ביטוח חיים הוא אחת מפוליסות הביטוח הנפוצות ביותר. במסגרת פוליסת ביטוח החיים משלם המבוטח תשלומים חודשיים לחברת הביטוח, ובמקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה שנגרם לו עקב מחלה קשה או פציעה חמורה, ופגיעה בהכנסות התא המשפחתי, תשלם חברת הביטוח פיצויים לבני המשפחה אשר נקבעו במוטבים בפוליסה.


ישנם מספר סוגים של פוליסות ביטוח חיים, או פוליסות ביטוח אחרות כגון ביטוח מנהלים, ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ועוד, אשר מכילות גם רכיב של ביטוח חיים. ישנה גם פוליסת ביטוח חיים למשכנתא, אשר הבנקים דורשים לצורך מתן הלוואת המשכנתא, כך שבמקרה של מות המבוטח לפני שהספיק להחזיר את מלוא המשכנתא, הבנק הוא המוטב בפוליסה ויקבל את הפיצויים במסגרתה.


באילו עילות יכולה חברת הביטוח לסרב לתביעת פיצויים במסגרת פוליסת ביטוח חיים, ואיך ניתן לערער על דחיית התביעה?


לאחר מותו של אדם, מתבצעות בדיקות שונות לגבי הרכוש והנכסים שהותיר אחריו. פעמים רבות מגלים בני המשפחה כי היה מבוטח בביטוח חיים, ומגישים תביעה לפיצויים בחברת הביטוח. ואולם, לא פעם חברת הביטוח דוחה את התביעה, אם בשל טענה כי למבוטח עצמו היה אשם תורם בגרימת הנזק אשר פוטר את חברת הביטוח מתשלום, אם בשל טענה כי האירוע שנגרם אינו מכוסה בפוליסה, אם בשל טענה כי הפוליסה כבר אינה בתוקף או בשל טענות נוספות אחרות.


במקרה כזה, ניתן לפנות אל בית המשפט ולהגיש תביעה כנגד חברת הביטוח. כדאי להגיש את התביעה בהקדם, משום שהתיישנות במקרה זה חלה אחרי שלוש שנים בלבד. לאחר מכן כבר לא ניתן לתבוע.


חברת הביטוח שסירבה לשלם פיצויים ליורשיה של אישה שנפטרה ממחלה אף על פי שרכשה פוליסת ביטוח חיים, חויבה בתשלומים בסך של 400 אלף שקלים


במקרה שנדון לאחרונה בבית משפט השלום בעפולה, קיבלה השופטת את תביעתם של בעלה ובתה של אישה, אשר הלכה לעולמה בעקבות מחלה אונקולוגית לפני כשש שנים. זאת לאחר שחברת הביטוח כלל התנגדה לשלם להם פיצויים.


המנוחה שילמה את התשלומים עבור ביטוח החיים במסגרת שלוש פוליסות במשך פרק זמן של שנתיים, לפני שהמחלה הכריעה אותה והיא נפטרה. פוליסות הביטוח כללו תשלום תגמולים לבני המשפחה המוטבים רק במקרה של פטירה מתאונה ולא ממחלה במשך שלוש השנים הראשונות לאחר רכישתן, ועל סמך סעיף זה דחתה חברת הביטוח את תביעתם של האלמן והבת.


ואולם, בתביעה שהגישו אל בית המשפט טענו היורשים כי המנוחה לא הייתה מודעת כלל לתנאי הפוליסה המחריגים, משום שאלו לא הוסברו לה כראוי על ידי נציגי חברת הביטוח. הנתבעת דווקא טענה כי שלוש הפוליסות נשלחו לאישה ולבעלה ולכן לא ניתן לטעון כעת כי המנוחה לא ידעה על סעיפיהן.


השופטת קיבלה את התביעה במלואה. היא הדגישה את חובתה של חברת הביטוח להסב את תשומת הלב של המבוטחים ולדאוג שיבינו את תנאי הפוליסה, ואף ציינה כי התרשמה מחומר הראיות שהתנהלותה של חברת הביטוח לא הייתה תקינה. בין היתר, היא השתכנעה כי המנוחה לא הבינה את סעיפי הפוליסות המוחרגים משום שלא הוסברו לה כיאות, וכי היא מעולם לא אתה את הפוליסות שאותן רכשה.

 

יש לך שאלה?

פורום ביטוח חיים


חברת הביטוח חויבה המלוא התגמולים בסכום של כ-396 אלף שקלים, וכן בתשלום הוצאות המשפט ושכר טרחה בסכום של 25 אלף שקלים.


ת"א 8997-11-12