקויים שאינם מאפשרים את המשך המגורים בדירה ומחייבים מעבר למגורים חלופיים ועוד ועוד.


מהי אחריות הקבלן לתיקון ליקויי הבנייה?


חוק המכר (דירות) מסדיר את תחומי אחריותה של החברה הקבלנית לתיקון ליקויים שונים שמתגלים בדירה חדשה. האחריות לטיפול בתיקונים מחולקת לתקופת הבדק ותקופת האחריות. תקופת הבדק יכולה להימשך בין 12 חודשים ועד שבע שנים, והיא נקבעת בהתאם לסוג הליקוי. תחילתה של תקופת הבדק מרגע מסירת החזקה בבית, ובמסגרתה הקבלן מחויב לתקן את הפגמים, מלבד מקרים שבהם ישנן הוכחות לכך שהרוכשים אחראים לנזק שנגרם.


תקופת האחריות מתחילה מיד בתום תקופת הבדק, ובמסגרתה חלה אחריות על הקבלן לתקן את הליקויים, אולם הרוכשים צריכים להוכיח כי הפגמים נגרמו עקב תכנון לקוי, חומרי בנייה לא מתאימים או מעבודות הבנייה. התקופה נמשכת שלוש שנים. על כן, כאשר מתגלים ליקויי בנייה בדירה חדשה, תחילה יש לפנות אל הקבלן כדי שיתקן אותם.


מה ניתן לעשות אם התיקונים שמבצע הקבלן אינם פותרים את הבעיה?


גם אם הקבלן פועל לתיקון הליקויים, במקרים רבים הבעיה אינה נפתרת, והליקויים חוזרים פעם אחר פעם. במקרה כזה, לפני שפונים לבעל מקצוע באופן עצמאי כדי לפתור את הבעיה אחת ולתמיד, כדאי לבצע מספר צעדים, אשר יבטיחו כי הקבלן לא יהיה פטור מאחריות במקרה שיתגלו פגמים נוספים או יידרשו עוד תיקונים.


על כן חשוב לתעד את הליקויים ולהודיע לחברה הקבלנית על כוונות הרוכשים לבצע תיקונים עצמאיים משום שהליקויים טרם תוקנו.


בכל מקרה חשוב לדעת כי במצב שבו הקבלן לא תיקן את הליקויים במסגרת תקופת האחריות, או תיקן אותם באופן שאינו תקין ובצורה שאינה פותרת את הבעיה, ניתן לדרוש פיצויים על הנזקים שנגרמו ועל עלויות התיקון העצמאי שנאלצו הרוכשים לבצע, וזאת במסגרת הגשת תביעה לבית המשפט.


כאשר תביעת הפיצויים מתקבלת, במקרים רבים יכולים בתי המשפט לפסוק מעבר לפיצויים עבור ההוצאות והנזקים שנגרמו לדירה, גם פיצויים עבור עוגמת הנפש שנגרמה לרוכשים.


על כן, בכל מקרה של ליקויים בדירה החדשה, לרבות בעיות באקוסטיקה, ליקויי רטיבות וצנרת, סדקים, איטום, ריצוף ועוד, חשוב לראות האם חוזה המכר הופר, ולפנות לגורם מקצועי חיצוני כדי שיבצע בדיקה לאיתור ליקויי בנייה ויערוך חוות דעת מסודרת.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


לאחר מכן כדאי לפנות לקבלן ולדרוש שיתקן את הליקויים, ובמקרה שהם לא מתוקנים או שהתיקונים שמבצע הקבלן אינם פותרים את הבעיה, ניתן לתבוע את הקבלן בבית המשפט ולדרוש פיצויים כספיים על הנזקים השונים שנגרמו, פיצוי על ירידת ערך, עוגמת נפש והוצאות שונות.