מושבים בישראל הם צורת התאגדות ייחודית של התושבים, אשר עוסקים לרוב בחקלאות, כאשר כל אחד מחברי המושב מקבל קרקע לצורך מגורים וחקלאות. שטח הנחלה נקבע על פי מיקומה וייעודה, ובדרך כלל היא מחולקת לאזור מגורים, אזור לפעילות חקלאית ואזור נוסף השייך למושב כולו ולא לבעל הנחלה.


עם השנים הולך ומשתנה השימוש שנעשה בנחלות המושבים. יותר ויותר נחלות משמשות היום לייעוד אחר שאינו קשור עוד לחקלאות, למשל למבנים מסחריים, לצימרים וכדומה. ישראלים רבים מתעניינים ברכישת נחלה במושב, אולם לא כולם יודעים כי מדובר בעסקה מורכבת, עם הבדלים מהותיים מרכישת דירת מגורים או בית מגורים בשטחים עירוניים. למשל, כדי לרכוש נחלה במושב תחילה יש להתקבל כחברים באגודה, וכן ישנם הליכים פרוצדורליים ותשלומי מסים אחרים.


מה חשוב לדעת על רכישת נחלה במושב? מה צריך לבדוק לפני שחותמים חוזה? אילו מסים צריך לשלם? ומהם השלבים בהליך רכישת המשק במושב?


למי שייכות הזכויות בנחלה במושב?


בניגוד לנכס נדל"ן רגיל כמו בית מגורים, אשר הזכויות בו רשומות בטאבו, נחלה חקלאית למעשה שייכת למספר גופים, כגון האגודה השיתופית עצמה, רשות מקרקעי ישראל, ולעתים אף לרשויות נוספות.


למעשה בעל הנחלה מקבל מרשות מקרקעי ישראל זכויות שימוש בקרקע של "בר רשות". על כן חשוב לברר מול כל הרשויות השונות את מצב הזכויות לפני הרכישה. כדי לדעת מי רשום כבעל הזכויות והאם ישנם שימושים חורגים או שעבודים על הנחלה, יש לקבל מרמ"י אישור זכויות.


נוסף על כך יש לבדוק אילו זכויות רשומות באגודה השיתופית, ולקבל גם רישום של גבולות הנחלה והרכב השטח אשר מיועד למגורים ולחקלאות. כמו כן חשוב להבין כי אם בעתיד ירצו הרוכשים להרחיב את הזכויות, לבצע שימוש חורג בקרקע או לפצל ממנה חלקה למגורים, הפעולות יהיו כרוכות בהוצאות ותשלומים נוספים.


האם התבצע שימוש חורג בנחלה, והאם התבצעו חריגות בנייה?


לפני שרוכשים נחלה חקלאית, חשוב בין היתר לבדוק האם נבנו הרחבות או נסגרו מרפסות מבלי שהתקבלו ההיתרים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל או מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לשם כך כדאי לבדוק את תיק הנחלה בשני הגופים, ולוודא מהם היתרי הבנייה והאם ישנן חריגות בנייה או שיצאו צווי הריסה.


כמו כן חשוב לבדוק האם התבצע שימוש חורג בקרקע. כלומר, האם השימוש שנעשה בנחלה אינו חקלאי ונעשה בניגוד לייעוד הקרקע. למשל, הפיכת רפת או לול למחסן או לבית הארחה. פעמים רבות נעשה שימוש חורג בנחלה בשל אי ידע של בעלי הזכויות, אולם בכל מקרה מדובר בשימוש שנאסר על פי חוק, אשר עלול להסתיים בצו להריסת המבנה או בתשלום קנסות גבוהים.


מלבד זאת יש לבדוק האם המוכרים לא מינו בן ממשיך לנחלה. מינוי שכזה עלול לעכב באופן משמעותי את העברת הזכויות, ולעתים אף עלול להיגרר להכרעת בית המשפט, כאשר מתעוררים סכסוכים. על כן יש לבדוק זאת היטב עוד לפני שחותמים על הסכם.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני מושבים וקיבוצים | בן ממשיך


כפי שאפשר לראות, רכישת נחלה במושב היא עסקה מורכבת, וחשוב לבצע מספר בדיקות מקדמיות לפני שחותמים על זיכרון דברים או הסכם מכר. ללא ביצוע הבדיקות המקדמיות, העסקה עלולה להתעכב ולגרום להוצאות כלכליות נוספות בהמשך הדרך.