פעמים רבות כאשר מגישים תביעת ביטוח, התביעה אינה מתקבלת על ידי חברת הביטוח, אשר מספקת לסירובה סיבות שונות ומשונות. חלק מהסיבות אינן תואמות את החוק או אינן סבירות בנסיבות העניין, אולם לא תמיד המבוטח אשר הגיש את התביעה מודע לכלל זכויותיו אל מול התאגיד הביטוחי.


בראש ובראשונה חשוב לדעת כי אם חברת הביטוח מחליטה לדחות את התביעה, עליה לספק ולפרט את הסיבות לדחיית התביעה כבר במועד שבו היא מודיעה על ההחלטה. על פי הנחיות המפקח על עסקי הביטוח, עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לתביעה צריכה להתקבל בכתב, ולפרט את מלוא הסיבות לדחיית התביעה בהזדמנות הראשונה.


חברת הביטוח לא תהיה רשאית לספק סיבות אחרות במועד מאוחר יותר, אלא אם כן מדובר בנסיבות שנוצרו רק אחרי ההודעה הראשונה למבוטח, או שלחברת הביטוח לא הייתה אפשרות לדעת על פרטים רלוונטיים בתאריך שבו דחתה את התביעה לראשונה. מה ניתן לעשות אם חברת הביטוח דחתה את התביעה?


כיצד מגישים תביעה לחברת הביטוח?


כדי להיערך כיאות להגשת תביעת ביטוח, יש חשיבות גדולה בהכנת מלוא המסמכים אשר יכולים להיות רלוונטיים להוכחת התביעה, וכן חשוב מאוד לוודא מהם תנאי הפוליסה ואילו החרגות היא כוללת.


יש להודיע לחברת הביטוח על אירוע הביטוח, ולהגיש תביעה מפורטת בכתב לקבלת התגמולים המגיעים על פי פרטי הפוליסה. כבר בשלב זה כדאי לקבל ייעוץ מעורך דין העוסק בדיני ביטוח, וזאת כדי להימנע מראש מטעויות שיכולות לעלות ביוקר במועד מאוחר יותר.


חברת הביטוח דחתה את התביעה? מה צריך לעשות כדי לערער על ההחלטה?


לעתים חברות הביטוח דוחות תביעות של מבוטחים ללא הצדקה או על בסיס טענות שגויות, ובמקרים כאלו ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בבית המשפט, אשר מוסמך לחייב את חברת הביטוח לקבל את התביעה ולשלם את התגמולים המגיעים על פיה, במקרים שבהם הנסיבות מצדיקות זאת.


כאמור, החוק מחייב את חברת הביטוח לפרט מדוע דחתה את התביעה במועד המוקדם ביותר, כאשר טענות מאוחרות מצדה יותר לא יתקבלו על ידי בתי המשפט. על כן, הצעד הראשון לערעור על החלטת חברת הביטוח הוא לקבל את מכתב הדחייה המפרט את הסיבות לדחיית התביעה.


כאשר מודיעים לחברת הביטוח על הכוונה להגיש תביעה, פעמים רבות ניתן להגיע להסדר עם החברה עוד לפני שמגיעים לניהול ההליכים המשפטיים בבית המשפט. חשוב לדעת כי חלה תקופת התיישנות על תביעת ביטוח, שלאחריה לא ניתן עוד להגיש תביעה לבית המשפט.

 

תקופת ההתיישנות חלה לאחר שלוש שנים מהתאריך שבו אירע מקרה הביטוח. רק כאשר מוגש כתב תביעה אל בית המשפט, נעצר מניין ההתיישנות. כלומר, גם אם הוגשו פניות וערעורים אל חברת הביטוח עצמה, לא ניתן יהיה להגיש תביעה לבית המשפט אם יחלפו שלוש שנים ממועד קרות האירוע הביטוחי.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעת ביטוח


עם זאת, בנסיבות מסוימות ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות, למשל כאשר ההתיישנות חלפה ללא ידיעתו של המבוטח או אם המבוטח לא הכיר את כלל הזכויות המגיעות לו. בכל מקרה כדאי להיוועץ עם עורך דין העוסק בדיני ביטוח, כדי לקבל מידע מקיף וחשוב על הליך הערעור על דחיית התביעה ועל האפשרויות להמשך ניהול התביעה.