אם אדם קיבל פסק דין לטובתו המחייב אדם אחר להעביר לו תשלומים, או מחזיק צ'קים או מסמכים אחרים אשר מצביעים על זכאותו לקבל תשלומים, אך החייב אינו מעביר לו את אותם תשלומים - הוא יכול לפתוח כנגד החייב תיק בהוצאה לפועל, לתבוע את חובו ולנקוט אמצעי גבייה שונים במסגרת זו כדי לקבל את התשלומים המגיעים לו במהירות וביעילות האפשרית.


תחילה עליו למסור אזהרה לחייב בטרם נקיטת צעדים כנגדו, ולאחר מכן ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל ולפעול בדרכים שונות לגביית החוב, כגון בקשה לעיקול, צו עשה, הטלת הגבלות על הרישיון ועוד. אם יש חשש שהחייב יבריח או יעלים את כספו ונכסיו כדי לא לשלם את חובו, ניתן אף לנקוט כנגדו הליכי גבייה שונים עוד לפני שמוסרים לו אזהרה לתשלום החוב.


מהן זכויות הזוכה בהליכי הוצאה לפועל, מהן הפעולות שהוא חייב לבצע ומה הוא יכול לדרוש במסגרת ההליכים במטרה לקבל את חובו? להלן מדריך המפרט את השלבים והפעולות לגביית החוב.


פתיחת תיק כנגד החייב ומסירת אזהרה לפני נקיטת צעדים


לאחר שהזוכה יפתח תיק בהוצאה לפועל, הוא יצרף את המסמכים המוכיחים את זכאותו לקבל את החוב וישלם אגרה לצורך פתיחת התיק. במועד זה החייב יקבל אזהרה הדורשת ממנו לפרוע את החוב. אם החייב לא יגיב בתוך פרק זמן של 20 יום - הזוכה יוכל להתחיל בנקיטת הליכי גבייה שונים כנגדו.


הכרחי למסור את האזהרה לחייב כדין, אם באופן אישי, על ידי שליח או בדואר רשום, ואילו החייב נדרש לחתום על קבלתה של האזהרה, מבלי שיש לו אפשרות לסרב לכך. לאחר קבלת האזהרה החייב רשאי להגיש בקשה לחקירת יכולת, להתחיל לשלם בהתאם לצו התשלומים, להתנגד לביצוע השטר ועוד.


אילו הליכי עיקול ניתן להפעיל כנגד חייב?


אחת הפעולות האפקטיביות והשכיחות ביותר לגביית החוב במסגרת ההוצאה לפועל היא הטלת עיקולים שונים. בין היתר ניתן להטיל עיקול על המשכורת, על הרכב שבבעלות החייב, על חשבונות בנק או פוליסות ביטוח ואף על המיטלטלין.


לא פעם פעולות העיקול השונות מביאות את החייב להסדיר את חובו כדי למנוע את העיקול או להסירו, אם באמצעות בקשה לקביעת צו תשלומים או הגעה להסדר חוב ישירות עם הזוכה. המידע על המשכורת מתגלה במרבית המקרים כבר בעת חקירת היכולת של החייב, וניתן לקבל פירוט ממשרד הרישוי לגבי כלי הרכב בבעלותו של החייב בהתאם למספר תעודת הזהות שלו.


הליכי גבייה נוספים: צו הבאה לחקירת יכולת, הגבלות על רישיון הנהיגה וצו עיכוב יציאה מהארץ


אם הליכי העיקול לא הצליחו לגרום לפירעון החוב, הזוכה יכול להגיש בקשה לצו הבאה, אשר במסגרתו החייב נדרש לעבור חקירת יכולת בהוצאה לפועל.


מלבד זאת, אם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו נמסרה האזהרה לחייב והחוב עדיין לא שולם, ניתן להטיל עליו הגבלות שונות. בין היתר ניתן להטיל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ וכן לשלול את האפשרות לקבל או לחדש את הרישיון.


איך כדאי לזוכה לפעול לפני פתיחת התיק בהוצאה לפועל ועד קבלת החוב וסגירת התיק?


עוד לפני שפותחים תיק כנגד חייב, חשוב להציג בפני רשם ההוצאה לפועל את כל המידע האפשרי עליו ועל יכולותיו הכלכליות, מקום עבודתו, מקום מגוריו, הנכסים שבבעלותו, אילו חשבונות וקרנות יש לו ועוד. כמו כן חשוב לברר האם החייב הוכרז כמוגבל באמצעים או שנפתח כנגדו תיק איחוד בהוצאה לפועל עוד בטרם פתיחת התיק.


לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, חשוב לעקוב אחרי הליכי הגבייה ולהיות מודעים לפעולות המתבצעות בו. כדי לעשות זאת ניתן להגיע פיזית ללשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית, לבחון את הנתונים באזור האישי באתר של רשות האכיפה והגבייה שבו מפורטות החלטות רשם ההוצאה לפועל, וכן להגיש בקשה לקבלת כל רשימת התיקים המנוהלים.


כדאי אף לעדכן את התיק במקרים שבהם מתקבלים כספים מהחייב שלא במסגרת ההליכים בהוצאה לפועל, שאם לא כן החייב יוכל להגיש טענת פרעתי וקיימת חשיפה להליכים משפטיים הכרוכים בתשלום אגרות ושכר טרחה.


מתי ניתן לגבות את החוב בהוצאה לפועל במסגרת המסלול המקוצר?


במסגרת המסלול המקוצר, ניתן להגיש תביעה לביצוע פסק דין כספי או השבת חוב בתנאים מסומים. זאת בין היתר כאשר מדובר בחוב שאינו גבוה מעשרת אלפים שקלים, במקרים שבהם החייב לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים וכאשר לא מתנהל כנגדו איחוד תיקים.


או אז הליכי הגבייה כנגד החייב יתבצעו ללא צורך בהגשת בקשות אלא באמצעות ההוצאה לפועל, במשך פרק זמן של מספר חודשים. הליכי הגבייה יכולים לכלול הטלת עיקולים שונים, אולם לא ניתן לפעול כנגד חייב בתיק משכון או בגין חוב מזונות מכוח מסלול זה.


חשוב לזכור כי כאשר מדובר בתיק כנגד חייב שאינו מתנהל במסלול המקוצר בהוצאה לפועל, כל ההליכים המתנהלים כנגד החייב מתבצעים בהתאם לבקשותיו של הזוכה, ולא מכורח פעולה יזומה מצד ההוצאה לפועל.

 

יש לך שאלה?

פורום גביית חובות | שיקים חוזרים


מכל מקום הכרחי לזכור שניתן לנקוט פעולות שונות כנגד חייב ולקבל בחזרה את החוב, גם אם ההליכים לוקחים זמן. כדי לגבות את החוב באופן המהיר והאפקטיבי ביותר, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בתחום ההוצאה לפועל וגביית חובות.