בית משפט השלום בירושלים דן לאחרונה בתביעת לשון הרע שהגיש עורך דין כנגד בנה של אחותו, בטענה שהכפיש ופגע בשמו הטוב ובמוניטין שלו, בעקבות דברים שכתב עליו בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית.


התבטאויותיו של האחיין, תלמיד ישיבה, אשר כללו אמירות המייחסות לדודו התנהגות מושחתת, מעשי כפירה ואף מעשי מרמה, נכתבו במסגרת מחלוקת סוערת שהתפתחה בקבוצת הוואטסאפ על רקע רצונו של הדוד להכניס עובדת זרה לביתה של אמו, בניגוד לדעתם של חלק מהאחים הנוספים.


מספר חודשים לאחר מכן נפטרה אמו של התובע, ובין ילדיה התגלעו מחלוקות בנוגע לירושה. על רקע הסכסוך המשפחתי הגיש הדוד את תביעתו. השופט התייחס בפסק דינו לעובדה שדבריו של האחיין נכתבו בתפוצה מצומצמת בלבד, וכללו אמירות כלליות ולא קונקרטיות. כמו כן ראה לנכון לציין כי פסיקת פיצויים בגין לשון הרע כאשר מדובר בסכסוך משפחתי תינתן בזהירות הראויה. לאור כל זאת חויב האחיין לפצות את דודו בסכום לא גבוה של 3,000 שקלים.


מה הוביל לאמירות שהופנו כנגד הדוד בקבוצת הוואטסאפ?


בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית שכללה את הדוד ויתר אחיו, החלה להתעורר מחלוקת הקשורה ברצונו של הדוד להכניס לבית האם עובדת זרה. לא כל האחים הסכימו איתו, ואחת האחיות אף ציינה כי הגישה שאלת רב בנושא.


בתגובה לכך כתב הדוד בקבוצה כי גישתה של אחותו ושל אחים אחרים מהווה קיצונות דתית, וכי העובדה שאינם רוצים בעובדת זרה בבית האם נגועה בגזענות ובפרימיטיביות, ואינה קשורה להלכה.


האחיין לא שתק על דברים אלו וכתב כי דודו הוא כופר גדול, אשר מרמה את כל קרובי משפחתו שנים רבות, מדבר בלשון חלקלקה, מבטיח הבטחות שווא, מעוות פרשנויות לדברי התורה כדי להצדיק את מעשיו ועוד. מיד לאחר דברים אלו עזב האחיין את קבוצת הוואטסאפ.


האם תגובתו של הדוד בקבוצה השפיעה על קביעת גובה הפיצוי?


לאחר שהאחיין עזב את הקבוצה, הגיב הדוד על דבריו והתייחס אליהם בביטול. הוא אף הוסיף כי האחיין בחר להתנתק ממשפחתו, וכי לא נעלב כלל משום שמה שכתב אחיינו מצחיק אותו. לא חלף זמן רב והסכסוך המשפחתי הפך לסכסוך ירושה, ואילו הדוד הגיש את תביעתו כנגד האחיין בגין דברי לשון הרע.


בפסיקתו הזכיר השופט כי מדובר בתביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק, ולאור זאת יש לבחון את מכלול ההקשרים והנסיבות, לרבות היקף הפגיעה, התנהגות הצדדים, התוצאות הצפויות מפרסום לשון הרע ועוד.


אמנם, השופט הסכים עם טענתו של הדוד כי דבריו של אחיינו ייחסו לו התנהגות של רדיפת הגשמי, שחיתות, העדפת האינטרסים האישיים על פני המשפחתיים והבטחות שווא. עם זאת קבע כי צריך לתת את הדעת לכך שדברים אלו נאמרו באופן כללי, ומבלי להתייחס למקרה או אמירה קונקרטיים. מדובר באמירות עם ממד בולט של ביקורת והבעת דעה במסגרת המשפחתית, ועובדה זו השפיעה על היקף ומידת הפגיעה של דברים אלו בתובע.


האם תפוצת הדברים המוגבלת לבני המשפחה בלבד השפיעה על היקף הפגיעה בדוד?


אחד הנתונים המשמעותיים בבחינת הנסיבות במקרה זה היה תפוצת הדברים המוגבלת, כמו גם העובדה שמדובר בקבוצת וואטסאפ משפחתית. חברי הקבוצה מכירים את הדוד עשרות שנים, ואילו דבריו של האחיין נכתבו על רקע ויכוח סוער בין קרובי המשפחה. השופט אף הזכיר כי הדוד עצמו השתמש בביטויים שאינם מתונים במסגרת ההתכתבויות בקבוצה.


אמנם הדוד טען כי ההתנהלות אשר אחיינו ייחס לו פגעה במוניטין שלו כעורך דין, אולם לא הייתה כל הוכחה לכך שהדברים הגיעו ללקוחותיו או לגורמים אחרים הקשורים לעיסוקו. מלבד זאת, ההתבטאויות לא כללו התייחסות להתנהלותו המקצועית. גם העובדה שהדוד עצמו הגיב לדברים בצורה מבטלת תמכה במסקנתו של השופט כי הוא לא נפגע מהם באופן משמעותי.


באשר לגובה הפיצוי, התייחס השופט לפסיקה הנהוגה במקרים של תביעות לשון הרע בין קרובי משפחה. קביעת הפיצויים במקרים אלה ניתנת בזהירות, היות שמטבע הדברים מדובר בסכסוכים טעונים רגשית, אשר עלולים להוביל להתבטאויות חריפות שנאמרות בלהט הדברים.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע


גם במקרה זה, הזכיר השופט, מדובר בהתבטאות חד פעמית אשר נאמרה על רקע סכסוך משפחתי. נוכח זאת ולאור העובדה שהאחיין הודה באחריותו לדברים שנאמרו, החליט השופט להעמיד את גובה הפיצויים על סכום של 3,000 שקלים. במכלול הנסיבות הוחלט שלא לחייב אף אחד מהצדדים בהוצאות המשפט.


ת"א 35855-03-17