בתביעה שהוגשה אל בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, ביקש התובע לאכוף את הסכם הגירושין שעליו חתם בשנת 2008, ולדחות את חלוקת כספי הפנסיה שלו עם גרושתו עד למועד שבו גם היא תפרוש לפנסיה. למעשה בקשתו של התובע אשר פרש לפנסיה מוקדמת כשנתיים לפני המועד הרשמי הייתה שלא לאזן את כספי הפרישה המוקדמת שלו עד שנת 2026 - המועד שבו הגרושה תפרוש לגמלאות.


ואולם, השופטת קבעה כי תביעתו של הגרוש לאכיפת הסכם הגירושין היא למעשה בקשה לשינוי ההסכם. פנסיה מוקדמת שנתיים לפני הזמן המיועד אינה מצדיקה את שינוי ההסכם, קבעה השופטת, וגם מצבו הפיננסי של התובע, אשר קיבל ירושה מכובדת מאמו ואף מנהל משק בית עם רעייתו השנייה, אינם מצדיקים את שינוי הוראות ההסכם שנחתם בין הצדדים.


על כן הוחלט לדחות את התביעה, ולאור זאת חויב התובע בתשלום הוצאות המשפט בסכום של עשרת אלפים שקלים.


כיצד יש לערוך את איזון המשאבים בין הצדדים הגרושים לאור פרישה לפנסיה מוקדמת?


אחרי 20 שנות נישואין וגידול שלושה ילדים משותפים, הסתכסכו בני הזוג והחליטו להיפרד ולחתום על הסכם לגירושין. חלוקת הרכוש והזכויות הפנסיוניות נקבעו על פי חוות דעת אקטוארית. לאחר הגירושין נישא התובע בשנית. הוא פרש לגמלאות כשנתיים לפני המועד הרשמי בשנת 2014, ומלבד גמלת הפנסיה שלו מרוויח תשלום נוסף כעובד אגד.


לטענתו, שינויים משפטיים התרחשו מאז שהסכם הגירושין נחתם. כיום, במקרים שבהם אחד הצדדים פורש לגמלאות במועד מוקדם ונוצרים פערים משמעותיים בין ההכנסות של בני הזוג לשעבר, יש לחשב את הפנסיה הרעיונית של האישה ולערוך את האיזון תוך קיזוז אותה פנסיה רעיונית של גרושתו.


זאת כדי למנוע עיוות דין וחוסר שוויון כך שנוסף על הכנסתה הגבוהה, תוסיף הגרושה גם את חלקה בפנסיה שלו, בעוד הוא מרוויח פחות כספים ממנה בפערים משמעותיים.


הגרוש פרש לפנסיה מוקדמת מתוך רצונו החופשי וידע כי יהיה עליו לחלוק את כספי הפנסיה עם גרושתו


הנתבעת מצדה ביקשה מבית המשפט לדחות את תביעתו של הגרוש. לטענתה, יש לאזן את כספי הפנסיה המוקדמת בדיוק כפי שנקבע ביניהם בהסכם הגירושין. היא הזכירה כי שניהם חתמו על ההסכם מתוך הבנה והסכמה. ההסכם מפרט את האיזון שיחול בין גמלאות הפנסיה של הצדדים, ולא מדובר במקרה שבו נוצר הפרש גדול בהכנסות אשר מצדיק קיזוז רעיוני של הפנסיה שהיא אמורה לקבל.


מלבד זאת טענה הגרושה כי התובע התנהל בצורה לא אמינה במסגרת ההליך, והעלים מבית המשפט פרטים רבים ומהותיים על הכנסותיו ומצבו הכלכלי, לרבות הכנסות מדמי שכירות, כספי מניות, בעלות על חצי מדירה שקיבל בירושה מאמו ועוד.


בית המשפט לא יתערב בהסכמות שהועלו על הכתב במסגרת הסכם גירושין ללא התקיימות נסיבות מיוחדות


הסכם הגירושין המפורט הוא נקודת המוצא לקביעת איזון הזכויות בין התובע והנתבעת - כך פתחה השופטת את הדיון בתביעה. על פי ההסכם, האיזון יבוצע במועד נזילת הזכויות. לגבי טענתו של הגבר כי מאז חל שינוי במצב המשפטי, וזאת בכל הנוגע לקיזוז רעיוני של הפנסיה במקרה שאחד הצדדים יוצא לפנסיה מוקדמת, הזכירה השופטת כי ההלכה המדוברת נקבעה עוד לפני שההסכם נחתם, כך שאינה מהווה עילה לשינוי ההסכם או לביטולו.


מלבד זאת, בית המשפט יתערב בהסכם גירושין רק אם קיימות נסיבות מיוחדות, ובמקרה זה אין כל נסיבה מיוחדת שמצדיקה את התערבותו של בית המשפט. התובע יצא לפנסיה מוקדמת שנתיים בלבד לפני המועד שבו אמור היה לפרוש מהעבודה, ומלבד זאת הוא עובד והכנסותיו שוות לשכרו לפני הפרישה לגמלאות.


פרישתו של התובע לפנסיה הייתה מרצונו, ולכן הוא לקח על עצמו הן את היתרונות שבפרישה המוקדמת והן את החסרונות, כך שאין לו להלין בעניין זה אלא על עצמו, קבעה השופטת. גם כך על פי ההסכם הוא היה אמור להיות בפנסיה מספר שנים לפני פרישתה של הגרושה לפנסיה, עובדה שהיה מודע אליה כאשר חתם על הסכם הגירושין.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם גירושין


לסיכום השופטת ציינה אף את ניהול ההליך בחוסר תום לב מצדו של הגרוש, אשר לא דיווח במסגרת כתב התביעה את העובדה שהוא משתכר מעבודה, בבעלותו דירת ירושה ועוד. תביעתו לאכוף את ההסכם, קבעה השופטת, אינה אלא דרישה לשנות את הסכם הגירושין ללא סיבה או הצדקה. לפיכך התביעה נדחתה והתובע חויב בהוצאות המשפט בסכום של עשרת אלפים שקלים.


תמ"ש 59705-01-14