חוק הביטוח הלאומי כולל בתוך הגדרת "תאונת עבודה" פגיעות שנגרמו במהלך העבודה, תוך כדי העבודה, בדרך לעבודה, בדרך חזרה הביתה, במהלך ההפסקה וכל תאונה אחרת שנגרמה בשל העבודה. האם נזקי גוף שנגרמו לעובד שכיר או עצמאי במהלך ההפסקה נכנסים להגדרה שבחוק?


האם תאונה שנגרמת במהלך הפסקת האוכל נחשבת לתאונת עבודה?


על פי החוק, כאשר מדובר בהפסקה אשר מתבצעת במהלכו של יום העבודה, גם אם מדובר בארוחת צהריים מחוץ למקום העבודה, בדרך אליה או בדרך חזרה למשרד - הפגיעה תיחשב לתאונת עבודה. זאת כל עוד ההפסקה ומיקומה אושרו על ידי המעסיק, וכן בתנאי שהעובד לא התעכב במהלך ההפסקה מעבר לשלוש שעות.


הפסקה לצורך אכילה נחשבת הן על ידי החקיקה והן על ידי הפסיקה כפעולה נלווית למהלך העבודה, ועל כן פגיעות ותאונות שנגרמות במהלך ההפסקה נחשבות לתאונות עבודה. במקרה כזה, ניתן לקבל פיצויים כנפגע תאונת עבודה מהביטוח הלאומי.


אם המוסד לביטוח לאומי אינו מאשר את התביעה לפיצויים, ניתן לערער על החלטתו בבית הדין לעבודה. לצורך הכרעה בעניין יבחן בית הדין את מהותה של ההפסקה וכמה זמן היא נמשכה.


באופן עקרוני, כל עוד ההפסקה הייתה חלק נלווה למהלך העבודה, הפגיעה במהלכה תוגדר כתאונת עבודה. ואולם, אם חלה סטייה מהדרך לצרכים שאינם קשורים במהלך העבודה, ייתכן שהפגיעה לא תיחשב לפגיעה בעבודה.


בית הדין לעבודה קבע: עובד שנפצע בתאונה במהלך יום העבודה כשהיה בדרכו לאכול את ארוחת הצהריים אצל סבתו - ייחשב לנפגע תאונת עבודה


לאחרונה התקבלה תביעתו של עובד כנגד המוסד לביטוח לאומי, אשר לא הסכים לאשר את תביעתו לפיצויים כנפגע תאונת עבודה, בטענה שהפגיעה חלה כשסטה ממסלולו, והתכוון לבקר את סבתו מטעמים אישיים שאינם קשורים או נלווים למהלך העבודה.


בית הדין קבע כי הפסקת הצהריים אצל הסבתא לא היוותה סטייה מהדרך בחסרה לעבודה, והמוסד לביטוח לאומי חויב להכיר בתאונה כתאונת עבודה וכן חויב בתשלום הוצאות המשפט בסכום של 7,000 שקלים.


העובד אשר שימש כיועץ אבטחת מידע ומרבית עבודתו התנהלה מחוץ למשרד אצל הלקוחות השונים, היה בדרכו מאחד הלקוחות אל בית סבתו, שם התכוון לאכול את ארוחת הצהריים. אך למרבה הצער בדרכו לשם נפגע בתאונה, אשר גרמה לו לנזקים בראייה ובשמיעה.


במסגרת התביעה טען כי במקום עבודתו, העובדים בוחרים היכן יאכלו צהריים, והדבר קבוע בתקנון החברה ונעשה באישורם ובידיעתם של הממונים עליו. כמו כן טען כי ארוחת הצהריים אצל סבתו הייתה מנהג קבוע שאירע מספר פעמים בשבוע.


כאמור, הביטוח הלאומי דחה את תביעתו לדמי פגיעה, בטענה שאין קשר בין התאונה והפגיעה שנגרמה לו לבין עבודתו. לטענתו, הפסקת האוכל שהתקיימה בבית הסבתא נחשבת לסטייה מהדרך בחזרה לעבודה אשר נעשית לצרכים אישיים, ולכן פגיעה במהלכה לא יכולה להיחשב תאונת עבודה.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


ואולם, השופטת החליטה לקבל את התביעה, והדגישה כי כאשר המעסיק מאשר את מקום הפסקת האוכל, כמו במקרה זה שבו המעסיק אף ידע מפורשות כי העובד נוהג לאכול אצל סבתו, הדבר עונה על דרישות החוק. בייחוד כאשר העבודה במקרה זה התנהלה ברובה מחוץ למשרדים, כך שלא יתקבל על הדעת כי העובד יבקש בכל פעם אישור מחדש על מקום הפסקת האוכל שלו.


ב"ל 25578-04-15