למרות השינוי במדיניות האכיפה כנגד משתמשי הקנאביס אשר אומץ השנה על ידי הממשלה, פקודת הסמים לא השתנתה, והיא עדיין אוסרת על שימוש, החזקה, ייצור, סחר או הפקה של כל סם אשר מופיע ברשימת הסמים המסוכנים. רשימה זו כוללת הן סמים אשר נחשבים קלים כמו קנאביס וחשיש, והן סמים אשר נחשבים לקשים כמו הרואין או קוקאין, מבלי שהחוק מבצע הבחנה בין סמים קלים או קשים. כל סם אשר נכלל ברשימה אסור לשימוש או החזקה.


עם זאת, הפקודה מבחינה בין החזקת סם אשר נועדה לצריכה עצמית ובין החזקה שאינה לשימוש עצמי, כאשר העונש בגין החזקה שאינה לצריכה עצמית יכול להגיע עד 20 שנות מאסר, ואילו החזקה לשימוש עצמי נחשבת קלה יותר והענישה המקסימלית בגינה היא עד שלוש שנות מאסר.


כמו כן, במרבית המקרים שבהם אדם מורשע בהחזקה לשימוש עצמי, בית המשפט לא גוזר עליו את העונש המקסימלי, ומעדיף להטיל עונשים מקלים ואף לבטל הרשעה במקרים שבהם ההרשעה עצמה גורמת נזק לא פרופורציונלי לנאשם, מבחינת אפשרויות התעסוקה שלו או המשך השיקום שהוא עובר. במקרים רבים אחרים כלל לא מוגש כתב אישום, והתיק נסגר עוד במשטרה, אם כי במקרה כזה נותר רישום פלילי במשטרה.


מה קובעת המדיניות אי ההפללה החדשה בגין שימוש עצמי בקנאביס?


המדיניות המקלה שאומצה השנה בכל הנוגע לאכיפת החוק נגד משתמשי הקנאביס, קובעת כי תחילה יוטלו קנסות מנהליים על מי שייתפס משתמש בסם, עד כמות של 15 גרם, ולא יינקטו נגדו הליכים פליליים. מי שייתפס בפעם השלישית, לא יוגש נגדו כתב אישום, התיק בעניינו ייסגר בהסדר מותנה, והוא יימצא בפיקוח של שירות המבחן. רק בפעם הרביעית יחלו כנגדו הליכים פליליים והפרקליטות תשקול להגיש נגדו כתב אישום.


קטינים שייתפסו כשברשותם קנאביס בכמות של צריכה עצמית לא יטופלו בהליכים פליליים ואף לא יוטלו עליהם קנסות מנהליים. רק מהפעם השלישית שייתפסו ייפתח להם תיק במשטרה והפרקליטות תבחן את האפשרות להעמידם לדין פלילי.


איך מחליטים אם מדובר בשימוש עצמי או בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית?


פקודת הסמים כוללת כמויות ספציפיות עבור כל סוג סם, כאשר החזקה של כמות גדולה מכך תיחשב להחזקת סמים שלא לשימוש עצמי. למשל, כמות הגדולה מ-15 גרם כאשר מדובר בקנאביס, כמות הגדולה מ-0.2 גרם כאשר מדובר באמפטמינים וכדומה.


ואולם, לא פעם מצליחים נאשמים לשכנע את בתי המשפט שכמות הסמים אשר נתפסה בחזקתם נועדה לשימוש עצמי ולא למטרות סחר, גם כאשר מדובר בכמויות החורגות ממה שמציין החוק.


למשל, במקרה שנדון לאחרונה בעניין צעיר בן 25 שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, כאשר כמות הקנאביס שנתפסה ברשותו עמדה על משקל של 400 גרם, הוחלט לבטל את הרשעתו עקב עברו הנקי, נסיבות חייו והנזקים שהיו עלולים להיגרם לו בעקבות ההרשעה.

 

יש לך שאלה?

פורום סמים


הצעיר טען כי קנה את הכמות הגדולה לצריכתו האישית ועבור מספר חברים, וזאת כדי לעשן יחד במפגשים חברתיים, כך שלמעשה מדובר בהחזקת סמים לשימוש עצמי.


מאז שנתפס הפסיק להשתמש בסמים, והשופטת התרשמה כי הפיק את הלקח. כדי לא לפגוע בשיקום שהוא עובר, החליטה השופטת לבטל את ההרשעה ולהסתפק בענישה שיקומית הכוללת ריצוי שירות לתועלת הציבור ועמידה בפיקוח שירות המבחן לתקופה של שנה, לרבות בדיקות סמים תקופתיות.