בדרך כלל כאשר מדברים על אלימות בתוך המשפחה, מדברים על מקרים שבהם גבר נוהג באלימות כלפי אישה. לעתים מדובר על אלימות מילולית, מינית או כלכלית, ולעתים באלימות פיזית של ממש, בתקיפה בנסיבות מחמירות ואף למרבה הזוועה ברצח, כפי שמדווחים לא פעם כלי התקשורת.


כל התנהלות אלימה המופנית כלפי קרוב משפחה נכנסת להגדרת "אלימות במשפחה", כאשר קרוב המשפחה יכול להיות בן הזוג, גם ללא נישואין, הורה, ילד וכדומה. כאמור, לאלימות פנים רבים והיא יכולה להתבטא בהתעללות פיזית של ממש, באיומים, בהתעללות רגשית ונפשית, במעשים מיניים כגון אונס או מעשים מגונים ועוד.


מדובר בעבירה פלילית המסווגת כעבירה חמורה בחוק העונשין, כאשר העבירות השכיחות ביותר בהקשר זה הן עבירות תקיפה בנסיבות מחמירות או עבירות התעללות בקטין או חסר ישע, וזאת כאשר מדובר באלימות המופנית כלפי ילדים.


כיצד מתייחס חוק העונשין לתקיפת בת זוג?


ישנה חומרה יתרה מבחינת החוק לעבירות אלימות בתוך המשפחה, והעונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות אלו משקפים זאת ומחמירים במיוחד, כך שהם כפולים מהעונשים שנקבעו לעבירות תקיפה או אלימות שלא בתוך המשפחה.


אם מעורבות בקטטה או תקיפת אדם שאינו בן משפחה עלולה לגרור עונש מאסר בפועל של כשנתיים, תקיפת בת הזוג עלולה להוביל לתקופת מאסר כפולה ומכופלת, וכן לעונשים נוספים שנועדו הן להעניש בחומרה את התוקף והן להגן על הקורבן. התפיסה היא שבמסגרת המשפחה אמורים להתקיים יחסי אמון ואף תלות, ואדם אמור לחוש מוגן ביותר בביתו ובקרב משפחתו הקרובה. לכן פגיעה בכך באמצעים אלימים נתפסת כעבירה חמורה ביותר.


גם אם אין ראיות לחבלות פיזיות מהותיות כמו שריטות, סימנים כחולים, שברים וכדומה, אולם ישנן ראיות מוצקות לכך שהאישה הותקפה על ידי בן זוגה, העונש יכול להגיע עד לארבע שנות מאסר. עבירות תקיפה וגרימת חבלה חמורה או פציעה בנסיבות מחמירות כמובן גוררות עונשי מאסר ממושכים יותר, תלוי בהיקף הפגיעה ובנסיבות העבירה, כאשר תמיד יינתן משקל מחמיר לכך שמדובר בתקיפת בן זוג.


מהם שיקולי בית המשפט בקביעת גזר הדין והענישה בגין תקיפת בן זוג?


ישנם גורמים רבים אשר נכללים במסגרת קביעת העונשים בבית המשפט בגין עבירות אלימות כלפי בן או בת הזוג. ישנן נסיבות מחמירות כגון עבירות אלימות קודמות, הקשר בין בני הזוג, חומרת הפגיעה ותוצאותיה של התקיפה ועוד. כמו כן ישנן נסיבות מקלות כגון אפשרויות השיקום של מבצע העבירה, עמדה חיובית של בן הזוג שהותקף וכדומה.


למשל, אם בני הזוג הצליחו להגיע לשלום בית והעבירה לא חזרה על עצמה, או לחלופין נפרדו והגיעו להסכמות והבנות ביניהם, כאשר בית המשפט משתכנע כי קיים סיכון נמוך להישנות מקרה התקיפה, הוא יתחשב בכך בגזר הדין ויקל בעונשו של התוקף.


חשוב לדעת כי אם הוגשה תלנה במשטרה על תקיפת בן זוג, גם אם מי שהותקף לכאורה מבקש להסיר את התלונה, המשטרה עדיין רשאית להמשיך בחקירה. זאת בייחוד במקרים שבהם התלונה הוגשה שלא על ידי בן הזוג עצמו אלא על ידי רשויות הרווחה, אנשי מקצוע כגון רפאים, עובדי הוראה, שכנים וכדומה.

 

יש לך שאלה?

פורום אלימות במשפחה


בשל חומרת הענישה במקרים של אלימות במשפחה, ואף בשל הכתם שעלול להישאר כרישום פלילי גם אם לבסוף התיק ייגנז ולא יוגש כתב אישום בגין תקיפת בן זוג, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום העבירות אשר מתבצעות בתוך המשפחה ולנסות לחסוך עמידה בהליכים פליליים או לפעול לצמצום העונש.