רווחים שמופקים כתוצאה מפעילות פלילית, למשל מכירת סמים, כספי הימורים, שוחד וכדומה, מהווים הון שחור. הלבנת הון היא למעשה הפעולות אשר מבוצעות לצורך הסתרת מקור הרווחים, טשטוש הפעולות הלא חוקיות והכשרת הכספים.


ישנן דרכים רבות לבצע עבירות הלבנת הון, ובניגוד לקונוטציות אשר עולות מהמושג הלבנת הון, לא מדובר רק בארגוני פשע או בטרוריסטים אשר מלבינים הון שחור, אלא גם באנשים פרטיים שמנהלים אורח חיים נורמטיבי, אשר מעוניינים להסוות את מקור רווחיהם ומבצעים פעולות פליליות לצורך הלבנת הכספים. למשל, באמצעות דיווחים כוזבים לרשויות, על ידי העלמת מס, עריכת הסכמים פיקטיביים ועוד ועוד.


הלבנת הון באמצעות שוק הנדל"ן הן בארץ והן במדינות אחרות ברחבי העולם נחשבת לאחת השיטות הנפוצות ביותר לטשטוש הכנסות מפעילויות פליליות. מתי השקעות בנדל"ן משמשות כלי להלבנת הון שחור?


באילו מקרים דיווח שקרי לרשויות המס מהווה הלבנת הון?


בשל אופיו של ענף הנדל"ן, הוא מאפשר דרכים רבות ומגוונות לבצע עבירות הלבנת הון. למשל, כאשר מדווחים על מכירת הנכס בסכום גבוה יותר מהסכום האמיתי שבו נמכר. אמנם כך צריך לשלם יותר מס, אולם הפער בין שני הסכומים מהווה למעשה סכום שהולבן.


במקרים אחרים, קבלן ויזם מבצעים ביחד הונאת מס, למשל באמצעות הוצאת חשבונית מס מנופחת מצד נותן השירות ודיווח על הוצאות גדולות מצדו של מקבל השירות, כאשר התמורה למעשה משולמת במזומן.


נוסף על כך, ניתן להלבין כספים שמקורם בשוחד, מרמה או טובות הנאה באמצעות הלבנת הון. לדוגמה, באמצעות מכירת הנכס בשווי גבוה ומנופח משוויו האמיתי. כך, הכספים שהתקבלו מעבר לשווי השוק האמיתי של הנכס, הם למעשה כספי שוחד שהועברו למוכר הנכס בתמורה למעשה פלילי כלשהוא מצדו.


כיצד השקעה בנכסי נדל"ן יכולה לשמש להלבנת הון?


השקעות בנדל"ן זול מחוץ לישראל הן דרך נוספת להלבנת הון שחור. זאת באמצעות רכישת נכסי נדל"ן ומכירתם במדינות שבהן הפיקוח על העברות הכספים פחות הדוק, או במדינות המשמשות מקלטי מס. מלבד זאת, רכישת נכסי נדל"ן לצורך מכירתם, כאשר משלמים למוכרים במזומן ומדווחים על מחיר נמוך יותר, מהווה שיטה להלבנת הון.


גם באמצעות קבלת הלוואת משכנתא ניתן להלבין הון. זאת על ידי רכישת נכסים באמצעות חברות קש אשר ישלמו את ההחזרים החודשיים לבנק מתוך חשבון בנק לגיטימי, אולם מכספו של הגורם אשר מלבין את ההון.


אלו היו רק מספר דוגמאות מתוך שלל טכניקות ושיטות שבן משתמשים בשוק הנדל"ן כדי לבצע פעולות להלבנת הון, אשר הושג באמצעים לא כשרים ומקורו בפעולות פליליות חמורות, לרבות זיוף, מרמה והפרת אמונים, שימוש במסמכים מזויפים, העלמת מס, רישומים כוזבים, מתן שוחד, שיבוש הליכי משפט, עריכת חוזים פיקטיביים, הימורים, סחר בסמים, זנות ועוד ועוד.

 

יש לך שאלה?

פורום הלבנת הון


על פי החוק לאיסור הלבנת הון, ניתן לחלט את כל הרכוש או הכספים אשר מקורם בהון שחור והולבנו באמצעות עבירות כאלו ואחרות. מלבד זאת, מי שמורשע בביצוע עבירות הלבנת הון עלול לשלם קנסות כספיים בסכומים משמעותיים, ולהישלח למאסר מאחורי סורג ובריח לתקופות ממושכות, שיכולות להגיע גם לעשר שנות מאסר.