אחד הסיכונים העיקריים בהעסקת קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים, הוא שללא כל פיקוח על עבודתו מטעם רשם הקבלנים, ייתכן שאין לו את הידע והכישורים הנדרשים לביצוע עבודות בנייה והנדסה כנדרש בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.


החוק מחייב רישום בפנקס הקבלנים הן לקבלנים בענפים מרכזיים כגון קבלני תשתיות או שלד, והן לקבלנים בענפי משנה כגון אינסטלציה, חשמל, קבלני איטום או שיפוצים, וזאת לצורכי פיקוח ובקרה כמו גם הטלת סנקציות מסוימות על קבלנים שלא יעמדו בהוראות החוק. נוסף על כך, קבלנים המעוניינים לעבוד עבור חברה קבלנית נדרשים להציג רישיון קבלן לצורך קבלתם לעבודה.


מי חייב להוציא רישיון קבלן, ומהם יתרונות הרישום בפנקס הקבלנים?


על פי החוק, רק קבלן רשום רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות מסוגים מסוימים או בהיקפים כספיים כפי שנקבע בחוק ובתקנות. פנקס הקבלנים אשר כולל את פרטיהם וסיווגם של כל הקבלנים בעלי הרישיון מנוהל על ידי רשם הקבלנים, וכל מי שמעוניין בכך יכול לבדוק בו את פרטיו של הקבלן, את סוג הענף שבו הוא רשום ואת ההיקף הכספי שבמסגרתו הוא יכול לעבוד.


את הרישיון הקבלני אפשר לקבל על פי ותק וניסיון שמצטבר על פני שנים, וכן על סמך תעודות מקצועיות, והוא ניתן למנהל עבודה, הנדסאי או מהנדס. דרך נוספת לקבל את הרישיון גם ללא הצגת תעודות מקצועיות או צבירת הוותק הנדרש, היא באמצעות העסקת שני עובדים לפחות המחזיקים בתעודה הרלוונטית ועם הוותק הנדרש.


רישום בפנקס הקבלנים מאפשר להשתתף במכרזים ממשלתיים, במכרזים של משרד הביטחון וכן במכרזים של רשויות מקומיות, על פי סוג הסיווג, בענפים כגון חשמל, איטום, שיפוצים, תשתיות ובנייה. כמו כן, הרישום מאפשר לקבלן להעסיק עובדים פלסטינים תושבי השטחים, לעבוד כקבלן משנה בשיתוף פעולה עם חברות בנייה וקבלנים פרטיים, ולבצע עבודות בהיקף כספי נרחב. מלבד זאת, אנשים רבים בוחרים לעבוד אך ורק עם קבלנים רשומים.


למעשה, עבודות בנייה בסכום העולה על כ-83 אלף שקלים באחד מהענפים הראשיים, או בסכום העולה על כ-43 אלף שקלים באחד מענפי המשנה, מחייבות רישום בפנקס הקבלנים.


מהם תפקידיו של רשם הקבלנים?


רשם הקבלנים אשר פועל מטעם משרד הבינוי והשיכון, אחראי לבצע רישום בפנקס הקבלנים לקבלנים העוסקים בעבודות הנדסה בנאיות. לחלופין, כאשר הקבלן אינו עומד בתנאי הרישום, מוסמך רשם הקבלנים לדחות את בקשתו להירשם בפנקס הקבלנים. כמו כן מוסמך הרשם למחוק רישום, ולנהל את סיווגם הכספי והמקצועי של הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים.


הרישיון אשר ניתן לקבלנים מטעם הרשם הוא דו שנתי, ובמשך תקופה זו עוקב הרשם אחר סיווגם של הקבלנים, אופן הרישום, ועמידתם בתשלומי החובה ובכל הוראות החוק. כל חריגה מצדו של הקבלן תירשם בפנקס הקבלנים, וכמו כן הרשם מוסמך לנקוט כנגדו צעדים משמעתיים.


עבודות הבנייה אשר מחייבות רישום על פי החוק, לרבות שיפוצים, תשתיות, אינסטלציה, גשרים וכדומה, מחולקות בפנקס הקבלנים לענפים ראשיים וענפי משנה.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום קבלנים


הרישום בפנקס הקבלנים יתבצע בהתאם לרשימת הענפים הראשיים, כגון ענף בנייה, כבישים, תשתיות ופיתוח, גשרים, ממגורות ומשאבות. כמו כן יתבצע הרישום לפי ענפי המשנה, הכוללים בין היתר עבודות עפר, בניית שלדים, מיזוג אוויר, שיפוצים, איטום, הרחבה, חשמלאות, אספלט, הנחת קווי תקשורת, רמזורים, צינורות, רציפים ועוד ועוד.