תוכנית מחיר למשתכן במתכונתה החדשה מאפשרת למי שעומד בתנאי הזכאות לרכוש דירה במחיר מופחת באזורים שונים ברחבי הארץ. במסגרת התוכנית מציעה המדינה קרקעות בשווי נמוך באמצעות מכרזים, ואילו הקבלן הזוכה מוכר את הדירות שיבנה על הקרקע במחיר מופחת. זאת אחת הדרכים שבהן נלחמת המדינה במחירי הנדל"ן בישראל, תוך פיתוח הפריפריה וסיוע לזכאים שאין בבעלותם דירה לרכוש נכס.


אחד השינויים המהותיים שהתבצעו בתוכנית לאחרונה מגדיל את מעגל הזכאים לרכישת דירה - לא רק מי שמוגדר כמחוסר דיור זכאי לקנות נכס במחיר מופחת, אלא גם משפרי דיור. מדובר באנשים שכבר יש בבעלותם דירה, אולם מעוניינים למכור אותה ולרכוש דירה חדשה למגורים אשר תחליף את דירתם הישנה.


אילו תיקונים בוצעו בתוכנית מחיר למשתכן, ומהם תנאי הזכאות לרכישת דירה במסגרתה?


עד לאחרונה, הגדרת הזכאות לקניית דירות במסגרת מחיר למשתכן כללה מחוסרי דיור בלבד - בני זוג נשואים וידועים בציבור, משפחות חד הוריות עם ילד אחד לפחות שמתגורר בבית וטרם מלאו לו 21 שנים, רווקים, גרושים ואלמנים מגיל 35 ומעלה, וכן בעלי נכות מגיל 21 עם שיעור נכות של 75% לפחות, אשר מרותקים לכיסא גלגלים.


מחוסרי דיור מוגדרים כך: ללא זכויות בדירה או בחלק מדירה בשש השנים האחרונות, ללא זכאות ליחידת דיור במשק חקלאי במושב, ללא בעלות על נכס על הנייר שנמצא בשלבי בנייה, וללא זכויות שכירות מוגנת של דירה בדמי מפתח בשש השנים האחרונות.


מהי ההגדרה למשפרי דיור, וכיצד הם יכולים להשתתף בהגרלות של תוכנית מחיר למשתכן?


לאחרונה הוחלט על ידי ועדת התכנון והפיתוח כי משפרי דיור יוכלו לקנות דירות המיועדות לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן, וזאת במקרים שבהם חלפה תקופה ממושכת ועדיין נותרו דירות פנויות שלא נרכשו על ידי מחוסרי דירה.


מכירת הדירות הפנויות למשפרי הדירות תתבצע באמצעות הגרלה, וזאת החל מחודש ספטמבר. אולם במקרים שבהם מספר הדירות שנותרו בפרויקט קטן מ-25, וכן קטן מ-10% מכלל הדירות בפרויקט, היזם יוכל למכור את הדירות ישירות למשפרי הדיור ללא צורך בהגרלה. אם הדירות לא יימכרו גם למשפרי דיור בתוך פרק זמן של שנה, הקבלן יוכל למכור אותן במחירים המופחתים בשוק החופשי.


כדי להשתתף בהגרלות מחיר למשתכן, משפרי הדיור נדרשים לקבל תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון.


על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, ההגדרה למשפרי דיור אשר יהיו זכאים לרכוש דירות במחירים מוזלים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן כוללת את התנאים הבאים: מי שמחזיקים בבעלותם זכויות בדירת מגורים או בחלק מדירת מגורים במשך שש השנים האחרונות, אשר מעוניינים לקנות דירה חדשה ולמכור את הדירה הישנה. משפרי הדיור נדרשים להצהיר כי מכירת הדירה הישנה תתבצע בתוך פרק זמן של שנה ממועד האכלוס של הדירה החדשה.

 

יש לך שאלה?

פורום מחיר למשתכן - מחיר מטרה לדירה חדשה, דע את זכויותיך!


על פי הנתונים שנאספו בשנתיים האחרונות, דירות רבות במחיר למשתכן נותרות ריקות משום שאינן מתאימות לאוכלוסיית מחוסרי הדיור, ובין היתר גם מבחינת גודל הדירות המוצעות. כאן נכנסים לתמונה משפרי הדיור, אשר פעמים רבות מבקשים לקנות דירה חדשה לאחר הרחבת המשפחה, ומהווים פלח שוק גדול מבין רוכשי הדירות בישראל.