מי שקונה בישראל נכס מקרקעין כגון דירת מגורים, מחויב לשלם למדינה מס רכישה בשיעורים המתעדכנים מדי שנה. ישנם גופים או קבוצות מסוימות אשר זכאים להטבות ופטורים שונים בתשלום מס הרכישה בעת קניית דירה המיועדת למגוריהם. זכות זו קבועה בתקנות מס רכישה, אשר מעניקות הנחה בתשלום המס לעולים חדשים, למשפחות חללי צה"ל ועוד.


בעלי נכות אשר מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאים להטבה במס הרכישה. באופן עקרוני שיעור מס הרכישה המופחת עומד על 0.5%, מלבד במקרים מסוימים. בנסיבות מסוימות, בעל הנכות יידרש להיבדק על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי כדי שתיקבע זכאותו לקבל את ההטבה.


מכל מקום מדובר בהטבה אשר ניתנת לשימוש אך ורק פעמיים במשך החיים, ועל כן צריך לחשב היטב כיצד לנצל אותה.


באילו מקרים ניתן לקבל פטור חלקי במס רכישה לבעלי נכות?


תקנות מס רכישה מגדירות מיהו נכה לצורך החוק, ומפרטות באילו סוגי נכות מדובר ומהו שיעור הנכות המזכה בהטבות המס. באופן עקרוני, בעלי נכות על פי הביטוח הלאומי ובהתאם להגדרות הקבועות בחוק הנכים ובחוקים אחרים, לרבות ניצולי שואה, נכים מתאונות עבודה ועוד, יהיו זכאים לקבל את הפטור החלקי.


בעל נכות עם דרגת אי יכולת להשתכר לצמיתות שנקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי, בשיעור של לפחות 75%, זכאי לממש את ההטבה, וכן בעלי נכות עם שיעור נכות משוקלל הנצבר לפי מספר נכויות של 90%, או עם שיעור נכות צמיתה של 100%. כמו כן, משותקים או קטועי גפיים עם שיעור נכות שעומד על לפחות 50%, זכאים אף הם להנחה.


ברכישת דירה למגורים על ידי בני זוג נשואים, כאשר אחד מהם הוא בעל נכות אשר עומד בתנאים לקבלת ההנחה, ייחשב הדבר כאילו לשניהם יש זכאות למס הרכישה המופחת.


מי חייב לקבל אישור מהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי?


ישנם מקרים שבהם לצורך קבלת ההנחה יש להיבדק על ידי ועדה רפואית. בין היתר, הדבר נדרש במקרים של קבלת קצבת ילד נכה, קטועי יד או רגל או בעלי שיתוק עם שיעור נכות של 50% לכל הפחות, בעלי נכות בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ומקרים נוספים אחרים.


מהו שיעור הפטור שניתן לקבל ברכישת דירה יחידה למגורים?


נכון לשנת 2017, כאשר מדובר בדירת מגורים יחידה שנרכשה החל מחודש דצמבר 2016 וערכה נמוך משני מיליון שקלים וחצי, יינתן פטור מלא על חלק הדירה עד לשווי של 1,623,320, ועל היתר ישולם מס רכישה בשיעור מצומצם של 0.5% בלבד.


אם מדובר בדירה שנייה או בדירה שערכה גבוה יותר, שיעור מס הרכישה יהיה בהתאם לכל ערך הדירה, בשיעור של 0.5%.


כאשר מדובר ברכישת דירה שנייה לצורך שיפור דיור ובמכירת הדירה הקודמת בתוך שנה וחצי ממועד רכישת הדירה השנייה, הדירה החדשה תיחשב לדירת מגורים יחידה.

 

יש לך שאלה?

פורום מיסוי מקרקעין


לפני שמנצלים את הפטור ברכישת הדירה, חשוב מאוד לבצע תכנון מס ולבדוק אילו פטורים אחרים נוצלו בעבר, אם בכלל, האם כבר נעשה שימוש בפטור הניתן לבעלי נכות, האם השימוש בפטור הוא הדרך הטובה ביותר לתשלום מס הרכישה וכדומה. כדאי מאוד להתייעץ עם בעל מקצוע העוסק בתחום לפני שמחליטים האם וכיצד להשתמש בהטבה.