ניסיונות לטשטש או להסתיר כספים ורכוש או את מקורם הם למעשה ביצוע של עבירת הלבנת הון. מדובר בכל פעולה כלכלית המתבצעת באופן לא חוקי, לרבות העלמת מס או דיווח כוזב על הכנסות לרשויות המס, כך שבניגוד לדעה הרווחת, לא רק ארגוני פשע מבצעים עבירות הלבנת הון אלא גם אנשים נורמטיביים רבים עלולים להיחקר ולהיות מורשעים בביצוע עבירות מסוג זה.


הון שחור נוצר כתוצאה ממעשים לא חוקיים, כלכליים ואחרים, ואילו הלבנת הון מיועדת להסתיר את מקור הפעילות האסורה. לדוגמה, הכנסות שמקורן בהימורים, סחר בסמים, הפעלת עסק לא חוקי, זיוף חשבוניות מס, קבלות ומסמכים אחרים, החלפת רכוש גנוב, אי דיווח על הכנסות ועוד ועוד.


חילוט רכוש, קנסות ומאסר בפועל: מהם העונשים הצפויים בגין הלבנת הון?


החוק לאיסור הלבנת הון נחקק במטרה למנוע עבירות הלבנת הון, לאפשר דרכי אכיפה נרחבות לצורך המאבק בעבירות אלו כגון חילוט רכוש, וכן לאפשר שיתוף פעולה בינלאומי עם הרשויות במדינות שונות בעולם לצורך מלחמה משותפת בעבירות כלכליות המבוצעות על ידי ארגוני פשיעה ומניעת העברת כספים למימון טרור. כמו כן קובע החוק את העונשים בגין ביצוע עבירות הלבנת הון, ומאפשר ענישה מחמירה ועונשי מאסר בפועל של שנים רבות.


לצורך אכיפה אפקטיבית, החוק מחייב תאגידים כגון בנקים, חברות ביטוח וכדומה למנות אחראי שידאג כי חובות התאגיד מבוצעות במלואן. במקרים המתאימים ידווח התאגיד הפיננסי על פעולות כלכליות מסוימות אשר מבוצעות על ידי לקוחותיו לרשות לאיסור הלבנת הון.


החוק קובע עונשי מאסר בפועל של שבע או עשר שנים בגין עבירות הלבנת הון. מלבד זאת ראוי להבין כי חילוט הרכוש שהושג באמצעים לא כשרים תוך הלבנת הון לא בא במקום העונשים שמאפשר החוק, דהיינו עונשי מאסר וקנסות, אלא מוטל ללא קשר לעונשים אלו. על פי החלטת בית המשפט, ניתן גם לחלט רכוש באופן אזרחי, מבלי להעמיד לדין פלילי את מבצע העבירה, במקרים שבהם הרכוש התגלה כבר לאחר ההרשעה.


באילו מקרים ייחשבו עבירות מס לעבירות הלבנת הון?


רשויות המס הן מהנפגעות המרכזיות מעבירות הקשורות בהלבנת הון, היות שמדובר בהון אשר פעמים רבות אינו מדווח ומשכך לא משולמים מסים בגינו. על כן קובע החוק לאיסור הלבנת הון כי מורשעים בביצוע עבירות מס חמורות ייחשבו למי שביצעו עבירות מקור, וייענשו ברף ענישה מחמיר יותר כפי שמאפשר החוק.


בין היתר, קובע החוק חובה לדווח על כל הכנסת כספים לישראל או הוצאתם אל מחוץ לגבולות ישראל, בסכום של 100 אלף שקלים או בסכום גבוה יותר. אדם שאינו מדווח לרשויות המס על העברת כספים כאמור, צפוי לשלם קנס בסכום משמעותי ואף להיכנס למאסר לתקופה של חצי שנה.


מלבד זאת, עבירות מס חמורות יכולות להתבטא בהעלמת כספים בסכומים משמעותיים, בדיווחים כוזבים לרשות המסים ועוד.

 

יש לך שאלה?

פורום הלבנת הון


פעמים רבות אדם החשוד בביצוע עבירות מס המגיעות לכדי עבירות הלבנת הון יזומן לחקירה במס הכנסה, ולעתים כאשר החשדות מבוססים על חומר ראייתי מספק, החשוד עלול להיעצר לצורכי החקירה ואף להיחקר במשטרה.


זכותו של החשוד כבר בשלב ראשוני זה להתייעץ עם עורך דינו, ובכך להגן על עצמו ועל זכויותיו במהלך החקירה, שעלולה כאמור להסתיים בכתב אישום ובהעמדה לדין פלילי אשר יכול להסתיים בתקופות מאסר ממושכות.