אדם בעל רישום פלילי רשאי לפנות למשטרה ולבקש למחוק רישומים של תיקים סגורים, בהתאם לזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה, מהות העבירות המיוחסות לו בתיק, כמות הרישומים במאגר המידע, מידת חומרת העבירות והעונש שנגזר עליו.

 

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מחייב את המשטרה לנהל רישום של כל אדם שהורשע אי פעם בפלילים. על פי הוראות החוק, כל הרשעה בעבירה פלילית שנקבע בגינה מאסר של שלושה חודשים ומעלה גוררת עמה בנוסף לעונש רישום פלילי, גם כאשר העונש לא נפסק בפועל.

 

רישום פלילי כולל הרשעות קודמות, פרט להרשעות שעברה לגביהן תקופת המחיקה או שהנשיא נתן עליהן חנינה, וכן צווים ללא הרשעה, החלטות שיפוטיות, חקירות ומשפטים תלויים ועומדים, תיקים שנסגרו בעילה של חוסר בראיות או היעדר עניין לציבור, ותיקים שלא הגיעו לכתב אישום.

 

מהן ההשלכות של רישום פלילי?

 

ההשלכות רבות ושונות ועלולות לפגוע במישורים חברתיים וכלכליים. הרישום יכול להשפיע על קבלה למשרה ממשלתית או ציבורית, על השתלבות בחוגים אקדמיים מסוימים ומניעה מלעסוק במקצועות כמו עריכת דין, ראיית חשבון, סוכנות ביטוח, נהיגה בתחבורה ציבורית ועוד. כמו כן, רישום פלילי מגביל את האפשרות לשאת נשק, ויכול למנוע מתן ויזה למדינות שבהן נדרשת אשרת כניסה, כמו ארצות הברית, ועוד.

 

מטרות הרישום הפלילי הן לספק למשטרה מאגר מידע על אנשים שהורשעו בעבירות קודמות כדי לסייע בחקירות, וכדי להוציא תעודות מרשם פלילי, לצורך מועמדים לעבודה בכוחות הביטחון או במקצועות שלא ניתן לעסוק בהם, וכן, לספק לבית המשפט מידע אודות נאשם העומד לדין.

 

לרישום השפעה הרת גורל בעת הדיון המשפטי והכרעת הדין, מכיוון שהוא מעיד על עברו הפלילי או הנקי של הנאשם וביצוע עבירות דומות. לאחר מתן גזר הדין, תוצאות המשפט מתועדות ברישום הפלילי, והמרשם חוזר למאגרי המשטרה, גם כאשר הדיון מסתיים באי הרשעה. 

 

מחיקת תיק פלילי שנסגר במשטרה

 

כאשר המשטרה מחליטה לסגור תיק פלילי ללא הגשת כתב אישום, כל החשדות מבוטלות ולא נשאר רישום. כדי לסגור את התיק, המשטרה צריכה להחליט כי אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום, או בשל עילה של חוסר עניין לציבור, כאשר מדובר בעבירות קלות וחד פעמיות. העילה החשובה ביותר לסגירת תיק על ידי המשטרה היא חוסר אשמה, אשר קובעת כי החשוד חף מפשע, ומוחקת את הרישום, כך שאין כל ראיה המעידה על פליליים.

 

אם המשטרה לא סוגרת את התיק, בתום תקופת ההתיישנות הרישום הפלילי נמחק באופן אוטומטי בהתאם לסוג העבירה. ביטול הרישום תלוי בזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה, גיל הנאשם בעת שהורשע, כמות הרישומים, סוג העבירה ומידת חומרתה והעונש שנגזר על הנאשם. בביצוע עבירה מסוג פשע, יש להמתין שבע שנים עד להגשת הבקשה למחיקת הרישום, ובעבירה מסוג עוון ניתן להגיש לאחר כחמש שנים.

 

הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה

 

ניתן למחוק את הרישום הפלילי בתיק סגור, טרם מועד ההתיישנות, באמצעות פנייה אל הפרקליטות, באופן עצמאי או בסיוע עורך דין פלילי, בבקשה לבטל אותו על ידי שינוי ההגדרה לסגירת התיק בגין חוסר אשמה. אם הפרקליטות תקבל את הבקשה, הרישום יימחק מבחינה משפטית, אך יישאר פיזית במאגרי המשטרה.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום פלילי

 

לצורך מחיקת רישום פלילי שהסתיים בהרשעת הנאשם, ניתן להגיש בקשה לחנינה אשר יכולה לקצר את תקופת ההתיישנות או למחוק את הרישום. את הבקשה יש להגיש לנשיא המדינה בצורה מפורטת ומנומקת ולצרף מסמכים רלוונטיים. הבקשה מגיעה למשרד המשפטים, ואם תקבל אישור, יחתמו עליה שר המשפטים ונשיא המדינה, והרישום יימחק.