מדי שנה בחודשים מאי ויוני, נדרשים מאות אלפי אזרחים להגיש את הדוחות השנתיים עבור שנת המס הקודמת לרשויות מס הכנסה. הדוחות השנתיים מוגשים הן דרך האינטרנט והן באופן פיזי, וניתן להגיש אותם באופן עצמאי או באמצעות רואה חשבון מייצג.


כל מי שחייב להגיש דוח שנתי לרשויות המס חייב להיערך לכך מראש ולעמוד בחובותיו. מי שאינו עומד בהגשת הדוח השנתי במועד שהוקצב לכך, מגיש דוח שנתי שגוי או אינו מגיש את הדוח כלל, חשוף לסנקציות פליליות ואזרחיות. למשל, קנסות כספיים משמעותיים שיכולים להגיע לאלפי שקלים יכולים להוות חלק מהענישה, כמו גם העמדה לדין פלילי אשר עלולה להוביל להרשעה ולמאסר.


כדי למנוע מראש הסתבכות עם רשויות המס, מה חשוב לדעת על הדוח השנתי? מי חייב להגיש את הדוח? ומהם העונשים שיוטלו על מי שהפר את חובת הגשת הדוח השנתי?


מי חייב להגיש דוח שנתי לרשויות המס?


לא כולם יודעים זאת, אולם למעשה חלה חובת דיווח על כל אזרח ישראלי שעבר את גיל 18. עם זאת, ישנן קבוצות שונות הפטורות מהגשת הדוח, כגון עובדים שכירים שאין להם הכנסות נוספות מלבד הכנסתם ממשכורת.


מי שחייב לדווח על הכנסותיו במהלך השנה הקודמת לרשויות מס הכנסה הוא כל אדם שפתח תיק ברשויות המס, בין שקיבל דרישה מהרשויות להגיש את הדוח ובין שלא קיבל כל הודעה על כך. רק לאחר סגירת התיק במס הכנסה לא תחול עוד חובת הגשת הדוח. חשוב להבין כי גם אם הדוח לא הוגש וכבא הוטלו סנקציות שונות על הנישום, הדבר אינו מבטל את חובתו להגיש את הדוח בכל מקרה.


מהם העונשים הצפויים למי שלא דיווח על הכנסותיו לרשויות מס הכנסה חרף החובה אשר חלה עליו?


אי הגשת דוח שנתי מהווה עבירה פלילית בד בבד עם עוולה אזרחית. כאשר הדוח השנתי מוגש באיחור, יוטל קנס כספי עבור כל חודש של עיכוב במסגרת הליך אזרחי, כאשר הסכומים יכולים לצמוח לאלפי שקלים. מלבד זאת, פקיד השומה יכול לקבוע שומה לפי מיטב השפיטה, אשר נקבעת באופן שרירותי ועלולה ליצור חובות משמעותיים למס הכנסה.


בהליך פלילי מקביל, מי שלא מגיש את הדוח עלול להיחשף להליכים פליליים כגון חקירה, העמדה לדין, כתב אישום, הרשעה ואף ענישה פלילית, וזאת גם אם מדובר רק בעבירות טכניות ולא בכוונה פלילית להעלים מס או לא לדווח על ההכנסות כדין.


ההליך הפלילי יכול להסתיים בענישה הכוללת מאסר מאחורי סורג ובריח לפרק זמן של עד 12 חודשים, וכן קנסות כספיים משמעותיים וגבוהים.


חשוב להבין כי מעבר לחובת הגשת הדוח עצמה, יש למלא את הדוח השנתי באופן מדויק ותקין. דיווח שאינו נכון עלול להוות בפני עצמו עבירה פלילית. עבירות מס מהותיות אשר חורגות מטעויות טכניות כגון העלמת הכנסות כדי להשתמט מתשלום מסים, מהוות עבירות פליליות חמורות אשר הענישה בגינן יכולה להגיע גם עד חמש ואף עד שבע שנות מאסר בפועל, תלוי בחומרת המעשים, במשך הזמן שבהם התבצעו ועוד.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


בשל מורכבות העניין, במקרים רבים כדאי לערוך את הדוח השנתי בליווי מקצועי של רואה חשבון או עורך דין, וזאת כדי למנוע מראש טעויות ושגיאות, אשר עלולות לעלות ביוקר בהמשך הדרך.