לא פעם, העולם העסקי רווי היצרים יוצר חיכוכים, סכסוכים, אי הסכמות ומחלוקות בין שותפים לעסק, בין נותני שירות למקבלי השירות, בין עובדים ומעסיקים, בין חברות או גופים מסחריים שונים, בין בעלי עסקים לקבלנים או ספקים ועוד ועוד. כאשר מדובר בסכסוך עסקי, עלולות להיות לכך השלכות כלכליות גדולות והשפעה על עתיד העסק כולו.


תביעות רבות מוגשות מדי שנה לבתי המשפט בעקבות סכסוכים עסקיים כאלה ואחרים, והעומס הגדול בבתי המשפט מתבטא בהימשכות ההליכים במשך פרקי זמן ארוכים עד מאוד. כמו כן כוללים ההליכים המשפטיים עלויות כספיות לא מבוטלות והרבה דיונים, הליכים ובירוקרטיה.


לניהול ההליכים בבית המשפט יש אלטרנטיבה - על פי חוק הבוררות, אפשר ליישב את הסכסוך באמצעות בורר, מחוץ לבית המשפט. הכרעת הבורר ניתנת בתוך פרק זמן קצר יותר ואת פסק הבוררות אפשר לאשר כפסק דין שניתן בבית המשפט.


באילו מקרים עדיף להכריע את הסכסוך בהליך בוררות ולא בבית המשפט?


בהליך הבוררות, לצדדים יש השפעה רבה יותר, החל מבחירת הבורר בעצמם וכלה בניהול ההליך באופן פחות נוקשה ופורמלי מההליך המקביל בבית המשפט. ההליך מתקיים אך ורק בהסכמתם של שני הצדדים, ובמרבית המקרים מסתיים בתוך פרק זמן קצר ותוך חיסכון משמעותי בעלויות.


הבוררות העסקית היא הליך פרטי אשר מגן על פרטיותם של הצדדים ואינו חשוף ופומבי כהליך אשר מתנהל בפני הרשות השופטת, ומסיבה זו עסקים רבים מעדיפים לקיים הליך בוררות ולא לחשוף את סכסוכם בפני הציבור או המתחרים. שלא כמו בהליך גישור אשר במסגרתו המגשר אינו מסומך להכריע או לכפות את הכרעתו על הצדדים, פסיקתו של הבורר בהליך הבוררות מחייבת את הצדדים כמו פסק דין.


כיצד מתנהל הליך הבוררות העסקית?


פעמים רבות כאשר נחתם חוזה עסקי, חותמים הצדדים על סעיף בוררות אשר במסגרתו הם מסכימים מראש כי אם יתגלעו ביניהם סכסוכים, אלו ייפתרו על ידי בורר. במקרים אחרים, הצדדים אינם מעוניינים להפוך את המחלוקת ביניהם לפומבית ולכן הם מסכימים להעביר את עניינם להכרעה בפני בורר.


במקרים מסוימים מוגשת תביעה לבית המשפט, וזה ממליץ לצדדים לגשת לדיון בבוררות. במקרים כאלו, בית המשפט ימנה את הבורר בעצמו, או שהצדדים יחליטו ביניהם על בורר מוסכם. במסגרת הליך הבוררות יעוכבו ההליכים שנפתחו בבית המשפט עד להכרעת הבורר, עד שיוגש פסק דינו של הבורר לאישור בית המספק כפסק דין מחייב.


הצדדים להליך יחליטו כיצד לנהל אותו, מה יהיה שכרו של הבורר, מהם הזמנים לקיום הדיונים ועוד. מדובר בהליך שאינו כפוף לפורמליות נוקשה כמו בבית המשפט, אולם אם אחד הצדדים אינו מתייצב בדיונים, הבורר מוסמך להמשיך את ההליך גם ללא נוכחותו.


הליך הבוררות נמשך כשלושה חודשים על פי החוק, אך הבורר יכול להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים, וההליך יכול להימשך גם מעבר לכך בהסכמתם של שני הצדדים. במסגרת ההליך, כל אחד מהצדדים רשאי להגיש פניות הקשורות בהליך אל בית המשפט.

 

יש לך שאלה?

פורום בוררות: בוררות בסכסוכים עסקיים, מסחריים ומקרקעין


לאחר מתן פסק הבורר, הוא יאושר בתוך 45 ימים אם לא הוגשה כל בקשה אל בית המשפט. במשך פרק זמן זה, כל אחד מהצדדים יכול להגיש בקשה לאישור פסק הבוררות או לביטולו בבית המשפט.