מהן זכויותיו של אדם לשמירת פרטיותו ברשת? האם תמונה המבזה את המצולם אשר מופצת באינטרנט תמיד מהווה פגיעה בפרטיות? האם פרסום פרטיו וענייניו האישיים לגבי מצבו הכלכלי, הבריאותי או המיני מהווה עבירה על החוק? האם מדובר בעבירה פלילית או בעוולה אזרחית?


היום יותר מתמיד, בשל הנגישות הרבה שמאפשרת רשת האינטרנט למידע ופרטים אישיים, וכן בשל הקלות שבה ניתן להפיץ את אותו מידע אישי ברשות הרבים, לא פעם נרמסת זכותם של אנשים לפרטיות במרחבי הרשת. עם זאת, חשוב לדעת כי ישנן דרכים להילחם בתופעה, כגון דרישה להסרת הפרסום הפוגע והגשת תביעה לפיצויים כנגד הגורם שאחראי לפרסום. במקרים מסוימים ניתן אף לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק. באילו נסיבות ניתן לתבוע בגין הפרת פרטיות באינטרנט?


הזכות לפרטיות באינטרנט: מה נחשב פגיעה בפרטיות?


חוק הגנת הפרטיות נחקק בשנת 1981, עוד לפני שמהפכת האינטרנט כבשה את העולם. החוק מגדיר אילו מקרים נחשבים להפרת פרטיותו של אדם, ובין היותר מונה מצבים כגון ביצוע האזנה אסורה ללא ידיעתו של אדם, בילוש, צילום אדם אשר נמצא תחת הרושם שהוא לבדו, שימוש בתמונותיו או בשמו של אדם לצורך הפקת רווחים, פרסום ענייניו האישיים, הפרת חובת הסודיות - למשל בכל הנוגע למסמכים רפואיים, וכן פרסום תמונות או צילומים באופן מבזה או משפיל. למשל, הפצת תמונות עירום.


אחד המקרים הנפוצים ביותר של פגיעה בפרטיות ברחבי הרשת הוא הפצת תמונות מבזות. מקרה שכיח נוסף הוא הפצת מידע אישי שניתן לדלות בקלות מהרשת או איסוף מידע אישי ללא הסכמה או אישור, למשל מספר כרטיס אשראי, כתובת מגורים, מספרי טלפון, סיסמאות וכדומה.


החוק קובע למעשה כי עבירה של פגיעה בפרטיות יכולה להיות הן עוולה אזרחית, אשר ניתן לתבוע בגינה פיצויים על פי פקודת הנזיקין, והן עבירה פלילית, אשר חושפת את האחראי לפגיעה בפרטיות להליכים פליליים ועונשים פליליים חמורים, לרבות מאסר בפועל לתקופה של חמש שנים.


פרטיות בעידן הדיגיטלי: באילו נסיבות אפשר להגיש תביעה לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות, וכיצד נקבעים הפיצויים?


תביעות אשר מוגשות אל בתי המשפט בגין הפרת פרטיות באינטרנט ובכלל, מוגשות על פי חוק הגנת הפרטיות. החוק מבהיר שעילת תביעה מתגבשת רק במקרים שבהם נעשתה פגיעה ממשית באותו אדם אשר פרטיותו נפגעה. למעשה החוק אינו מצדיק הגשת תביעה במקרים שבהם לא נגרמה פגיעה ניכרת בעקבות הפרת הפרטיות.


אם בית המשפט מקבל תביעה בגין הפרת פרטיות או פגיעה בפרטיות, הוא פוסק פיצויים אשר נועדו להשיב את המצב לקדמותו ככל האפשר לפני שפרטיותו של האדם נפגעה, תוך התייחסות לנזקים וכן לעוול ולעוגמת הנפש שנגרמו לו כתוצאה מכך.


הערכת סכום הפיצויים תתבצע בבית המשפט על פי מספר שיקולים, ובין היתר יביא בית המשפט בחשבון את מידת הנזקים שנגרמו, את נסיבות הפגיעה בפרטיות, את היקף הפרסום שפגע בפרטיות ועוד. עם זאת, חשוב לזכור כי ישנה אפשרות לקבל פיצויים גם ללא הוכחת נזק, במקרים שבהם בית המשפט יתרשם כי אכן חלה הפרת פרטיות.

 

יש לך שאלה?

פורום פגיעה בפרטיות


כדי לברר מהם בדיוק סיכויי התביעה, חשוב לפנות לעורך דין אשר עוסק בהגנת פרטיות ופגיעה בפרטיות בכלל ובאינטרנט בפרט, אשר יוכל להמליץ על דרכי הפעולה האפשריות.