יותר ויותר זוגות בישראל בוחרים לנהל מערכת יחסים זוגית מבלי להתחתן ומוגדרים כידועים בציבור. שלא כמו בני זוג נשואים, אשר במקרה של פרידה וגירושין הרכוש שצבר יחולק ביניהם בהתאם לחוק יחסי ממון, כאשר ידועים בציבור נפרדים הם יחלקו את הרכוש בהתאם לחזקת השיתוף.


מדובר בהלכה משפטית שנקבעה בפסיקה, אשר חלה הן על ידועים בציבור והן על זוגות נשואים שהתחתנו לפני שנת 1974 ולכן חוק יחסי ממון לא חל בעניינם. על פי חזקת השיתוף, כל עוד בני הזוג התנהלו באופן אשר מוכיח כוונה של שיתוף, הרכוש שצברו כתא משפחתי במשך שנות הזוגיות הוא למעשה רכושם המשותף. כלומר, אם יחליטו לפרק את הזוגיות, זכאי כל אחד מבני הזוג לקבל מחצית מהרכוש שנצבר במסגרת החיים המשותפים.


בני הזוג יכולים לקבוע הסדר אחר לחלוקת הרכוש באמצעות הסכם יחסי ממון, אולם ללא הסכם שכזה, תחול בעניינם חזקת השיתוף. במצבים מסוימים, אף אם הרכוש שייך רק לאחד מבני הזוג, למשל דירת מגורים, בן הזוג השני יהיה זכאי לקבל מחצית מהרכוש במקרה של פרידה בהתאם לחזקת השיתוף.


חלוקת רכוש בין בני זוג לא נשואים: אילו זוגות נחשבים לידועים בציבור?


אמנם ידועים בציבור הם בני זוג אשר מנהלים אורח חיים זוגי, במקרים רבים מתגוררים תחת אותה קורת גג ומנהלים משק בית משותף, ואף מביאים ילדים משותפים לעולם, אך למעשה לא קיימת הגדרה חוקית כללית לידועים בציבור, אלא רק בחוקים ספציפיים כגון חוק הביטוח הלאומי או חוק הירושה.


אי לכך ומכורח המציאות, בתי המשפט קבעו בשורה של פסקי דין מי נכנס להגדרת ידועים בציבור, וזאת כדי להכריע בסכסוכים משפחתיים שונים כגון נושא חלוקת הרכוש. באופן עקרוני, הקביעה תתבצע בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, אולם נהוג להגדיר ידועים בציבור כבני זוג אשר מנהלים חיים משותפים ומשק בית משותף.


על כן, שני התנאים הבסיסיים שיש להוכיח כדי להיכנס להגדרת ידועים בציבור הם מגורים משותפים ותרומה משותפת לניהול חיי משפחה משותפים, וכן קיום יחסים זוגיים אינטימיים - אם כי במקרים מסוימים גם זוגות שלא התגוררו ביחד הוגדרו כידועים בציבור.


האם חזקת השיתוף חלה על כל הרכוש והנכסים של בני הזוג?


אמנם הלכת השיתוף חלה על כל סוגי הרכוש או הנכסים, בין שמדובר בנכסי נדל"ן, בחשבונות בנק, בכלי רכב, בקרנות פנסיה וכדומה, אולם ישנם נכסים אשר אינם נכנסים להגדרת הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים.


באופן עקרוני, הנכסים שיחולקו שווה בשווה בין ידועים בציבור על פי חזקת השיתוף במקרה של פרידה כוללים את הבית המשותף, וזאת גם אם בן זוג אחד שילם יותר על רכישתו, נכסים עסקיים ונכסים שנצברו במהלך הקריירה של אחד מבני הזוג כגון מניות, דיווידנדים וכדומה, זכויות סוציאליות שנצברו בעבודה - גם אם אחד מבני הזוג לא עבד, ואף על נכסים אשר נרשמו בבעלותו של בן זוג אחד בלבד, וזאת כאשר קיימות הוכחות לכך שהייתה כוונת שיתוף עבור נכס זה.

 

יש לך שאלה?

פורום חלוקת רכוש | איזון משאבים


עם זאת, נכסים שצבר אחד מבני הזוג לפני הזוגיות, או נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה, לא ייחשבו לחלק מהרכוש המשותף וחזקת השיתוף לא תחול עליהם. למרות זאת, אם בן הזוג השני יוכיח כוונת שיתוף בנכסים אלו, יהיו לו זכויות בנכסים לפי הלכת השיתוף.


הדרך הטובה ביותר להימנע מחלוקת הרכוש היא להסכים מראש על הפרדה רכושית, וזאת באמצעות עריכת הסכם ממון אשר יגדיר בדיוק את הסכמתם של בני הזוג לגבי כוונת השיתוף בנכסים.
 


עודכן ב: 03/02/2020