במקרים שבהם אדם אינו יכול או מסוגל לנהל את ענייניו באופן עצמאי, אם בעקבות מחלה, מצב נפשי או כאשר מדובר באדם פסול דין, ימונה לו או יוסמך על פי חוק אפוטרופוס, אשר ידאג לענייניו וישמור על זכויותיו.


מבחינה משפטית, כאשר מדובר בקטין, כלומר בילד שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי הוריו הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. האפוטרופסות הטבעית של ההורים חלה באופן אוטומטי, כחלק מזכויות היסוד של אדם לפעול לטובת ילדיו ולקבל החלטות בנוגע אליהם.


המדינה או הרשויות אינן נוהגות להתערב בהחלטות שמקבלים הורים עבור ילדיהם, מתוך הבנה שהם פועלים לטובת הילדים. ואולם, ישנם מקרים מסוימים וחריגים שבהם נוצר הצורך להתערב ואפילו למנות אפוטרופוס נוסף או אחר. למשל, במקרים שבהם להורים אין מסוגלות הורית והם אינם יכולים לדאוג לצורכי הילדים באופן תקין.


כך גם במקרים שבהם האב או האם הולכים לעולמם. כאשר יש צורך בכך, בית המשפט לענייני משפחה מוסמך למנות לילדים אפוטרופוס נוסף להורה שנותר בחיים, אם רק לענייני רכוש, אם רק לענייני גוף או באופן גורף. אך מינוי אפוטרופוס נוסף יבוצע רק כאש בית המשפט ישתכנע שיש צורך הכרחי בכך.


באילו נסיבות רק אחד מההורים ישמש אפוטרופוס?


באופן עקרוני, האפוטרופסות הטבעית ניתנת לשני ההורים, ועליהם להגיע להחלטות הקשורות בילדים תוך שיתוף פעולה והסכמות ביניהם. אם מדובר במצב דחוף שלא ניתן לדחותו, לכל אחד מההורים יש סמכות משפטית לפעול גם ללא הסכמתו של הצד השני.


ומה קורה אם ההורים פרודים? חשוב להבין כי קביעת המשמורת אינה משליכה על האפוטרופסות הטבעית, גם אם אחד מההורים מקבל משמורת מלאה על הילדים. עם זאת, אם ההורים חלוקים ביניהם לגבי האפוטרופסות, או מסכימים כי רק אחד מהם יוכל לקבל החלטות בנוגע לילדים, ניתן לקבוע את האפוטרופסות לקטין באמצעות אישורו של בית המשפט. אך זאת בתנאי שמדובר בטובת הילד.


מתי ימונה אפוטרופוס אחר או נוסף על ילד?


במקרים שבהם שני ההורים הלכו לעולמם, או אינם יכולים לקבל החלטות לגבי הילדים מכל סיבה, בית המשפט מוסמך למנות אפוטרופוס אחר שידאג לענייני הילדים. אם אחד מההורים נפטר או אינו יכול להגיע להחלטות בעניין הילדים, ההורה השני נותר אפוטרופוס. אולם בית המשפט רשאי, במקרים המתאימים, למנות אפוטרופוס נוסף.


כמו כן, כאשר מדובר בבני זוג חד מיניים, ניתן למנות גם את בן הזוג כאפוטרופוס נוסף, באמצעות הגשת בקשה מתאימה אל בית המשפט.
בית המשפט מוסמך למנות כאפוטרופוס קרוב משפחה, את האפוטרופוס הכללי או תאגיד, הכול בהתאם לעקרון טובת הילד. בדרך כלל תינתן עדיפות לקרוב משפחה - כלומר לסבא וסבתא, דודים, או בני זוג של ההורה.

 

יש לך שאלה?

פורום אפוטרופסות | זכויות קשישים | בעלי מוגבלויות


מינוי אפוטרופוס נוסף לילד הוא הליך חריג, אשר יבוצע רק כאשר מדובר בהכרח לטובתו של הילד. למשל, כאשר ההורה אינו מצליח לספק לילד תנאי קיום מינימליים, אינו מגלה מסוגלות הורית לפעול לטובתו של הילד, אינו יכול לדאוג לילד עקב מחלה או מצב נפשי וכדומה.