סערת אימוץ הילדים לזוגות גאים החזירה לכותרות את אחת הסוגיות המורכבות בנוגע ליחסה של המדינה אל הקהילה הלהט"בית בישראל. למשל, זוגות חד מיניים אינם יכולים להינשא זה לזה בישראל, אולם רשאים להתחתן בחו"ל בנישואין אזרחיים ולהירשם במשרד הפנים כזוג נשוי.


עמדתה הרשמית של המדינה, כפי שבאה לידי ביטוי בפרשייה האחרונה בנושא אימוץ הילדים, היא שבני זוג חד מיניים לא יקבלו מעמד שווה כבני זוג הטרוסקסואליים בכל הנוגע לזכותם לאמץ. למעשה, מדיניותו של משרד הרווחה נכון להיום, כפי שהוצגה בבית המשפט, היא כי רק אם לא יימצאו לילד הורים מאמצים הטרוסקסואליים, תינתן אפשרות לבני זוג מאותו המין לאמצו.


מדיניות זו הוצגה כתגובה לעתירה שהוגשה לבית המשפט, הקוראת לתקן את חוק האימוץ באופן שישווה את זכויותיהם של בני זוג שאינם נשואים ובני זוג מאותו המין בהליכי האימוץ במדינה. העתירה הוגשה על ידי עמותת אבות גאים והמרכז הרפורמי לדת ומדינה, בטענה כי הפרשנות שמעניקה המדינה לחוק אימוץ ילדים פוגעת בזכויות של אוכלוסיות אלו לשוויון ולכבוד, ואינה מתייחסת כלל לטובת הילד. כיצד מפרשים בתי המשפט את הוראות החוק?


מהי עמדת הפסיקה בעניין אימוץ ילדים על ידי זוגות גאים?


לשון חוק אימוץ ילדים אשר לא השתנתה מאז שנחקק בשנת 1981, קובעת כי איש ואשתו יחד זכאים לאמץ ילדים, ובנסיבות מסוימות, גם מאמץ יחיד יוכל להתחיל בהליכי אימוץ. עם זאת, בית המשפט העליון קבע כבר בשנת 2005 כי יש לבחון אך ורק את טובת הילד בכל הנוגע לאישור הליך האימוץ על ידי בן זוג חד מיני.


בשנת 2008 הוסיף היועץ המשפטי לממשלה קביעה תקדימית, שלפיה ניתן לאשר אימוץ ילדים לזוגות גאים אף במקרים שבהם לא מדובר באימוץ הילד הביולוגי של בן הזוג. כלומר, גם זוגות חד מיניים רשאים לאמץ ילדים בישראל על פי עמדת המדינה, אולם לא באופן שווה לזוגות הטרוסקסואליים.


האם משרד הרווחה מאפשר לזוגות מאותו המין לאמץ ילדים?


על פי המדיניות הנהוגה בפועל וכפי שהוצגה בתגובת המדינה לעתירה לשוויון בתחום האימוץ, עד היום אפשרה המדינה לבני זוג חד מיניים לאמץ כיחידים. הדבר היה נכון לא רק לזוגות הומוסקסואליים ולסביות, אלא גם לזוגות ידועים בציבור שלא נישאו.


למעשה, בני זוג חד מיניים או הורים מאמצים יחידים אינם יכולים לאמץ תינוקות אלא רק ילדים בגילאים גדולים יותר, וכן יוכלו לאמץ רק ילדים שלא נמצאו עבורם הורים מאמצים הטרוסקסואליים, כאשר בדרך כלל מדובר בילדים עם בעיות רפואיות או רקע מורכב.


בתחילת שנת 2017 המליצה ועדה ממשלתית אשר בחנה מחדש את האפשרות לתיקון חוק האימוץ, להשוות את זכויותיהם של בני זוג ידועים בציבור ולאפשר להם לאמץ ילדים לא רק כיחידים. עם זאת, הוועדה לא הגיעה למסקנות חד משמעיות לגבי אישור הליכי האימוץ לזוגות גאים. חשוב לציין כי על פי מחקרים שונים ומגוונים, אימוץ ילד על ידי הורים חד מיניים אינו פוגע בטובת הילד המאומץ.

 

יש לך שאלה?

פורום זוגות חד מיניים


על כן, נכון להיום, בן זוג חד מיני יכול לאמץ את ילדיו הביולוגיים או המאומצים של בן זוגו, באמצעות הגשת עתירה לצו אימוץ בבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יתחשב בחוות דעתם של השירות למען הילד ורשויות הרווחה, וכן יבחן מהי מהות הקשר בין בני הזוג ומהי רמת מחויבותו של מגיש העתירה כלפי הילד.