אחת המתנות המשמעותיות שמעניקים הורים לילדיהם היא דירת מגורים, אך מה קורה אם הם מבקשים לבטל את המתנה? חוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין מסתיימת רק כאשר מתבצע רישום של העסקה, ועד סיום הרישום מדובר בהתחייבות לבצע את העסקה בלבד. גם על פי חוק המתנה, העברת דבר מה במתנה לאדם אחר מתבצעת רק לאחר שהמתנה הועברה לידיו של מקבל המתנה.


כלומר, עד שרישום הנכס על שמו של הילד לא מתבצע, ההעברה לא הסתיימה. כל עוד מדובר רק בהתחייבות, ההורה יכול לחזור בו ולהתחרט, זאת בהתקיימות בתנאים מסוימים. לאחר השלמת עסקת המתנה ורישום הנכס, לא ניתן עוד לבטל את המתנה.


ביטול עסקת מתנה במקרקעין: מהם התנאים המצדיקים את ביטול העברת הדירה?


באופן עקרוני, ניתן להתחרט גם לאחר חתימה על תצהיר התחייבות להעברת נכס במתנה, במקרים שבהם מקבל המתנה לא הסתמך על קבלתה ולא חלו שינויים במצבו בעקבות זאת. כך גם אם מי שהתחייב להעביר את המתנה נקלע להרעה ממשית במצבו הפיננסי, או כאשר ניתן להוכיח כי מקבל המתנה מתנהג באופן מחפיר המצדיק את ביטול המתנה.


כאמור, האפשרות להתחרט קיימת רק כל עוד עסקת המתנה עדיין לא הסתיימה והנכס טרם נרשם על שמו של מקבל המתנה.


זכותו של האב לחזור בו מעסקת המתנה צוינה בתצהיר המתנה, האם בית המשפט אישר את ביטול העברת הדירה לבן?


האם חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר לביצוע עסקת מתנה בין אב לבנו מהווה ויתור על זכותו של האב להתחרט? בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל את ערעורו של האב, וקבע כי יוכל לבטל את התחייבותו להעניק לבנו דירה. כמו כן חויב הבן בהוצאות המשפט בסכום כולל של 25 אלף שקלים.


לפני מספר שנים ערך האב תצהיר ובו התחייב לתת לבנו נכס במתנה, וכן ביקש להעביר שלוש דירות אחרות לשלושת ילדיו הנוספים. בד בבד עם ההתחייבות להעביר את הנכס, חתם האב על מסמך אשר מעניק ייפוי כוח בלתי חוזר לעורכי דינו לבצע את הרישום ולהשלים את ההעברה.


עם זאת, הזכויות בנכסים נותרו בבעלותו של האב במועד שבו ביקש לחזור בו. בעוד עם שלושת ילדיו האחרים הגיע להבנות, ביטול העברת הנכס לבן הרביעי נדון בבת המשפט לענייני משפחה. אז תביעתו של האב לבטל את העסקה נדחתה על ידי בית המשפט, אשר קבע כי לא התקיימו התנאים לביטול העסקה. זאת מכיוון שלא חלה הרעה במצבו הכלכלי של האב או התנהגות לא תקינה של בנו כלפיו.


על החלטה זו הגיש האב ערעור, ובמסגרתו טען כי התצהיר כולל את זכותו להתחרט גם ללא התקיימות התנאים לביטול עסקת המתנה המנויים בחוק המתנה. ואולם, לעומתו טען הבן כי כבר נקבע בעבר בבית המשפט העליון כי ייפוי כוח בלתי חוזר למעשה מצביע על כך שנותן המתנה ויתר על זכותו להתחרט, ולכן יש לדחות את ערעורו כעת.

 

יש לך שאלה?

פורום העברה ללא תמורה - עסקת מתנה


אכן, במרבית המקרים כאשר אדם חותם על ייפוי כוח להעברת הזכויות במקרקעין, הדבר מצביע על כך שוויתר על זכותו להתחרט, קבע הרכב של שלושה שופטים בבית המשפט. ואולם, העובדה שחתם על הוראה מפורשת לגבי זכותו להתחרט במסגרת התצהיר מעידה על כך שלא ויתר עליה למרות חתימתו על ייפוי כוח בלתי חוזר.


על כן הוחלט לקבל את הערעור. עסקת המתנה בוטלה לאלתר, והבן אף חויב לשאת בהוצאות המשפט שהסתכמו בסך של 25 אלף שקלים.


עמ"ש 1022-10-16